Attendance Analysis

SL. NO
DESIGNATION
NAME
Jan-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 24 4 3 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 26 4 1 0
3 Dr. Rajesh A Udapudi 25 0 0 0
4 Dr. Deepa C Patil 23.5 0 1.5 0
5 Dr. Beena MD 23 0 2 0
6 Dr. Jayaraj R 13 0 13 0
7 Dr. Gurubasavaraja B 20.5 0 3.5 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 21 0 4 0
9 Dr. Krishna Prasad N 24 0 1 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 25 0 0 0
11 Dr. Savitha Hiremath 23 0 2 0
12 Dr. Divya K 14.5 0 12.5 0
13 Dr. Komala A 24.5 0 0.5 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 24 0 1 0
15 Consultant Dr.Sandhya Rani D 23.5 0 1.5 0
16 Dr.Vivek GK 24 0 1 0
17 Dr.Lakshmeesh Upadhya K 10 0 19 0
18 Dr. Vishal S Kumar 25 0 0 0
19 Dr. Shashi Bindu 24.5 0 0.5 0
20 Dr. Veena G Rao 25 0 0 0
21 Dr.Shashi Kiran 21.5 0 3.5 0
22 Dr. Suma KJ 23.5 0 1.5 0
23 Dr.Sudhakar Reddy P 21 0 4 0
24 Dr. Sowmya MN 21 0 4 0
25 Dr. Sankana Gowda Patil 23 0 2 0
26 Dr. Shalini 18.5 0 6.5 0
27 Dr.Balakrishna Setty 25 0 0 0
28 Dr.PoornimaJalawadi 23 0 2 0
29 Dr. Rupal Kishore Nagda 25 0 0 0
30 Dr. Sachin Mohan Rauth 24 0 1 0
31 Dr. Nanda KO 23 0 2 0
32
Emergency Medical Officer
Dr. Sandeep 26 4 1 0
33 Dr. Shivanna 25 4 2 0
34
Resident Medical Officer
Dr. Jyothi 26 4 1 0
35 Dr. Sruthi P 24 4 3 0
36 Dr. Sai Poornima C 27 4 0 0
37 Dr. Deepika 27 4 0 0
38 Dr. Meghavarshini 27 4 0 0
39 Dr. Anisha MS 27 4 0 0
40 Dr. Pallavi MK 27 4 0 0
41 Dr. Deepthi CR 27 4 0 0
42 Dr. Abhishek SL 27 4 0 0
43
Registrar
Dr. Kavitha PC 27 4 0 0
44 Dr. Rashmi R 27 4 0 0
45 Dr. Mohan Kuamr VK 27 4 0 0
46 Dr. Divyashree PV 27 4 0 0
47 Nursing Superintendent Sarvamangala 26 4 1 0
48
Assistance Matron
Suvarnambe 26 4 1 0
49 Shobha Rani 26 4 1 0
50 Sujatha R 26 4 1 0
51
Staff Nurse
Nagamani K G 27 4 0 0
52 Shilpa J S 26 4 1 0
53 Chethan M 12 2 17 0
54 Nagamani K 24 4 3 0
55
Staff Nurse
Chaithra K 23 4 4 0
56 Chiathra A R 26 4 1 0
57 Vasantha R 0 0 31 0
58 Pavina H C 27 4 0 0
59 Madhumathi H J 26 4 1 0
60 Devamani B R 26 4 1 0
61 Mallesh K S 26 4 1 0
62 Kaveri S K 26 4 1 0
63 Swamy S 26 4 1 0
64 Anitha H M 26 4 1 0
65 Jyothi M S 20 3 8 0
66 Dhakshayini T P 24 4 3 0
67 Chennanjappa S 25 4 2 0
68 Mahadevi 25 4 2 0
69 Anusha S 26 4 1 0
70 Sunitha M 26 4 1 0
71
Ward Ayah/ Boy
Siddarajamma 27 4 0 0
72 Prema S 27 4 0 0
73 Sowmya 24 4 0 3
74 Bhagya 27 4 0 0
75 Rajamma 24 4 0 3
76 Indiramma 27 4 0 0
77 Pallavi S 23 4 0 4
78 Jayamma 26 4 0 1
79 Manjula B 24 4 0 3
80 Sowmya K J 23 4 0 4
81 Doddamma 25 4 0 2
82 Bhuwaneshwari 27 4 0 0
83 Manjula R 27 4 0 0
84 Susheelamma 26 4 0 1
85 Sannathayamma 27 4 0 0
86 Maheshi 26 4 0 1
87 Sowmya M 26 4 0 1
88 Jayamma 27 4 0 0
89 Sadashiva 27 4 0 0
90 Tulasi 27 4 0 0
91 Gajendra K 18 2 0 11
92
Pharmacist
Somashekar Aradhya 26 4 1 0
93 Geetha 26 4 1 0
94 Kavya N 26 4 1 0
95 Mahadevaswamy C S 20 2 9 0
96
Dresser
Mahadevaswamy 25 2 4 0
97 Mahadevaswamy M 20 1 10 0
98 Store Keeper Nagendra P 27 2 2 0
99 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 27 3 1 0
100
Office Staff
Rani N 15 1 16 0
101 Sunilkumar P S 28 2 1 0
102 Santhosh Kumar B M 19 4 8 0
103 Farzana Banu 13 3 15 0
104 Siddalingesha Y C 16 2 13 0
105 Vasantha Kumara 24 4 3 0
106 Mallikarjuna Swamy 26 4 1 0
107 Kirthi Kumar N 27 4 0 0
108 Chandan 24 3 1 3
109 Veena Kumari SS 24 4 3 0
110 Siddarajappa S N 21 4 6 0
111 Arathi S 27 3 1 0
112 Computer Operator Sagar H G 24.5 4 2.5 0
113 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 3 0
114 House keeping Supervisor Anil Kumar P 27 4 0 0
115 Dark Room Attendant Huchappa A P 27 2 2 0
116 Operation Theater Attendant Sujatha M 26.5 2 2.5 0
117 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 27 4 0 0
118 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 26 4 1 0
119 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 27 4 0 0
120 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 26 4 1 0
121 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 26 4 1 0
122 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 26 4 1 0
123 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 26 4 1 0
124 Modern Specialist-Radiologist Dr.Rajesh R 26 4 1 0
125 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy HR 26 4 1 0
126 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 24 4 3 0
127 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 0 0
Nagendra R T 25 4 2 0
128
Panchakarma Specialist
Dr.Seetha Devi 21.5 0 2.5 0
129 Dr. Manasa 24 0 1 0
130
House Officer
Dr.Roja N 27 4 0 0
131 Dr. Alwaryne W Kharnaior 27 4 0 0
132 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 24 4 3 0
133
Panchakarma Assistant
Manchamma 26 4 1 0
134 Ravi G S 19 3 9 0
135 Manjula N 24 4 3 0
136 Raju H M 26 4 1 0
137 Veerabhadra Swamy 25 4 2 0
138 Mahesh B N 26 4 1 0
139 Renuka Prasad K B 23 4 4 0
140 Manjula 0 0 31 0
141 Sumangala 20 4 7 0
142 Shruthi S 26 4 1 0
143 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 19 3 9 0
144
Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist
Dr. Siddaya Aradhyamath 24 0 1 0
145 Dr. Aiyanna PP 22.5 0 2.5 0
146 Operation Theater Attendant Girish 26 4 1 0
147 OT Nurse Manjula S G 26 4 1 0
148 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 21 0 4 0
149 Dr. Tejaswini KR 23.5 0 1.5 0
150 Mid Wife Bindu S 26 4 1 0
151
Laboratory Technician
Plavitha Rani J 23 4 4 0
152 Triveni M 23 4 4 0
153 Lab Attendant/ Peon Shivashankar S R 17 3 11 0
154 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 26 4 1 0
155 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 22.5 0 2.5 0
156 Pharmacy Attendant Guru Prasad 26 4 1 0
157
Pharmacy Worker
Harish V D 25 4 2 0
158 Asha S 26 4 1 0
159 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
160 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 26 4 1 0
161 Bio chemist Dr. Swetha NK 27 3 1 0
162 Pharmacologist Dr. Satish AM 27 3 1 0
163 Bone Setter Arun Kumar 25 4 2 0
164
Cook/Food Service
Raghu 26 4 0 1
165 Mahesh 27 4 0 0
166 Suchitha 27 4 0 0
167 Kaala 26 4 0 1
168 Ramu 26 4 0 1
169 Ramesh 26 4 0 1
170 Vinu 27 4 0 0
171 Rajendra 27 4 0 0
172 Puttathayamma 27 4 0 0
173 Ramesh 27 4 0 0
174
Washerman
Rathnamma K S 27 4 0 0
175 Sukanyadevi 27 4 0 0
176
Driver
Mahesh P 25 4 2 0
177 Mallikarjuna Swamy 24 4 3 0
178 Electrician Vinay Kumar 24 4 3 0
179
Security Supervisior
Dasappa 30 1 0 0
180 Narayana 29 2 0 0
181 Siddaraju 26 4 0 1
182 Chandrappa 28 3 0 0
183 Vinod 27 4 0 0
184 Security Guard Nagabhushana 29 2 0 0
185 Prakash 0 0 0 31
186 Rukmini 29 2 0 0
187 Kiran Kumar 28 3 0 0
188 Siddaraju S 28 3 0 0
189 B Babu Rao 27 4 0 0
190 S Roopa 0 0 0 31
191
Masseurs
Madhu Kumar H M 19 3 9 0
192 Prashanth Babu S 27 4 0 0
193 Lokesh M 25 4 2 0
194 Yashodhara S M 24 4 3 0
195 Prasad K M 24 4 3 0
196 Sowjanya P 25 4 2 0
197 Savitha B 25 4 2 0
198 Mamatha S 24 4 3 0
199 Roopa S V 25 4 2 0
200 Nagamani M 24 4 3 0
201 Nuthana B H 26 4 1 0
202 Sowmya N N 27 4 0 0
203 Nandini S 27 4 0 0
204
Others
Somu 25 4 2 0
205 Lokesh 24 4 3 0
SL. NO
DESIGNATION
NAME
Feb-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 20.5 4 4.5 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 24.5 4 0.5 0
3
Consultants
Dr. Rajesh A Udapudi 21 0 8 0
4 Dr. Deepa C Patil 18 0 11 0
5 Dr.Beena MD 21 0 8 0
6 Dr. Jayaraj R 16.5 0 12.5 0
7 Dr.Gurubasavaraja B 20 0 9 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 20 0 9 0
9 Dr. Krishna Prasad N 22 0 7 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 22 0 7 0
11 Dr. Savitha HIremath 14 0 15 0
12 Dr.Divya K 19 0 9 0
13 Dr. Komala A 22.5 0 6.5 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 21.5 0 7.5 0
15 Dr.Sandhya Rani D 21 0 8 0
16 Dr.Vivek GK 18 0 11 0
17 Dr.Lakshmeesh Upadhya K 21 0 8 0
18 Dr. Vishal S Kumar 21 0 8 0
19 Dr. Shashi Bindu 21 0 8 0
20 Dr. Veena G Rao 20.5 0 8.5 0
21 Dr.Shashi Kiran 21 0 8 0
22 Dr. Suma KJ 21 0 8 0
23 Dr.Sudhakar Reddy P 22 0 7 0
24 Dr. Sowmya MN 21.5 0 7.5 0
25 Dr. Sankana Gowda Patil 19.5 0 9.5 0
26 Dr. Shalini 17 0 12 0
27 Dr.Balakrishna Setty 23 0 6 0
28 Dr.PoornimaJalawadi 21 0 8 0
29 Dr. Rupal Kishore Nagda 23 0 6 0
30 Dr. Sachin Mohan Rauth 23 0 6 0
31 Dr. Nanda KO 22 0 7 0
32
Emergency Medical Officer
Dr. Sandeep 25 4 0 0
33 Dr. Shivanna 25 4 0 0
34
Resident Medical Officer
Dr. Jyothi 20 4 5 0
35 Dr. Sruthi P 21 4 4 0
36 Dr. Sai Poornima C 24 4 1 0
37 Dr. Deepika 25 4 0 0
38 Dr. Meghavarshini 24 4 1 0
39 Dr. Anisha MS 24 4 1 0
40 Dr. Pallavi MK 25 4 0 0
41 Dr. Deepthi CR 25 4 0 0
42 Dr. Abhishek SL 25 4 0 0
43
Registrar
Dr. Kavitha PC 25 4 0 0
44 Dr. Rashmi R 25 4 0 0
45 Dr. Mohan Kuamr VK 25 4 0 0
46 Dr. Divyashree PV 25 4 0 0
47 Nursing Superintendent Sarvamangala 24 4 1 0
48
Assistance Matron
Suvarnambe 25 4 0 0
49 Shobha Rani 25 4 0 0
50 Sujatha R 25 4 0 0
51 Staff Nurse Nagamani K G 25 4 0 0
52
Staff Nurse
Shilpa J S 22 4 3 0
53 Chethan M 21 4 4 0
54 Nagamani K 21 4 4 0
55 Chaithra K 10 2 17 0
56 Chiathra A R 24 4 1 0
57 Vasantha R 0 0 8 21
58 Pavina H C 23 4 2 0
59 Madhumathi H J 24 4 1 0
60
Staff Nurse
Devamani B R 24 4 1 0
61 Mallesh K S 24 4 1 0
62 Kaveri S K 25 4 0 0
63 Swamy S 24 4 1 0
64 Anitha H M 25 4 0 0
65 Jyothi M S 22 4 3 0
66 Dhakshayini T P 20 4 5 0
67 Chennanjappa S 23 4 2 0
68 Mahadevi 23 4 2 0
69 Anusha S 22 4 3 0
70 Sunitha M 25 4 0 0
71
Ward Ayah/ Boy
Siddarajamma 25 4 0 0
72 Prema S 23 4 0 2
73 Sowmya 24 4 0 1
74 Bhagya 24 4 0 1
75 Rajamma 19 3 0 7
76 Indiramma 21 4 0 4
77 Pallavi S 23 4 0 2
78 Jayamma 25 4 0 0
79 Manjula B 24 4 0 1
80 Sowmya K J 22 4 0 3
81 Doddamma 24 4 0 1
82 Bhuwaneshwari 24 4 0 1
83 Manjula R 24 4 0 1
84 Susheelamma 26 3 0 0
85 Sannathayamma 24 4 0 1
86 Maheshi 5 0 0 24
87 Sowmya M 5 0 0 24
88 Jayamma 25 4 0 0
89 Sadashiva 25 4 0 0
90 Tulasi 25 4 0 0
91 Gajendra K 25 4 0 0
92
Pharmacist
Somashekar Aradhya 25 3 1 0
93 Geetha 24 4 1 0
94 Kavya N 24 3 2 0
95 Mahadevaswamy C S 23.5 4 1.5 0
96
Dresser
Mahadevaswamy 23 3 3 0
97 Mahadevaswamy M 25.5 2 1.5 0
98 Store Keeper Nagendra P 18 4 7 0
99 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 23 4 2 0
100
Office Staff
Rani N 22 4 3 0
101 Sunilkumar P S 24 4 1 0
102 Santhosh Kumar B M 23 4 2 0
103 Farzana Banu 23 4 2 0
104 Siddalingesha Y C 22.5 3 3.5 0
105 Vasantha Kumara 10 2 17 0
106 Mallikarjuna Swamy 23 4 2 0
107 Kirthi Kumar N 25 2 2 0
108 Chandan 16 4 3 6
109 Veena Kumari SS 21 3 5 0
110 Siddarajappa S N 20 1 8 0
111 Arathi S 25 2 2 0
112 Computer Operator Sagar H G 7 2 10 10
113 MRD Technician Chikkanna Nayaka 22 4 3 0
114 House keeping Supervisor Anil Kumar P 20 3 0 6
115 Dark Room Attendant Huchappa A P 24.5 2 2.5 0
116 Operation Theater Attendant Sujatha M 22 4 3 0
117 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 25 3 1 0
118 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 25 3 1 0
119 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 25 3 1 0
120 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 25 4 0 0
121 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 24 4 1 0
122 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 25 3 1 0
123 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 26 3 0 0
124 Modern Specialist-Radiologist Dr.Rajesh R 26 3 0 0
125 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy HR 24 4 1 0
126 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 23 4 2 0
127 Physiotherapist Sharath Prabhu 2 1 0 0
128
Panchakarma Specialist
Dr.Seetha Devi 21 0 8 0
129 Dr. Manasa 21 0 8 0
130
House Officer
Dr.Roja N 25 4 0 0
131 Dr. Alwaryne W Kharnaior 25 4 0 0
132 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 23 4 2 0
133
Panchakarma Assistant
Manchamma 23 4 2 0
134 Ravi G S 23 4 2 0
135 Manjula N 24 4 1 0
136 Raju H M 23 4 2 0
137 Veerabhadra Swamy 20 4 5 0
138 Mahesh B N 24 4 1 0
139 Renuka Prasad K B 13 3 13 0
140 Manjula 0 0 29 0
141 Sumangala 24 4 1 0
142 Shruthi S 12 2 15 0
143 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 23 4 2 0
144
Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist
Dr. Siddaya Aradhyamath 17 0 12 0
145 Dr. Aiyanna PP 10 0 19 0
146 Operation Theater Attendant Girish 24 3 2 0
147 OT Nurse Manjula S G 21 4 4 0
148 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 22 0 7 0
149 Dr. Tejaswini KR 22 0 7 0
150 Mid Wife Bindu S 25 4 0 0
151
Laboratory Technician
Plavitha Rani J 20 4 5 0
152 Triveni M 24 4 1 0
153 Lab Attendant Shivashankar S R 20 4 5 0
154 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 24 4 1
155 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 21 0 8 0
156 Pharmacy Attendant Guru Prasad 23 4 2 0
157
Pharmacy Worker
Harish V D 8 2 19 0
158 Asha S 23 4 2 0
159 Analytical Chemist Swaroop 24 3 2 0
160 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 25 3 1 0
161 Bio chemist Dr.Swetha NK 24 4 1 0
162 Pharmacologist Dr. Satish AM 25 4 0 0
163 Bone Setter Arun Kumar 25 4 0 0
164
Cook/Food Service
Raghu 27 2 0 0
165 Mahesh 26 3 0 0
166 Suchitha 0 0 0 29
167 Kaala 25 4 0 0
168 Ramu 25 4 0 0
169 Ramesh 25 4 0 0
170 Vinu 25 4 0 0
171 Rajendra 25 4 0 0
172 Puttathayamma 26 3 0 0
173 Ramesh 26 3 0 0
174
Washerman
Rathnamma K S 23 4 0 2
175 Sukanya devi 23 4 0 2
176
Driver
Mahesh P 24 4 1 0
177 Mallikarjuna Swamy 23 4 2 0
178 Electrician Vinay Kumar 24 3 2 0
179 Security Supervisior Dasappa 25 2 0 2
180
Security Guard
Narayana 25 2 0 2
181 Siddaraju 18 4 0 7
182 Chandrappa 27 2 0 0
183 Vinod 24 3 0 2
184 Nagabhushana 27 2 0 0
185 Prakash 27 2 0 0
186 Rukmini 26 2 0 1
187 Kiran Kumar 26 2 0 1
188 Siddaraju S 26 2 0 1
189 B Babu Rao 26 2 0 1
190 S Roopa 26 2 0 1
191
Masseurs
Madhu Kumar H M 23 4 2 0
192 Prashanth Babu S 23 4 2 0
193 Lokesh M 24 4 1 0
194 Yashodhara S M 23 4 2 0
195 Prasad K M 24 4 1 0
196 Sowjanya P 23 4 2 0
197 Savitha B 22 4 3 0
198 Mamatha S 11 2 16 0
199 Roopa S V 24 4 1 0
200 Nagamani M 23 4 2 0
201 Nuthana B H 23 4 2 0
202 Sowmya N N 23 4 2 0
203 Nandini S 22 4 3 0
204
Others
Somu 23 4 2 0
205 Lokesh 24 4 1 0
SL. NO
DESIGNATION
NAME
Mar-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 23 4 4 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 23 4 4 0
3
Consultants
Dr. Rajesh A Udapudi 21 0 8 0
4 Dr. Deepa C Patil 18 0 11 0
5 Dr.Beena MD 21 0 8 0
6 Dr. Jayaraj R 16.5 0 12.5 0
7 Dr.Gurubasavaraja B 20 0 9 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 20 0 9 0
9 Dr. Krishna Prasad N 22 0 7 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 22 0 7 0
11 Dr. Savitha HIremath 14 0 15 0
12 Dr.Divya K 19 0 9 0
13 Dr. Komala A 22.5 0 6.5 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 21.5 0 7.5 0
15 Dr.Sandhya Rani D 21 0 8 0
16 Dr.Vivek GK 18 0 11 0
17 Dr.Lakshmeesh Upadhya K 21 0 8 0
18 Dr. Vishal S Kumar 21 0 8 0
19 Dr. Shashi Bindu 21 0 8 0
20 Dr. Veena G Rao 20.5 0 8.5 0
21 Dr.Shashi Kiran 21 0 8 0
22 Dr. Suma KJ 21 0 8 0
23 Dr.Sudhakar Reddy P 22 0 7 0
24 Dr. Sowmya MN 21.5 0 7.5 0
25 Dr. Sankana Gowda Patil 19.5 0 9.5 0
26 Dr. Shalini 17 0 12 0
27 Dr.Balakrishna Setty 23 0 6 0
28 Dr.PoornimaJalawadi 21 0 8 0
29 Dr. Rupal Kishore Nagda 23 0 6 0
30 Dr. Sachin Mohan Rauth 23 0 6 0
31 Dr. Nanda KO 22 0 7 0
32
Emergency Medical Officer
Dr. Sandeep 19 3 9 0
33 Dr. Shivanna 20 3 8 0
34
Resident Medical Officer
Dr. Jyothi 25 4 2 0
35 Dr. Sruthi P 28 3 0 0
36 Dr. Sai Poornima C 18 3 10 0
37 Dr. Deepika 18 3 10 0
38 Dr. Meghavarshini 19 4 8 0
39 Dr. Anisha MS 19 4 8 0
40 Dr. Pallavi MK 19 3 9 0
41 Dr. Deepthi CR 18 4 9 0
42 Dr. Abhishek SL 19 3 9 0
43
Registrar
Dr. Kavitha PC 19 3 9 0
44 Dr. Rashmi R 19 3 9 0
45 Dr. Mohan Kuamr VK 17 4 10 0
46 Dr. Divyashree PV 20 3 8 0
47 Nursing Superintendent Sarvamangala 19 3 9 0
48
Assistance Matron
Suvarnambe 19 4 8 0
49 Shobha Rani 21 2 8 0
50 Sujatha R 20 3 8 0
51 Staff Nurse Nagamani K G 20 3 8 0
52
Staff Nurse
Shilpa J S 27 4 0 0
53 Chethan M 26 4 1 0
54 Nagamani K 27 4 0 0
55 Chaithra K 0 0 31 0
56 Chiathra A R 27 4 0 0
57 Vasantha R 28 3 0 0
58 Pavina H C 28 3 0 0
59 Madhumathi H J 20 3 8 0
60 Devamani B R 20 2 9 0
61 Mallesh K S 19 3 9 0
62 Kaveri S K 20 2 9 0
63 Swamy S 18 3 10 0
64 Anitha H M 19 3 9 0
65 Jyothi M S 14 1 16 0
66 Dhakshayini T P 25 4 2 0
67 Chennanjappa S 24 4 3 0
68 Mahadevi 28 3 0 0
69 Anusha S 24 2 5 0
70 Sunitha M 20 2 0 9
71 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 26 4 0 1
72 Prema S 24 4 0 3
73 Sowmya 15 4 0 12
74 Bhagya 22 4 0 5
75 Rajamma 18 4 0 9
76 Indiramma 27 4 0 0
77 Pallavi S 19 4 0 8
78 Jayamma 27 4 0 0
79 Manjula B 16 4 0 11
80 Sowmya K J 22 4 0 5
81 Doddamma 25 4 0 2
82 Bhuwaneshwari 27 4 0 0
83 Manjula R 27 4 0 0
84 Susheelamma 27 4 0 0
85 Sannathayamma 19 4 0 8
86 Maheshi 27 4 0 0
87 Sowmya M 27 4 0 0
88 Jayamma 19 3 0 9
89 Sadashiva 27 4 0 0
90 Tulasi 24 4 0 3
91 Gajendra K 19 4 0 8
92
Pharmacist
Somashekar Aradhya 20 2 9 0
93 Geetha 19 2 10 0
94 Kavya N 20 2 9 0
95 Mahadevaswamy C S 24 3 4 0
96
Dresser
Mahadevaswamy 27 2 2 0
97 Mahadevaswamy M 27 3 1 0
98 Store Keeper Nagendra P 17.5 2 11.5 0
99 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 26 4 1 0
100
Office Staff
Rani N 23.5 3 4.5 0
101 Sunilkumar P S 27 3 1 0
102 Santhosh Kumar B M 25 4 2 0
103 Farzana Banu 27 3 1 0
104 Siddalingesha Y C 24 3 4 0
105 Vasantha Kumara 28 3 0 0
106 Mallikarjuna Swamy 27 3 1 0
107 Kirthi Kumar N 27 4 0 0
108 Chandan 27 3 1 0
109 Veena Kumari SS 27.5 2 1.5 0
110 Siddarajappa S N 25 4 2 0
111 Arathi S 27 2 2 0
112 Computer Operator Sagar H G 27 4 0 0
113 MRD Technician Chikkanna Nayaka 26 4 1 0
114 House keeping Supervisor Anil Kumar P 27 4 0 0
115 Dark Room Attendant Huchappa A P 28.5 1 1.5 0
116 Operation Theater Attendant Sujatha M 26 3 2 0
117 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 19 4 8 0
118 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 19 4 8 0
119 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 19 4 8 0
120 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 19 4 8 0
121 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 19 4 8 0
122 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 19 4 8 0
123 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 19 4 8 0
124 Modern Specialist-Radiologist Dr.Rajesh R 19 4 8 0
125 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy HR 19 4 8 0
126 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 27 4 0 0
127 Physiotherapist Sharath Prabhu 3 1 0 27
128
Panchakarma Specialist
Dr.Seetha Devi 21 0 8 0
129 Dr. Manasa 21 0 8 0
130
House Officer
Dr.Roja N 26 3 2 0
131 Dr. Alwaryne W Kharnaior 28 3 0 0
132 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 28 3 0 0
133
Panchakarma Assistant
Manchamma 26 3 2 0
134 Ravi G S 26 4 1 0
135 Manjula N 27 4 0 0
136 Raju H M 28 3 0 0
137 Veerabhadra Swamy 26 3 2 0
138 Mahesh B N 24 4 3 0
139 Renuka Prasad K B 24 2 5 0
140 Manjula 0 0 31 0
141 Sumangala 27 4 0 0
142 Shruthi S 27 3 1 0
143 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 18.5 3 9.5 0
144
Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist
Dr. Siddaya Aradhyamath 17 0 12 0
145 Dr. Aiyanna PP 10 0 19 0
146 Operation Theater Attendant Girish 25 4 2 0
147 OT Nurse Manjula S G 26 4 1 0
148 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 22 0 7 0
149 Dr. Tejaswini KR 22 0 7 0
150 Mid Wife Bindu S 19 3 9 0
151
Laboratory Technician
Plavitha Rani J 25 3 3 0
152 Triveni M 25 4 2 0
153 Lab Attendant Shivashankar S R 26 3 2 0
154 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 19 4 8 0
155 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 21 0 8 0
156 Pharmacy Attendant Guru Prasad 28 3 0 0
157
Pharmacy Worker
Harish V D 26 3 2 0
158 Asha S 27 4 0 0
159 Analytical Chemist Swaroop 19 3 9 0
160 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 19 4 8 0
161 Bio chemist Dr.Swetha NK 19 4 8 0
162 Pharmacologist Dr. Satish AM 19 4 8 0
163 Bone Setter Arun Kumar 27 4 0 0
164
Cook/Food Service
Raghu 26 4 0 1
165 Mahesh 27 4 0 0
166 Suchitha 27 4 0 0
167 Kaala 26 4 0 1
168 Ramu 26 4 0 1
169 Ramesh 26 4 0 1
170 Vinu 27 4 0 0
171 Rajendra 27 4 0 0
172 Puttathayamma 27 4 0 0
173 Ramesh 27 4 0 0
174
Washerman
Rathnamma K S 17 4 0 10
175 Sukanya devi 26 4 0 1
176
Driver
Mahesh P 25 4 2 0
177 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
178 Electrician Vinay Kumar 25 4 2 0
179 Security Supervisor Dasappa 29 2 0 0
180
Security Guard
Narayana 31 0 0 0
181 Siddaraju 29 2 0 0
182 Chandrappa 30 1 0 0
183 Vinod 31 0 0 0
184 Nagabhushana 31 0 0 0
185 Prakash 31 0 0 0
186 Rukmini 26 5 0 0
187 Kiran Kumar 30 1 0 0
188 Siddaraju S 28 3 0 0
189 B Babu Rao 27 4 0 0
190 S Roopa 31 0 0 0
191
Masseurs
Madhu Kumar H M 27 3 1 0
192 Prashanth Babu S 26 4 1 0
193 Lokesh M 23 4 4 0
194 Yashodhara S M 26 4 1 0
195 Prasad K M 26.5 3 1.5 0
196 Sowjanya P 25 3 3 0
197 Savitha B 28 3 0 0
198 Mamatha S 26 4 1 0
199 Roopa S V 27 4 0 0
200 Nagamani M 28 3 0 0
201 Nuthana B H 26 4 1 0
202 Sowmya N N 24 3 4 0
203 Nandini S 20 2 0 9
204 Others Somu 26 4 1 0
205 Lokesh 25 4 2 0
SL. NO
DESIGNATION
NAME
Apr-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 10 0 20 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 10 0 20 0
3
Consultants
Dr. Rajesh A Udapudi 14 0 16 0
4 Dr. Deepa C Patil 16 0 14 0
5 Dr.Beena MD 17 0 13 0
6 Dr. Jayaraj R 12 0 18 0
7 Dr.Gurubasavaraja B 18 0 12 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 15 0 15 0
9 Dr. Krishna Prasad N 7 0 23 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 17 0 13 0
11 Dr. Savitha Hiremath 12 0 18 0
12 Dr.Divya K 18 0 12 0
13 Dr. Komala A 17 0 13 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 17 0 13 0
15 Dr.Sandhya Rani D 11 0 19 0
16 Dr.Vivek GK 11 0 19 0
17 Dr.Lakshmeesh Upadhya K 16 0 14 0
18 Dr. Vishal S Kumar 17 0 13 0
19 Dr. Shashi Bindu 17 0 13 0
20 Dr. Veena G Rao 17 0 13 0
21 Dr.Shashi Kiran 18 0 12 0
22 Dr. Suma KJ 13 0 17 0
23 Dr.Sudhakar Reddy P 17 0 13 0
24 Dr. Sowmya MN 15 0 15 0
25 Dr. Sankana Gowda Patil 16 0 14 0
26 Dr. Shalini 14 0 16 0
27 Dr.Balakrishna Setty 18 0 12 0
28 Dr.PoornimaJalawadi 16 0 14 0
29 Dr. Rupal Kishore Nagda 18 0 12 0
30 Dr. Sachin Mohan Rauth 15 0 15 0
31 Dr. Nanda KO 18 0 12 0
32
Emergency Medical Officer
Dr. Sandeep 0 0 30 0
33 Dr. Shivanna 0 0 30 0
34
Resident Medical Officer
Dr. Jyothi 8 0 22 0
35 Dr. Sruthi P 8 0 22 0
36 Dr. Sai Poornima C 0 0 30 0
37 Dr. Deepika 0 0 30 0
38 Dr. Meghavarshini 0 0 30 0
39 Dr. Anisha MS 0 0 30 0
40 Dr. Pallavi MK 0 0 30 0
41 Dr. Deepthi CR 0 0 30 0
42 Dr. Abhishek SL 0 0 30 0
43
Registrar
Dr. Kavitha PC 0 0 30 0
44 Dr. Rashmi R 0 0 30 0
45 Dr. Mohan Kuamr VK 0 0 30 0
46 Dr. Divyashree PV 0 0 30 0
47 Nursing Superintendent Sarvamangala 0 0 30 0
48
Assistance Matron
Suvarnambe 0 0 30 0
49 Shobha Rani 0 0 30 0
50 Sujatha R 0 0 30 0
51 Staff Nurse Nagamani K G 0 0 30 0
52
Staff Nurse
Shilpa J S 10 0 20 0
53 Chethan M 1 0 29 0
54 Nagamani K 7 0 23 0
55 Chaithra K 0 0 30 0
56 Chiathra A R 8 0 22 0
57 Vasantha R 0 0 30 0
58 Pavina H C 6 0 24 0
59 Madhumathi H J 0 0 30 0
60 Devamani B R 0 0 30 0
61 Mallesh K S 0 0 30 0
62 Kaveri S K 0 0 30 0
63 Swamy S 0 0 30 0
64 Anitha H M 0 0 30 0
65 Jyothi M S 9 0 21 0
66 Dhakshayini T P 6 0 24 0
67 Chennanjappa S 0 0 30 0
68 Mahadevi 8 0 22 0
69 Anusha S 0 0 30 0
70 Sunitha M 0 0 0 30
71 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 26 4 0 0
72 Prema S 25 4 0 1
73 Sowmya 0 0 0 30
74 Bhagya 26 4 0 0
75 Rajamma 0 0 0 30
76 Indiramma 26 4 0 0
77 Pallavi S 0 0 0 30
78 Jayamma 26 4 0 0
79 Manjula B 0 0 0 30
80 Sowmya K J 0 0 0 30
81 Doddamma 26 4 0 0
82 Bhuwaneshwari 26 4 0 0
83 Manjula R 26 4 0 0
84 Susheelamma 26 4 0 0
85 Sannathayamma 0 0 0 30
86 Maheshi 0 0 0 30
87 Sowmya M 0 0 0 30
88 Jayamma 0 0 0 30
89 Sadashiva 26 4 0 0
90 Tulasi 0 0 0 30
91 Gajendra K 0 0 0 30
92
Pharmacist
Somashekar Aradhya 0 0 30 0
93 Geetha 0 0 30 0
94 Kavya N 0 0 30 0
95 Mahadevaswamy C S 1 0 29 0
96
Dresser
Mahadevaswamy 16 0 14 0
97 Mahadevaswamy M 4 0 26 0
98 Store Keeper Veenakumari S S 1 0 29 0
99 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 27 3 0 0
100
Office Staff
Rani N 8 0 22 0
101 Sunilkumar P S 10 0 20 0
102 Santhosh Kumar B M 9 0 21 0
103 Farzana Banu 6 0 24 0
104 Siddalingesha Y C 1 0 29 0
105 Vasantha Kumara 7 0 23 0
106 Mallikarjuna Swamy 9 0 21 0
107 Kirthi Kumar N 1 0 29 0
108 Chandan 7 0 23 0
109 Nagendra P 2 0 28 0
110 Siddarajappa S N 0 0 30 0
111 Arathi S 12 0 18 0
112 Computer Operator Sagar H G 11 0 19 0
113 MRD Technician Chikkanna Nayaka 1 0 29 0
114 House keeping Supervisor Anil Kumar P 26 4 0 0
115 Dark Room Attendant Huchappa A P 16 0 14 0
116 Operation Theater Attendant Sujatha M 15 0 15 0
117 Modern Specialist-Physician Dr. Mahesh MG 0 0 30 0
118 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 0 0 30 0
119 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 0 0 30 0
120 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 0 0 30 0
121 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 0 0 30 0
122 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 0 0 30 0
123 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 0 0 30 0
124 Modern Specialist-Radiologist Dr.Rajesh R 0 0 30 0
125 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy HR 0 0 30 0
126 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 9 0 21 0
127 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 30 0
128
Panchakarma Specialist
Dr.Seetha Devi 17 0 13 0
129 Dr. Manasa 17 0 13 0
130
House Officer
Dr.Roja N 0 0 30 0
131 Dr. Alwaryne W Kharnaior 0 0 30 0
132 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 0 0 30 0
133
Panchakarma Assistant
Manchamma 7 0 23 0
134 Ravi G S 7 0 23 0
135 Manjula N 7 0 23 0
136 Raju H M 7 0 23 0
137 Veerabhadra Swamy 7 0 23 0
138 Mahesh B N 1 0 29 0
139 Renuka Prasad K B 8 0 22 0
140 Manjula 0 0 30 0
141 Sumangala 7 0 23 0
142 Shruthi S 1 0 29 0
143 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 5 0 25 0
144
Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist
Dr. Siddaya Aradhyamath 13 0 17 0
145 Dr. Aiyanna PP 14 0 16 0
146 Operation Theater Attendant Girish 0 0 30 0
147 OT Nurse Manjula S G 7 0 23 0
148 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 16 0 14 0
149 Dr. Tejaswini KR 17 0 13 0
150 Mid Wife Bindu S 0 0 30 0
151
Laboratory Technician
Plavitha Rani J 10 0 20 0
152 Triveni M 12 0 18 0
153 Lab Attendant Shivashankar S R 6 0 24 0
154 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 0 0 30 0
155 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 18 0 12 0
156 Pharmacy Attendant Guru Prasad 1 0 29 0
157
Pharmacy Worker
Harish V D 1 0 29 0
158 Asha S 6 0 24 0
159 Analytical Chemist Swaroop 0 0 30 0
160 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 0 0 30 0
161 Bio chemist Dr.Swetha NK 0 0 30 0
162 Pharmacologist Dr. Satish AM 0 0 30 0
163 Bone Setter Arun Kumar 0 0 0 30
164
Cook/Food Service
Raghu 0 0 0 30
165 Mahesh 0 0 0 30
166 Suchitha 0 0 0 30
167 Kaala 0 0 0 30
168 Ramu 0 0 0 30
169 Ramesh 0 0 0 30
170 Vinu 0 0 0 30
171 Rajendra 0 0 0 30
172 Puttathayamma 0 0 0 30
173 Ramesh 0 0 0 30
174
Washerman
Rathnamma K S 0 0 0 30
175 Sukanya devi 24 4 0 2
176
Driver
Mahesh P 0 0 30 0
177 Mallikarjuna Swamy 0 0 30 0
178 Electrician Vinay Kumar 15 0 15 0
179 Security Supervisor Dasappa 30 0 0 0
180
Security Guard
Narayana 30 0 0 0
181 Siddaraju 29 0 0 1
182 Chandrappa 30 0 0 0
183 Vinod 30 0 0 0
184 Nagabhushana 30 0 0 0
185 Prakash 0 0 0 30
186 Rukmini 30 0 0 0
187 Kiran Kumar 29 0 0 1
188 Siddaraju S 0 0 0 30
189 B Babu Rao 3 4 0 27
190 S Roopa 30 0 0 0
191
Masseurs
Madhu Kumar H M 7 0 23 0
192 Prashanth Babu S 8 0 22 0
193 Lokesh M 1 0 29 0
194 Yashodhara S M 7 0 23 0
195 Prasad K M 6 0 24 0
196 Sowjanya P 5 0 25 0
197 Savitha B 7 0 23 0
198 Mamatha S 2 0 28 0
199 Roopa S V 7 0 23 0
200 Nagamani M 5 0 25 0
201 Nuthana B H 6 0 24 0
202 Sowmya N N 1 0 29 0
203 Nandini S 7 0 23 0
204 Others Somu 4 0 0 26
205 Lokesh 4 0 0 26
SL. NO
DESIGNATION
NAME
May-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 25 5 1 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 25 3 3 0
3
Consultants
Dr. Rajesh A Udapudi 25 0 0 0
4 Dr. Deepa C Patil 25 0 0 0
5 Dr. Beena MD 25 0 0 0
6 Dr. Jayaraj R 25 0 0 0
7 Dr. Gurubasavaraja B 25 0 0 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 18 0 0 0
9 Dr. Krishna Prasad N 26 0 0 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 25 0 0 0
11 Dr. Savitha HIremath 25 0 0 0
12 Dr. Divya K 25 0 0 0
13 Dr. Komala A 25 0 0 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 25 0 0 0
15 Dr. Sandhya Rani D 25 0 0 0
16 Dr. Vivek GK 25 0 0 0
17 Dr. Lakshmeesh Upadhya K 25 0 0 0
18 Dr. Vishal S Kumar 25 0 0 0
19 Dr. Shashi Bindu 25 0 0 0
20 Dr. Veena G Rao 25 0 0 0
21 Dr. Shashi Kiran 25 0 0 0
22 Dr. Suma KJ 0 0 31 0
23 Dr. Sudhakar Reddy P 25 0 0 0
24 Dr. Sowmya MN 25 0 0 0
25 Dr. Sankana Gowda Patil 25 0 0 0
26 Dr. Shalini 25 0 0 0
27 Dr. Balakrishna Setty 25 0 0 0
28 Dr. PoornimaJalawadi 25 0 0 0
29 Dr. Rupal Kishore Nagda 25 0 0 0
30 Dr. Sachin Mohan Rauth 25 0 0 0
31 Dr. Nanda KO 25 0 0 0
32
Emergency Medical Officer
Dr. Sandeep 26 4 1 0
33 Dr. Shivanna 26 4 1 0
34
Resident Medical Officer
Dr. Jyothi 26 4 1 0
35 Dr. Sruthi P 26 3 2 0
36 Dr. Sai Poornima C 26 4 1 0
37 Dr. Deepika 25 4 2 0
38 Dr. Meghavarshini 26 4 1 0
39 Dr. Anisha MS 27 4 0 0
40 Dr. Pallavi MK 26 4 1 0
41 Dr. Deepthi CR 25 4 2 0
42 Dr. Abhishek SL 26 4 1 0
43
Registrar
Dr. Kavitha PC 25 4 2 0
44 Dr. Rashmi R 25 4 2 0
45 Dr. Mohan Kuamr VK 26 4 1 0
46 Dr. Divyashree PV 25 4 2 0
47 Nursing Superintendent Sarvamangala 25 4 2 0
48
Assistance Matron
Suvarnambe 25 4 2 0
49 Shobha Rani 24 4 3 0
50 Sujatha R 26 4 1 0
51 Staff Nurse Nagamani K G 26 4 1 0
52 Staff Nurse Shilpa J S 25 4 2 0
53 Chethan M 24 4 2 1
54 Nagamani K 27 4 0 0
55 Chaithra K 0 0 31 0
56 Chiathra A R 26 4 1 0
57 Vasantha R 0 0 0 31
58 Pavina H C 26 4 1 0
59 Madhumathi H J 26 4 1 0
60 Devamani B R 25 4 2 0
61 Mallesh K S 26 4 1 0
62 Kaveri S K 26 4 1 0
63 Swamy S 26 4 1 0
64 Anitha H M 25 4 2 0
65 Jyothi M S 23 4 4 0
66 Dhakshayini T P 27 4 0 0
67 Chennanjappa S 13 2 0 16
68 Mahadevi 27 4 0 0
69 Anusha S 0 0 0 31
70 Sunitha M 0 0 0 31
71
Ward Ayah/ Boy
Siddarajamma 17 2 0 12
72 Prema S 26 4 0 1
73 Sowmya 0 0 0 31
74 Bhagya 27 4 0 0
75 Rajamma 7 0 0 24
76 Indiramma 25 4 0 2
77 Pallavi S 6 0 0 25
78 Jayamma 0 0 0 31
79 Manjula B 0 0 0 31
80 Sowmya K J 22 3 0 6
81 Doddamma 27 4 0 0
82 Bhuwaneshwari 27 4 0 0
83 Manjula R 26 4 0 1
84 Susheelamma 27 4 0 0
85 Sannathayamma 0 0 0 31
86 Maheshi 18 2 0 11
87 Sowmya M 26 4 0 1
88 Jayamma 27 4 0 0
89 Sadashiva 27 4 0 0
90 Tulasi 0 0 0 31
91 Gajendra K 16 2 0 13
92
Pharmacist
Somashekar Aradhya 25 4 2 0
93 Geetha 25 4 2 0
94 Kavya N 27 4 0 0
95 Mahadevaswamy C S 19.5 4 4.5 3
96
Dresser
Mahadevaswamy 23 3 4 1
97 Mahadevaswamy M 13 1 17 0
98 Store Keeper Nagendra P 23 4 4 0
99 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 27 4 0 0
100
Office Staff
Rani N 25 4 2 0
101 Sunilkumar P S 22.5 4 4.5 0
102 Santhosh Kumar B M 26 4 1 0
103 Farzana Banu 25 4 2 0
104 Siddalingesha Y C 24 4 3 0
105 Vasantha Kumara 26 4 1 0
106 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
107 Kirthi Kumar N 28 3 0 0
108 Chandan 25 4 2 0
109 Veena Kumar SS 26 3 2 0
110 Siddarajappa S N 6 1 21 3
111 Arathi S 28 3 0 0
112 Computer Operator Sagar H G 22 4 5 0
113 MRD Technician Chikkanna Nayaka 21 4 3 3
114 House keeping Supervisor Anil Kumar P 26 4 1 0
115 Dark Room Attendant Huchappa A P 25 4 2 0
116 Operation Theater Attendant Sujatha M 25 4 2 0
117 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 0 0 31 0
118 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 0 0 31 0
119 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 0 0 31 0
120 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 0 0 31 0
121 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 0 0 31 0
122 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 0 0 31 0
123 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 0 0 31 0
124 Modern Specialist-Radiologist Dr.Rajesh R 0 0 31 0
125 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy HR 0 0 31 0
126 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 7 1 23 0
127 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 0 31
128
Panchakarma Specialist
Dr.Seetha Devi 25 0 0 0
129 Dr. Manasa 25 0 0 0
130
House Officer
Dr.Roja N 26 4 1 0
131 Dr. Alwaryne W Kharnaior 26 4 1 0
132 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 24 4 0 3
133
Panchakarma Assistant
Manchamma 28 3 0 0
134 Ravi G S 17 2 12 0
135 Manjula N 28 3 0 0
136 Raju H M 11 0 20 0
137 Veerabhadra Swamy 27 3 1 0
138 Mahesh B N 26 3 2 0
139 Renuka Prasad K B 20 3 8 0
140 Manjula 0 0 31 0
141 Sumangala 28 3 0 0
142 Shruthi S 27 3 1 0
143 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 26 4 1 0
144
Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist
Dr. Siddaya Aradhyamath 25 0 0 0
145 Dr. Aiyanna PP 25 0 0 0
146 Operation Theater Attendant Girish 26 4 1 0
147 OT Nurse Manjula S G 25 4 2 0
148 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 25 0 0 0
149 Dr. Tejaswini KR 25 0 0 0
150 Mid Wife Bindu S 26 4 1 0
151
Laboratory Technician
Plavitha Rani J 27 4 0 0
152 Triveni M 26 4 1 0
153 Lab Attendant Shivashankar S R 25 3 3 0
154 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 0 0 31 0
155 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 25 0 0 0
156 Pharmacy Attendant Guru Prasad 28 3 0 0
157
Pharmacy Worker
Harish V D 27 3 1 0
158 Asha S 27 3 1 0
159 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
160 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 0 0 31 0
161 Bio chemist Dr.Swetha NK 0 0 31 0
162 Pharmacologist Dr. Satish AM 0 0 31 0
163 Bone Setter Arun Kumar 26 4 1 0
164
Cook/Food Service
Raghu 27 4 0 0
165 Mahesh 26 4 0 1
166 Suchitha 0 0 0 31
167 Kaala 28 3 0 0
168 Ramu 26 4 0 1
169 Ramesh 27 4 0 1
170 Vinu 27 4 0 0
171 Rajendra 27 4 0 0
172 Puttathayamma 27 4 0 0
173 Ramesh 24 4 3 0
174
Washerman
Rathnamma K S 0 0 0 31
175 Sukanya devi 25 4 0 2
176
Driver
Mahesh P 25 4 2 0
177 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
178 Electrician Vinay Kumar 26 3 2 0
179 Security Supervisor Dasappa 31 0 0 0
180
Security Guard
Narayana 31 0 0 0
181 Siddaraju 31 0 0 0
182 Chandrappa 31 0 0 0
183 Vinod 30 0 0 1
184 Nagabhushana 31 0 0 0
185 Prakash 31 0 0 0
186 Rukmini 31 0 0 0
187 Kiran Kumar 31 0 0 0
188 Siddaraju S 31 0 0 0
189 B Babu Rao 31 0 0 0
190 S Roopa 31 0 0 0
191
Masseurs
Madhu Kumar H M 27 3 1 0
192 Prashanth Babu S 27 3 1 0
193 Lokesh M 26 3 2 0
194 Yashodhara S M 27 2 2 0
195 Prasad K M 26 3 2 0
196 Sowjanya P 27 3 1 0
197 Savitha B 28 3 0 0
198 Mamatha S 28 3 0 0
199 Roopa S V 28 3 0 0
200 Nagamani M 5 1 25 0
201 Nuthana B H 28 3 0 0
202 Sowmya N N 28 3 0 0
203 Nandini S 27 3 1 0
204 Others Somu 25 4 2 0
205 Lokesh 25 4 2 0
SL. NO
DESIGNATION
NAME
Jun-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. Rajesh A Udapudi 26 4 0 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 25 4 1 0
3
Consultants
Dr. Rajesh A Udapudi 26 0 0 0
4 Dr. Deepa C Patil 25 0 1 0
5 Dr. Beena MD 24 0 2 0
6 Dr. Jayaraj R 21 0 5 0
7 Dr. Gurubasavaraja B 25 0 1 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 23 0 3 0
9 Dr. Krishna Prasad N 26 0 0 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 26 0 0 0
11 Dr. Savitha Hiremath 24 0 2 0
12 Dr. Divya K 25 0 1 0
13 Dr. Komala A 25 0 1 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 24 0 2 0
15 Dr. Sandhya Rani D 25.5 0 0.5 0
16 Dr. Vivek GK 22 0 4 0
17 Dr. Lakshmeesh Upadhya K 15 0 1 0
18 Dr. Vishal S Kumar 25 0 1 0
19 Dr. Shashi Bindu 24 0 2 0
20 Dr. Veena G Rao 25.5 0 0.5 0
21 Dr. Shashi Kiran 23 0 3 0
22 Dr. Suma KJ 0 0 30 0
23 Dr. Sudhakar Reddy P 23 0 3 0
24 Dr. Sowmya MN 23 0 3 0
25 Dr. Sankana Gowda Patil 23 0 3 0
26 Dr. Shalini 21 0 5 0
27 Dr. Balakrishna Setty 25 0 1 0
28 Dr. Poornima Jalawadi 20 0 6 0
29 Dr. Rupal Kishore Nagda 24 0 2 0
30 Dr. Sachin Mohan Rauth 24 0 2 0
31 Dr. Nanda KO 26 0 0 0
32
Emergency Medical Officer
Dr. Sandeep 26 4 0 0
33 Dr. Shivanna 25 4 1 0
34
Resident Medical Officer
Dr. Jyothi 25 4 1 0
35 Dr. Sruthi P 26 4 0 0
36 Dr. Sai Poornima C 25 4 1 0
37 Dr. Deepika 26 4 0 0
38 Dr. Meghavarshini 25 4 1 0
39 Dr. Anisha MS 25 4 1 0
40 Dr. Pallavi MK 25 4 1 0
41 Dr. Deepthi CR 26 4 0 0
42 Dr. Abhishek SL 26 4 0 0
43
Registrar
Dr. Kavitha PC 25 4 1 0
44 Dr. Rashmi R 25 4 1 0
45 Dr. Mohan Kuamr VK 25 4 1 0
46 Dr. Divyashree PV 25 4 1 0
47 Nursing Superintendent Sarvamangala 25 4 1 0
48
Assistance Matron
Suvarnambe 25 4 1 0
49 Shobha Rani 25 4 1 0
50 Sujatha R 25 4 1 0
51 Staff Nurse Nagamani K G 25 4 1 0
52
Staff Nurse
Shilpa J S 25 4 1 0
53 Chethan M 23 4 3 0
54 Nagamani K 24 4 2 0
55 Chaithra K 0 0 30 0
56 Chiathra A R 24 4 2 0
57 Vasantha R 19 3 0 8
58 Pavina H C 24 4 2 0
59 Madhumathi H J 25 4 1 0
60 Devamani B R 25 4 1 0
61 Mallesh K S 25 4 1 0
62 Kaveri S K 25 4 1 0
63 Swamy S 25 4 1 0
64 Anitha H M 25 4 1 0
65 Jyothi M S 24 4 2 0
66 Dhakshayini T P 24 4 2 0
67 Chennanjappa S 21 4 5 0
68 Mahadevi 24 4 2 0
69 Anusha S 19 3 0 8
70 Sunitha M 0 0 0 30
71 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 22 3 0 5
72 Prema S 25 4 0 1
73 Sowmya 25 4 0 1
74 Bhagya 26 4 0 0
75 Rajamma 24 4 0 2
76 Indiramma 25 4 0 1
77 Pallavi S 15 2 0 13
78 Jayamma 26 4 0 0
79 Manjula B 26 4 0 0
80 Sowmya K J 26 4 0 0
81 Doddamma 26 4 0 0
82 Bhuwaneshwari 26 4 0 0
83 Manjula R 26 4 0 0
84 Susheelamma 25 4 0 1
85 Sannathayamma 0 0 0 30
86 Maheshi 26 4 0 0
87 Sowmya M 26 3 0 1
88 Jayamma 26 4 0 0
89 Sadashiva 26 4 0 0
90 Tulasi 26 4 0 0
91 Gajendra K 26 4 0 0
92
Pharmacist
Somashekar Aradhya 25 4 1 0
93 Geetha 26 4 0 0
94 Kavya N 25 4 1 0
95 Mahadevaswamy C S 21.5 1 7.5 0
96
Dresser
Mahadevaswamy 24 3 3 0
97 Mahadevaswamy M 28 2 0 0
98 Store Keeper Nagendra P 26 3 1 0
99 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 26 4 0 0
100
Office Staff
Veena Kumari S S 26 4 0 0
101 Rani N 25 3 2 0
102 Sunilkumar P S 26 3 1 0
103 Santhosh Kumar B M 23 4 3 0
104 Farzana Banu 24 4 2 0
105 Siddalingesha Y C 25 3 2 0
106 Vasantha Kumara 26 4 0 0
107 Mallikarjuna Swamy 25 4 1 0
108 Kirthi Kumar N 26 4 0 0
109 Chandan 24.5 4 1.5 0
110 Siddarajappa S N 25 4 1 0
111 Arathi S 28 2 0 0
112 Computer Operator Sagar H G 21.5 4 4.5 0
113 MRD Technician Chikkanna Nayaka 25 4 1 0
114 House keeping Supervisor Anil Kumar P 26 4 0 0
115 Dark Room Attendant Huchappa A P 27 2 1 0
116 Operation Theater Attendant Sujatha M 25 3 2 0
117 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 0 0 30 0
118 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 0 0 30 0
119 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 0 0 30 0
120 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 0 0 30 0
121 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 0 0 30 0
122 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 0 0 30 0
123 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 0 0 30 0
124 Modern Specialist-Radiologist Dr.Rajesh R 0 0 30 0
125 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy HR 0 0 30 0
126 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 26 4 0 0
127 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 0 30
128
Panchakarma Specialist
Dr.Seetha Devi 23.5 0 2.5 0
129 Dr. Manasa 26 0 0 0
130
House Officer
Dr.Roja N 25 4 1 0
131 Dr. Alwaryne W Kharnaior 25 4 1 0
132 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 23 4 3 0
133
Panchakarma Assistant
Manchamma 22 4 4 0
134 Ravi G S 16 2 12 0
135 Manjula N 24 4 2 0
136 Raju H M 25 4 1 0
137 Veerabhadra Swamy 25 4 1 0
138 Mahesh B N 24 4 2 0
139 Renuka Prasad K B 24 4 2 0
140 Manjula 0 0 30 0
141 Sumangala 12 1 17 0
142 Shruthi S 25 4 1 0
143 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 24 4 2 0
144
Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist
Dr. Siddaya Aradhyamath 26 0 0 0
145 Dr. Aiyanna PP 25 0 1 0
146 Operation Theater Attendant Girish 26 4 0 0
147 OT Nurse Manjula S G 24 4 2 0
148
Prasoothi Evam Streeroga Specilalist
Dr. Usha DT 24 0 2 0
149 Dr. Tejaswini KR 26 0 0 0
150 Mid Wife Bindu S 25 4 1 0
151
Laboratory Technician
Plavitha Rani J 25 4 1 0
152 Triveni M 25 4 1 0
153 Lab Attendant Shivashankar S R 24 4 2 0
154 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 0 0 30 0
155 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 24.5 0 1.5 0
156 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 2 0
157
Pharmacy Worker
Harish V D 25 4 1 0
158 Asha S 11 1 18 0
159 Analytical Chemist Swaroop 26 4 0 0
160 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 0 0 30 0
161 Bio chemist Dr.Swetha NK 0 0 30 0
162 Pharmacologist Dr. Satish AM 0 0 30 0
163 Bone Setter Arun Kumar 25 4 1 0
164
Cook/Food Service
Raghu 26 4 0 0
165 Mahesh 26 4 0 0
166 Suchitha 0 0 0 30
167 Kaala 26 4 0 0
168 Ramu 26 4 0 0
169 Ramesh 25 4 1 0
170 Vinu 25 4 1 0
171 Rajendra 25 4 1 0
172 Puttathayamma 26 4 0 0
173 Ramesh 26 4 0 0
174
Washerman
Rathnamma K S 26 4 0 0
175 Sukanya devi 25 4 0 1
176
Driver
Mahesh P 25 4 1 0
177 Mallikarjuna Swamy 25 4 1 0
178 Electrician Vinay Kumar 25 2 3 0
179 Security Supervisor Dasappa 30 0 0 0
180
Security Guard
Narayana 30 0 0 0
181 Siddaraju 30 0 0 0
182 Chandrappa 30 0 0 0
183 Vinod 24 0 0 6
184 Nagabhushana 30 0 0 0
185 Prakash 0 0 0 30
186 Rukmini 30 0 0 0
187 Kiran Kumar 21 0 0 9
188 Siddaraju S 30 0 0 0
189 B Babu Rao 30 0 0 0
190 S Roopa 30 0 0 0
191
Masseurs
Madhu Kumar H M 24 4 2 0
192 Prashanth Babu S 15.5 3 11.5 0
193 Lokesh M 24 4 2 0
194 Yashodhara S M 24 4 2 0
195 Prasad K M 24 4 2 0
196 Sowjanya P 24 4 2 0
197 Savitha B 25 4 1 0
198 Mamatha S 23 4 3 0
199 Roopa S V 24 4 2 0
200 Nagamani M 24 4 2 0
201 Nuthana B H 25 4 1 0
202 Sowmya N N 25 4 1 0
203 Nandini S 24 4 2 0
204
Others
Somu 24 4 2 0
205 Lokesh 24 4 2 0
SL. NO
DESIGNATION
NAME
Jul-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1
Medical Superintendent
Dr. Rajesh A Udapudi 2 0 0 0
Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 20 4 5 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 26 4 1 0
3
Consultants
Dr. Rajesh A Udapudi 25.5 0 1.5 0
4 Dr. Deepa C Patil 25 0 2 0
5 Dr.Beena MD 27 0 0 0
6 Dr. Jayaraj R 27 0 0 0
7 Dr.Gurubasavaraja B 27 0 0 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 6 0 0 0
9 Dr. Krishna Prasad N 27 0 0 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 27 0 0 0
11 Dr. Savitha HIremath 25 0 2 0
12 Dr.Divya K 27 0 0 0
13 Dr. Komala A 22.5 0 4.5 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 26 0 1 0
15 Dr.Sandhya Rani D 27 0 0 0
16 Dr.Vivek GK 26 0 1 0
17 Dr. Vishal S Kumar 27 0 0 0
18 Dr. Shashi Bindu 27 0 0 0
19 Dr. Veena G Rao 7 0 20 0
20 Dr.Shashi Kiran 23.5 0 3.5 0
21 Dr. Suma KJ 0 0 31 0
22 Dr. Sudhakar Reddy P 27 0 0 0
23 Dr. Sowmya MN 21.5 0 5.5 0
24 Dr. Sankana Gowda Patil 24 0 3 0
25 Dr. Shalini 25 0 2 0
26 Dr. Balakrishna Setty 25.5 0 1.5 0
27 Dr. PoornimaJalawadi 23 0 4 0
28 Dr. Rupal Kishore Nagda 25 0 2 0
29 Dr. Sachin Mohan Rauth 24 0 3 0
30 Dr. Nanda KO 27 0 0 0
31
Emergency Medical Officer
Dr. Sandeep 26 4 1 0
32 Dr. Shivanna 26 4 1 0
33
Resident Medical Officer
Dr. Jyothi 9 2 1 19
34 Dr. Sruthi P 26 4 1 0
35 Dr. Sai Poornima C 26 4 1 0
36 Dr. Deepika 26 4 1 0
37 Dr. Meghavarshini 25 4 2 0
38 Dr. Anisha MS 26 4 1 0
39 Dr. Pallavi MK 26 4 1 0
40 Dr. Deepthi CR 26 4 1 0
41 Dr. Abhishek SL 26 4 1 0
42
Registrar
Dr. Kavitha PC 25 4 2 0
43 Dr. Rashmi R 26 4 1 0
44 Dr. Mohan Kuamr VK 25 4 2 0
45 Dr. Divyashree PV 26 4 1 0
46 Nursing Superintendent Sarvamangala 25 4 2 0
47
Assistance Matron
Suvarnambe 26 4 1 0
48 Shobha Rani 25 4 2 0
49 Sujatha R 25 4 2 0
50 Staff Nurse Nagamani K G 26 4 1 0
51 Staff Nurse Shilpa J S 24 4 3 0
52
Staff Nurse
Chethan M 23 4 4 0
53 Nagamani K 23 4 4 0
54 Chaithra K 0 0 31 0
55 Chiathra A R 26 4 1 0
56 Vasantha R 26 4 1 0
57 Pavina H C 24 4 3 0
58 Madhumathi H J 25 4 2 0
59 Devamani B R 26 4 1 0
60 Mallesh K S 26 4 1 0
61 Kaveri S K 26 4 1 0
62 Swamy S 26 4 1 0
63 Anitha H M 26 4 1 0
64 Jyothi M S 25.5 4 1.5 0
65 Dhakshayini T P 14 2 15 0
66 Chennanjappa S 26 4 1 0
67 Mahadevi 22 4 5 0
68 Anusha S 26 4 1 0
69 Sunitha M 0 0 0 31
70 Charan S 27 4 0 0
71 Shilpa K 27 4 0 0
72 Sindhu M 27 4 0 0
73 Suvarna P 27 4 0 0
74 Pusphalatha J 27 4 0 0
75 Sunitha N 27 4 0 0
76
Ward Ayah/ Boy
Siddarajamma 27 4 0 0
77 Prema S 26 4 0 1
78 Sowmya 26 4 0 1
79 Bhagya 27 4 0 0
80 Rajamma 22 4 0 5
81 Indiramma 27 4 0 0
82 Pallavi S 17 3 0 11
83 Jayamma 26 4 0 1
84 Manjula B 25 4 0 2
85 Sowmya K J 26 4 0 1
86 Doddamma 23 4 0 4
87 Bhuwaneshwari 26 4 0 1
88 Manjula R 25 4 0 2
89 Susheelamma 25 4 0 2
90 Sannathayamma 0 0 0 31
91 Maheshi 27 4 0 0
92 Sowmya M 26 4 0 1
93 Jayamma 27 4 0 0
94 Sadashiva 27 4 0 0
95 Tulasi 27 4 0 0
96 Gajendra K 22 4 0 5
97
Pharmacist
Somashekar Aradhya 25 4 2 0
98 Geetha 25 4 2 0
99 Kavya N 25 4 2 0
100 Mahadevaswamy C S 23.5 4 3.5 0
101
Dresser
Mahadevaswamy 28 2 1 0
102 Mahadevaswamy M 28 2 1 0
103 Store Keeper Nagendra P 26 4 1 0
104 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 27 4 0 0
105
Office Staff
Veena Kumari S S 27 3 1 0
106 Rani N 17 1 13 0
107 Sunilkumar P S 26 3 2 0
108 Santhosh Kumar B M 26 4 1 0
109 Farzana Banu 25 4 2 0
110 Siddalingesha Y C 23 3 5 0
111 Vasantha Kumara 24 4 3 0
112 Mallikarjuna Swamy 24 4 3 0
113 Kirthi Kumar N 26 3 2 0
114 Chandan 26 4 1 0
115 Siddarajappa S N 26 4 1 0
116 Arathi S 28 2 1 0
117 Computer Operator Sagar H G 25.5 4 1.5 0
118 MRD Technician Chikkanna Nayaka 25 4 2 0
119 House keeping Supervisor Anil Kumar P 27 4 0 0
120 Dark Room Attendant Huchappa A P 26 2 3 0
121 Operation Theater Attendant Sujatha M 24.5 3 3.5 0
122 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 0 0 31 0
123 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 0 0 31 0
124 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 0 0 31 0
125 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 0 0 31 0
126 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 0 0 31 0
127 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 0 0 31 0
128 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 0 0 31 0
129 Modern Specialist-Radiologist Dr.Rajesh R 0 0 31 0
130 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy HR 0 0 31 0
131 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 24 4 3 0
132 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 0 31
133
Panchakarma Specialist
Dr.Seetha Devi 22.5 0 4.5 0
134 Dr. Manasa 26.5 0 0.5 0
135
House Officer
Dr.Roja N 27 4 0 0
136 Dr. Alwaryne W Kharnaior 27 4 0 0
137 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 25 4 2 0
138
Panchakarma Assistant
Manchamma 25 4 2 0
139 Ravi G S 27 4 0 0
140 Manjula N 23.5 4 3.5 0
141 Raju H M 25 4 2 0
142 Veerabhadra Swamy 25 4 2 0
143 Mahesh B N 25 4 2 0
144 Renuka Prasad K B 24 4 3 0
145 Manjula 0 0 31 0
146 Sumangala 25 4 2 0
147 Shruthi S 22 4 5 0
148 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 24 4 3 0
149
Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist
Dr. Siddaya Aradhyamath 21 0 6 0
150 Dr. Aiyanna PP 27 0 0 0
151 Operation Theater Attendant Girish 25 4 2 0
152 OT Nurse Manjula S G 24.5 4 2.5 0
153 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 20 0 7 0
154 Dr. Tejaswini KR 24 0 3 0
155 Mid Wife Bindu S 25 4 2 0
156
Laboratory Technician
Plavitha Rani J 26 4 1 0
157 Triveni M 23 4 4 0
158 Lab Attendant Shivashankar S R 25 4 2 0
159 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 0 0 31 0
160 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 26 0 1 0
161 Pharmacy Attendant Guru Prasad 25 4 2 0
162
Pharmacy Worker
Harish V D 23 4 4 0
163 Asha S 26 4 1 0
164 Analytical Chemist Swaroop 25 4 2 0
165 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 0 0 31 0
166 Bio chemist Dr.Swetha NK 0 0 31 0
167 Pharmacologist Dr. Satish AM 0 0 31 0
168 Bone Setter Arun Kumar 27 4 0 0
169
Cook/Food Service
Raghu 26 4 0 1
170 Mahesh 27 4 0 0
171 Suchitha 0 0 0 31
172 Kaala 26 4 0 1
173 Ramu 26 4 0 1
174 Ramesh 26 4 0 1
175 Vinu 27 4 0 0
176 Rajendra 27 4 0 0
177 Puttathayamma 26 4 0 1
178 Ramesh 27 4 0 0
179
Washerman
Rathnamma K S 27 4 0 0
180 Sukanya devi 27 4 0 0
181
Driver
Mahesh P 26 4 1 0
182 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
183 Electrician Vinay Kumar 24 3 4 0
184 Security Supervisor Dasappa 31 0 0 0
185
Security Guard
Narayana 31 0 0 0
186 Siddaraju 31 0 0 0
187 Chandrappa 31 3 0 0
188 Vinod 30 0 1 0
189 Nagabhushana 31 0 0 0
190 Prakash 0 0 0 31
191 Rukmini 23 0 0 8
192 Kiran Kumar 24 0 0 7
193 Siddaraju S 31 0 0 0
194 B Babu Rao 31 0 0 0
195 S Roopa 31 0 0 0
196
Masseurs
Madhu Kumar H M 26 4 1 0
197 Prashanth Babu S 27 4 0 0
198 Lokesh M 26 4 1 0
199 Yashodhara S M 26 4 1 0
200 Prasad K M 24 4 3 0
201 Sowjanya P 26 4 1 0
202 Savitha B 25 4 2 0
203 Mamatha S 25 4 2 0
204 Roopa S V 24 4 3 0
205 Nagamani M 25 4 2 0
206 Nuthana B H 25 4 2 0
207 Sowmya N N 26 4 1 0
208 Nandini S 25 4 2 0
209 Others Somu 26 4 1 0
210 Lokesh 26 4 1 0
JSS AYURVEDA HOSPITAL, MYSURU – 28
SL. NO DESIGNATION NAME Aug-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 21 3 7 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 21 4 6 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 17 0 0 0
4 Dr. Deepa C Patil 9 0 4 0
5 Dr. Beena MD 14.5 0 1.5 0
6 Dr. Jayaraj R 13.5 0 2 0
7 Dr.Gurubasavaraja B 17 0 0 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 15 0 1 0
9 Dr. Krishna Prasad N 17.5 0 0 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 17 0 0 0
11 Dr. Savitha Hiremath 16 0 0 0
12 Dr.Divya K 15 0 1 0
13 Dr. Komala A 13 0 0 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 11 0 0 0
15 Dr. Sandhya Rani D 16 0 1 0
16 Dr.Vivek GK 17 0 1 0
17 Dr. Vishal S Kumar 17 0 0 0
18 Dr. Shashi Bindu 12.5 0 0 0
19 Dr. Veena G Rao 15 0 3 0
20 Dr. Shashi Kiran 18.5 0 0 0
21 Dr. Suma KJ 0 0 31 0
22 Dr. Sudhakar Reddy P 15.5 0 1 0
23   Dr. Sowmya MN 7 0 6 0
24   Dr. Sankana Gowda Patil 13 0 0 0
25   Dr. Shalini 10.5 0 6 0
26   Dr. Balakrishna Setty 11.5 0 15 0
27   Dr. Poornima Jalawadi 9 0 1 0
28   Dr. Rupal Kishore Nagda 5 0 24 0
29   Dr. Sachin Mohan Rauth 8 0 1 0
30   Dr. Nanda KO 17 0 0 0
31 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 26 4 1 0
32 Dr. Shivanna 26 4 1 0
33 Resident Medical Officer Dr. Jyothi 0 0 0 31
34 Dr. Sruthi P 19 4 8 0
35 Dr. Aparna Unny 27 4 0 0
36 Dr. Pooja 27 4 0 0
37 Dr. Bhavana B C 27 4 0 0
38 Dr. Trupthi 27 4 0 0
39 Dr. Usha M 27 4 0 0
40 Dr. Jayanth 27 4 0 0
41 Dr. Shalini C 27 4 0 0
42 Registrar Dr. Abhilash Acharya 27 4 0 0
43 Dr. Ashwini S Sangolli 27 4 0 0
44 Dr. Yatheesh H C 27 4 0 0
45 Dr. Sukanya C 27 4 0 0
46 Nursing Superintendent Sarvamangala 26 4 1 0
47 Assistance Matron Suvarnambe 26 4 1 0
48 Shobha Rani 26 4 1 0
49 Sujatha R 26 4 1 0
50 Staff Nurse Nagamani K G 26 4 1 0
51 Staff Nurse Shilpa J S 12 2 17 0
52 Staff Nurse Chethan M 23 4 4 0
53 Nagamani K 23 4 4 0
54 Chaithra K 0 0 31 0
55 Chiathra A R 14 2 15 0
56 Vasantha R 24 4 3 0
57 Pavina H C 24 4 3 0
58 Madhumathi H J 26 4 1 0
59 Devamani B R 26 4 1 0
60 Mallesh K S 26 4 1 0
61 Kaveri S K 27 4 0 0
62 Swamy S 26 4 1 0
63 Anitha H M 26 4 1 0
64 Jyothi M S 21.5 4 5.5 0
65 Dhakshayini T P 24 4 3 0
66 Chennanjappa S 25 4 2 0
67 Mahadevi 24 4 3 0
68 Anusha S 25 4 2 0
69 Swetha G S 27 4 0 0
70 Charan S 27 4 0 0
71 Shilpa K 27 4 0 0
72 Sindhu M 27 4 0 0
73 Suvarna P 27 4 0 0
74 Pusphalatha J 27 4 0 0
75 Sunitha N 26 4 1 0
76 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 26 4 0 1
77 Prema S 27 4 0 0
78 Sowmya 24 4 0 3
79 Bhagya 27 4 0 0
80 Rajamma 0 0 0 31
81 Indiramma 27 4 0 0
82 Pallavi S 0 0 0 31
83 Jayamma 26 4 0 1
84 Manjula B 22 3 0 6
85 Sowmya K J 25 4 0 2
86 Doddamma 26 4 0 1
87 Bhuwaneshwari 27 4 0 0
88 Manjula R 25 4 0 2
89 Susheelamma 26 4 0 1
90 Nagarathna 15 1 0 15
91 Nazeema 24 4 0 3
92 Sadashiva 27 4 0 0
93 Gowramma 26 4 0 1
94 Gajendra K 20 2 0 9
95 Pharmacist Somashekar Aradhya 26 4 1 0
96 Geetha 26 4 1 0
97 Kavya N 26 4 1 0
98 Mahadevaswamy C S 22.5 4 4.5 0
99 Dresser Mahadevaswamy 21.5 4 5.5 0
100 Mahadevaswamy M 25 3 3 0
101 Store Keeper Nagendra P 23 4 4 0
102 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 25 4 2 0
103 Office Staff Veena Kumari S S 22 4 5 0
104 Rani N 22.5 4 4.5 0
105 Sunilkumar P S 21.5 4 5.5 0
106 Santhosh Kumar B M 23.5 4 3.5 0
107 Farzana Banu 22.5 4 4.5 0
108 Siddalingesha Y C 17 3 11 0
109 Vasantha Kumara 23 4 4 0
110 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
111 Kirthi Kumar N 25 2 4 0
112 Sushma G 21.5 4 5.5 0
113 Siddarajappa S N 24 4 3 0
114 Arathi S 13 2 16 0
115 Computer Operator Sagar H G 20 5 6 0
116 MRD Technician Chikkanna Nayaka 22 4 5 0
117 House keeping Supervisor Savitha 25 4 0 2
118 Dark Room Attendant Huchappa A P 25 2 4 0
119 Operation Theater Attendant Sujatha M 24 3 4 0
120 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 0 0 31 0
121 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 0 0 31 0
122 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 0 0 31 0
123 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 0 0 31 0
124 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 0 0 31 0
125 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 0 0 31 0
126 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 0 0 31 0
127 Modern Specialist-Radiologist Dr. Rajesh R 0 0 31 0
128 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 0 0 31 0
129 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 22 5 4 0
130 Physiotherapist Sharath Prabhu 1 0 30 0
131 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi 17.5 0 0 0
132 Dr. Manasa 10 0 2 0
133 House Officer Dr. Sindhura M S 27 4 0 0
134 Dr. Harshitha V 27 4 0 0
135 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 23 4 4 0
136 Panchakarma Assistant Manchamma 4 1 26 0
137 Ravi G S 23 4 4 0
138 Manjula N 21 4 6 0
139 Raju H M 20 4 7 0
140 Veerabhadra Swamy 22 4 5 0
141 Mahesh B N 22 3 6 0
142 Renuka Prasad K B 23 4 4 0
143 Manjula 1 0 7 23
144 Sumangala 9 2 20 0
145   Shruthi S 24 3 4 0
146 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 21 3 7 0
147 Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 17 0 0 0
148 Dr. Aiyanna PP 17 0 0 0
149 Operation Theater Attendant Girish 26 4 1 0
150 OT Nurse Manjula S G 4 0 27 0
151 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 13.5 0 4 0
152   Dr. Tejaswini KR 6 0 7 0
153 Mid Wife Bindu S 26 4 1 0
154 Laboratory Technician Plavitha Rani J 28 2 1 0
155 Triveni M 12 2 17 0
156 Lab Attendant Shivashankar S R 13 2 16 0
157 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 0 0 31 0
158 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 16 0 1 0
159 Pharmacy Attendant Guru Prasad 22 4 5 0
160 Pharmacy Worker Harish V D 24 4 3 0
161 Asha S 23 4 4 0
162 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
163 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 0 0 31 0
164 Bio chemist Dr.Swetha NK 0 0 31 0
165 Pharmacologist Dr. Satish AM 0 0 31 0
166 Bone Setter Arun Kumar 26 4 1 0
167 Cook/Food Service Raghu 27 4 0 0
168 Mahesh 27 4 0 0
169 Suchitha 0 0 0 31
170 Kaala 27 4 0 0
171 Ramu 27 4 0 0
172 Ramesh 27 4 0 0
173 Vinu 27 4 0 0
174 Rajendra 27 4 0 0
175 Puttathayamma 27 4 0 0
176 Ramesh 27 4 0 0
177 Washerman Rathnamma K S 20 3 0 8
178 Jayamma 21 3 0 7
179 Driver Mahesh P 24 5 2 0
180 Mallikarjuna Swamy 23 5 3 0
181 Electrician Vinay Kumar 25 3 3 0
182 Security Supervisor Dasappa 31 0 0 0
183 Security Guard Narayana 31 0 0 0
184 Siddaraju 2 0 0 29
185 Chandrappa 31 0 0 0
186 Vinod 31 0 0 0
187 Nagabhushana 31 0 0 0
188 Shivakumar 13 0 0 18
189 Mahadev 12 0 0 19
190 Lakshmi K 30 1 0 0
191 Kiran Kumar 29 2 0 0
192 Siddaraju S 29 2 0 0
193 B Babu Rao 30 1 0 0
194 Malathi 30 1 0 0
195 Masseurs Madhu Kumar H M 22 4 5 0
196 Prashanth Babu S 26 4 1 0
197 Lokesh M 22 4 5 0
198 Yashodhara S M 22 4 5 0
199 Prasad K M 23 4 4 0
200 Sowjanya P 23 4 4 0
201 Savitha B 23 4 4 0
202 Mamatha S 10 2 19 0
203 Roopa S V 23 4 4 0
204 Nagamani M 21 4 6 0
205   Nuthana B H 23 3 5 0
206 Sowmya N N 22 4 5 0
207 Nandini S 12 1 18 0
208 Others Somu 26 4 1 0
209 Lokesh 26 4 1 0
JSS AYURVEDA HOSPITAL, MYSURU – 28
SL. NO DESIGNATION NAME
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 26 2 2 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 26 4 0 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 23 0 2 0
4 Dr. Deepa C Patil 15 0 10 0
5 Dr. Beena MD 23 0 2 0
6 Dr. Jayaraj R 17 0 8 0
7 Dr.Gurubasavaraja B 25 0 0 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 23 0 2 0
9 Dr. Krishna Prasad N 25 0 0 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 24 0 1 0
11 Dr. Savitha Hiremath 20 0 5 0
12 Dr.Divya K 22 0 3 0
13 Dr. Komala A 22 0 3 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 13 0 12 0
15 Dr. Sandhya Rani D 24 0 1 0
16 Dr.Vivek GK 24 0 1 0
17 Dr. Vishal S Kumar 23 0 2 0
18 Dr. Shashi Bindu 19 0 6 0
19 Dr. Veena G Rao 22 0 3 0
20 Dr. Shashi Kiran 23 0 2 0
21 Dr. Suma KJ 0 0 30 0
22 Dr. Sudhakar Reddy P 25 0 0 0
23   Dr. Sowmya MN 20 0 0 0
24   Dr. Sankana Gowda Patil 16 0 9 0
25   Dr. Shalini 17 0 8 0
26   Dr. Balakrishna Setty 25 0 0 0
27   Dr. Poornima Jalawadi 9 0 19 0
28   Dr. Rupal Kishore Nagda 9 0 18 0
29   Dr. Sachin Mohan Rauth 9 0 18 0
30   Dr. Nanda KO 23 0 2 0
31 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 1 0
32 Dr. Shivanna 25 4 1 0
33 Resident Medical Officer Dr. Jyothi 0 0 0 30
34 Dr. Sruthi P 25 4 1 0
35 Dr. Aparna Unny 25 4 1 0
36 Dr. Pooja 25 4 1 0
37 Dr. Bhavana B C 25 4 1 0
38 Dr. Trupthi 26 4 0 0
39 Dr. Usha M 26 4 0 0
40 Dr. Jayanth 25 4 1 0
41 Dr. Shalini C 25 4 1 0
42 Registrar Dr. Abhilash Acharya 25 4 1 0
43 Dr. Ashwini S Sangolli 25 4 1 0
44 Dr. Yatheesh H C 26 4 0 0
45 Dr. Sukanya C 26 4 0 0
46 Dr. Suma K Nayak 27 2 0 0
47 Dr. Yashas 27 2 0 0
48 Dr. Radhika 27 2 0 0
49 Dr. Pramodkumar N 27 2 0 0
50 Nursing Superintendent Sarvamangala 26 3 1 0
51 Assistance Matron Suvarnambe 25 4 1 0
52 Shobha Rani 26 4 0 0
53 Sujatha R 26 4 0 0
54 Staff Nurse Nagamani K G 26 4 0 0
55 Staff Nurse Shilpa J S 26 4 0 0
56 Staff Nurse Chethan M 21 4 5 0
57 Nagamani K 13 2 15 0
58 Chaithra K 0 0 30 0
59 Chiathra A R 21 4 5 0
60 Vasantha R 24 4 2 0
61 Pavina H C 23 4 3 0
62 Madhumathi H J 26 4 0 0
63 Devamani B R 25 4 1 0
64 Mallesh K S 25 4 1 0
65 Kaveri S K 26 4 0 0
66 Swamy S 25 4 1 0
67 Anitha H M 25 4 1 0
68 Jyothi M S 25 4 1 0
69 Dhakshayini T P 23 4 3 0
70 Chennanjappa S 23 4 3 0
71 Mahadevi 23 4 3 0
72 Anusha S 23 4 3 0
73 Swetha G S 26 4 0 0
74 Charan S 26 4 0 0
75 Shilpa K 26 4 0 0
76 Sindhu M 26 4 0 0
77 Suvarna P 25 4 1 0
78 Pusphalatha J 26 4 0 0
79 Sunitha N 26 4 0 0
80 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 26 4 0 0
81 Prema S 25 4 0 1
82 Sowmya 25 4 0 1
83 Bhagya 26 4 0 0
84 Rajamma 23 3 0 4
85 Indiramma 26 4 0 0
86 Pallavi S 25 3 0 2
87 Jayamma 7 1 0 22
88 Manjula B 25 4 0 1
89 Sowmya K J 25 4 0 1
90 Doddamma 25 4 0 1
91 Bhuwaneshwari 25 4 0 1
92 Manjula R 23 3 0 4
93 Susheelamma 24 3 3 0
94 Nagarathna 25 4 0 1
95 Nazeema 16 2 0 12
96 Sadashiva 26 4 0 0
97 Gowramma 25 4 0 1
98 Gajendra K 24 3 0 3
99 Pharmacist Somashekar Aradhya 25 4 1 0
100 Geetha 25 4 1 0
101 Kavya N 25 4 1 0
102 Mahadevaswamy C S 25 4 1 0
103 Dresser Mahadevaswamy 13 2 15 0
104 Mahadevaswamy M 24 1 5 0
105 Store Keeper Nagendra P 16.5 3 10.5 0
106 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 16 3 11 0
107 Office Staff Veena Kumari S S 25 4 1 0
108 Rani N 24 4 2 0
109 Sunilkumar P S 24 4 2 0
110 Santhosh Kumar B M 25 4 1 0
111 Farzana Banu 24 4 2 0
112 Siddalingesha Y C 19 3 8 0
113 Vasantha Kumara 8 2 20 0
114 Mallikarjuna Swamy 22 4 4 0
115 Kirthi Kumar N 25 3 2 0
116 Sushma G 24 4 2 0
117 Siddarajappa S N 22.5 4 3.5 0
118 Arathi S 12 1 17 0
119 Computer Operator Sagar H G 19 4 7 0
120 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 2 0
121 House keeping Supervisor Savitha 26 4 0 0
122 Dark Room Attendant Huchappa A P 26 2 2 0
123 Operation Theater Attendant Sujatha M 23 3 4 0
124 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 0 0 30 0
125 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 0 0 30 0
126 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 0 0 30 0
127 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 0 0 30 0
128 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 0 0 30 0
129 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 0 0 30 0
130 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 0 0 30 0
131 Modern Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 0 0 30 0
132 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 0 0 30 0
133 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 18 3 9 0
134 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 30 0
135 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi 24 0 1 0
136 Dr. Manasa 6 0 23 0
137 House Officer Dr. Sindhura M S 25 4 1 0
138 Dr. Harshitha V 25 4 1 0
139 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 23 4 3 0
140 Panchakarma Assistant Manchamma 24 4 2 0
141 Ravi G S 24 4 2 0
142 Manjula N 22.5 4 3.5 0
143 Raju H M 25 4 1 0
144 Veerabhadra Swamy 24 4 2 0
145   Mahesh B N 23 4 3 0
146 Renuka Prasad K B 11 2 17 0
147 Manjula 0 0 0 30
148 Sumangala 20 3 7 0
149   Shruthi S 22 4 4 0
150 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 13 2 15 0
151 Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 25 0 0 0
152 Dr. Aiyanna PP 24 0 1 0
153 Operation Theater Attendant Girish 26 4 0 0
154 OT Nurse Manjula S G 24.5 4 1.5 0
155 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 20 0 5 0
156   Dr. Tejaswini KR 18 0 7 0
157 Mid Wife Bindu S 26 4 0 0
158 Laboratory Technician Plavitha Rani J 23 4 3 0
159 Triveni M 24 4 2 0
160 Lab Attendant Shivashankar S R 21 3 6 0
161 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 0 0 30 0
162 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 24 0 1 0
163 Pharmacy Attendant Guru Prasad 23 4 3 0
164 Pharmacy Worker Harish V D 21 4 5 0
165 Asha S 25 4 1 0
166 Analytical Chemist Swaroop 26 4 0 0
167 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 0 0 30 0
168 Bio chemist Dr.Swetha NK 0 0 30 0
169 Pharmacologist Dr. Satish AM 0 0 30 0
170 Bone Setter Arun Kumar 25 4 1 0
171 Cook/Food Service Raghu 25 4 0 1
172 Mahesh 25 4 1 0
173 Suchitha 0 0 0 30
174 Kaala 25 4 1 0
175 Ramu 26 4 0 0
176 Ramesh 26 4 0 0
177 Vinu 26 4 0 0
178 Rajendra 25 4 1 0
179 Puttathayamma 25 4 1 0
180 Ramesh 25 4 1 0
181 Washerman Rathnamma K S 25 3 0 2
182 Jayamma 0 0 0 30
183 Driver Mahesh P 24 4 2 0
184 Mallikarjuna Swamy 23 4 3 0
185 Electrician Vinay Kumar 23 4 3 0
186 Security Supervisor Dasappa 30 0 0 0
187 Security Guard Narayana 30 0 0 0
188 Basappa S 30 0 0 0
189 Chandrappa 30 0 0 0
190 Vinod 30 0 0 0
191 Nagabhushana 29 0 1 0
192 Mahadev 29 0 1 0
193 Lakshmi K 29 0 1 0
194 Kiran Kumar 29 0 1 0
195 Siddaraju S 0 0 0 30
196 B Babu Rao 30 0 0 0
197 Malathi 30 0 0 0
198 Masseurs Madhu Kumar H M 24 4 2 0
199 Prashanth Babu S 26 4 0 0
200 Lokesh M 25 4 1 0
201 Yashodhara S M 20 4 6 0
202 Prasad K M 24 4 2 0
203 Sowjanya P 23 4 3 0
204 Savitha B 23.5 4 2.5 0
205 Mamatha S 19 3 8 0
206 Roopa S V 23 4 3 0
207 Nagamani M 20 4 6 0
208 Nuthana B H 24 4 2 0
209 Sowmya N N 13 2 15 0
210 Nandini S 20 3 7 0
211 Others Somu 25 4 1 0
212 Lokesh 24 4 2 0
JSS AYURVEDA HOSPITAL, MYSURU – 28
SL. NO DESIGNATION NAME
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 26 2 2 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 26 4 0 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 23 0 2 0
4 Dr. Deepa C Patil 15 0 10 0
5 Dr. Beena MD 23 0 2 0
6 Dr. Jayaraj R 17 0 8 0
7 Dr.Gurubasavaraja B 25 0 0 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 23 0 2 0
9 Dr. Krishna Prasad N 25 0 0 0
10 Dr. Subash Chandra Bose 24 0 1 0
11 Dr. Savitha Hiremath 20 0 5 0
12 Dr.Divya K 22 0 3 0
13 Dr. Komala A 22 0 3 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 13 0 12 0
15 Dr. Sandhya Rani D 24 0 1 0
16 Dr.Vivek GK 24 0 1 0
17 Dr. Vishal S Kumar 23 0 2 0
18 Dr. Shashi Bindu 19 0 6 0
19 Dr. Veena G Rao 22 0 3 0
20 Dr. Shashi Kiran 23 0 2 0
21 Dr. Suma KJ 0 0 30 0
22 Dr. Sudhakar Reddy P 25 0 0 0
23   Dr. Sowmya MN 20 0 0 0
24   Dr. Sankana Gowda Patil 16 0 9 0
25   Dr. Shalini 17 0 8 0
26   Dr. Balakrishna Setty 25 0 0 0
27   Dr. Poornima Jalawadi 9 0 19 0
28   Dr. Rupal Kishore Nagda 9 0 18 0
29   Dr. Sachin Mohan Rauth 9 0 18 0
30   Dr. Nanda KO 23 0 2 0
31 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 1 0
32 Dr. Shivanna 25 4 1 0
33 Resident Medical Officer Dr. Jyothi 0 0 0 30
34 Dr. Sruthi P 25 4 1 0
35 Dr. Aparna Unny 25 4 1 0
36 Dr. Pooja 25 4 1 0
37 Dr. Bhavana B C 25 4 1 0
38 Dr. Trupthi 26 4 0 0
39 Dr. Usha M 26 4 0 0
40 Dr. Jayanth 25 4 1 0
41 Dr. Shalini C 25 4 1 0
42 Registrar Dr. Abhilash Acharya 25 4 1 0
43 Dr. Ashwini S Sangolli 25 4 1 0
44 Dr. Yatheesh H C 26 4 0 0
45 Dr. Sukanya C 26 4 0 0
46 Dr. Suma K Nayak 27 2 0 0
47 Dr. Yashas 27 2 0 0
48 Dr. Radhika 27 2 0 0
49 Dr. Pramodkumar N 27 2 0 0
50 Nursing Superintendent Sarvamangala 26 3 1 0
51 Assistance Matron Suvarnambe 25 4 1 0
52 Shobha Rani 26 4 0 0
53 Sujatha R 26 4 0 0
54 Staff Nurse Nagamani K G 26 4 0 0
55 Staff Nurse Shilpa J S 26 4 0 0
56 Staff Nurse Chethan M 21 4 5 0
57 Nagamani K 13 2 15 0
58 Chaithra K 0 0 30 0
59 Chiathra A R 21 4 5 0
60 Vasantha R 24 4 2 0
61 Pavina H C 23 4 3 0
62 Madhumathi H J 26 4 0 0
63 Devamani B R 25 4 1 0
64 Mallesh K S 25 4 1 0
65 Kaveri S K 26 4 0 0
66 Swamy S 25 4 1 0
67 Anitha H M 25 4 1 0
68 Jyothi M S 25 4 1 0
69 Dhakshayini T P 23 4 3 0
70 Chennanjappa S 23 4 3 0
71 Mahadevi 23 4 3 0
72 Anusha S 23 4 3 0
73 Swetha G S 26 4 0 0
74 Charan S 26 4 0 0
75 Shilpa K 26 4 0 0
76 Sindhu M 26 4 0 0
77 Suvarna P 25 4 1 0
78 Pusphalatha J 26 4 0 0
79 Sunitha N 26 4 0 0
80 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 26 4 0 0
81 Prema S 25 4 0 1
82 Sowmya 25 4 0 1
83 Bhagya 26 4 0 0
84 Rajamma 23 3 0 4
85 Indiramma 26 4 0 0
86 Pallavi S 25 3 0 2
87 Jayamma 7 1 0 22
88 Manjula B 25 4 0 1
89 Sowmya K J 25 4 0 1
90 Doddamma 25 4 0 1
91 Bhuwaneshwari 25 4 0 1
92 Manjula R 23 3 0 4
93 Susheelamma 24 3 3 0
94 Nagarathna 25 4 0 1
95 Nazeema 16 2 0 12
96 Sadashiva 26 4 0 0
97 Gowramma 25 4 0 1
98 Gajendra K 24 3 0 3
99 Pharmacist Somashekar Aradhya 25 4 1 0
100 Geetha 25 4 1 0
101 Kavya N 25 4 1 0
102 Mahadevaswamy C S 25 4 1 0
103 Dresser Mahadevaswamy 13 2 15 0
104 Mahadevaswamy M 24 1 5 0
105 Store Keeper Nagendra P 16.5 3 10.5 0
106 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 16 3 11 0
107 Office Staff Veena Kumari S S 25 4 1 0
108 Rani N 24 4 2 0
109 Sunilkumar P S 24 4 2 0
110 Santhosh Kumar B M 25 4 1 0
111 Farzana Banu 24 4 2 0
112 Siddalingesha Y C 19 3 8 0
113 Vasantha Kumara 8 2 20 0
114 Mallikarjuna Swamy 22 4 4 0
115 Kirthi Kumar N 25 3 2 0
116 Sushma G 24 4 2 0
117 Siddarajappa S N 22.5 4 3.5 0
118 Arathi S 12 1 17 0
119 Computer Operator Sagar H G 19 4 7 0
120 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 2 0
121 House keeping Supervisor Savitha 26 4 0 0
122 Dark Room Attendant Huchappa A P 26 2 2 0
123 Operation Theater Attendant Sujatha M 23 3 4 0
124 Modern Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 0 0 30 0
125 Modern Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 0 0 30 0
126 Modern Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 0 0 30 0
127 Modern Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 0 0 30 0
128 Modern Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 0 0 30 0
129 Modern Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar SK 0 0 30 0
130 Modern Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 0 0 30 0
131 Modern Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 0 0 30 0
132 Modern Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 0 0 30 0
133 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 18 3 9 0
134 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 30 0
135 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi 24 0 1 0
136 Dr. Manasa 6 0 23 0
137 House Officer Dr. Sindhura M S 25 4 1 0
138 Dr. Harshitha V 25 4 1 0
139 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 23 4 3 0
140 Panchakarma Assistant Manchamma 24 4 2 0
141 Ravi G S 24 4 2 0
142 Manjula N 22.5 4 3.5 0
143 Raju H M 25 4 1 0
144 Veerabhadra Swamy 24 4 2 0
145   Mahesh B N 23 4 3 0
146 Renuka Prasad K B 11 2 17 0
147 Manjula 0 0 0 30
148 Sumangala 20 3 7 0
149   Shruthi S 22 4 4 0
150 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 13 2 15 0
151 Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 25 0 0 0
152 Dr. Aiyanna PP 24 0 1 0
153 Operation Theater Attendant Girish 26 4 0 0
154 OT Nurse Manjula S G 24.5 4 1.5 0
155 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 20 0 5 0
156   Dr. Tejaswini KR 18 0 7 0
157 Mid Wife Bindu S 26 4 0 0
158 Laboratory Technician Plavitha Rani J 23 4 3 0
159 Triveni M 24 4 2 0
160 Lab Attendant Shivashankar S R 21 3 6 0
161 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 0 0 30 0
162 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 24 0 1 0
163 Pharmacy Attendant Guru Prasad 23 4 3 0
164 Pharmacy Worker Harish V D 21 4 5 0
165 Asha S 25 4 1 0
166 Analytical Chemist Swaroop 26 4 0 0
167 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 0 0 30 0
168 Bio chemist Dr.Swetha NK 0 0 30 0
169 Pharmacologist Dr. Satish AM 0 0 30 0
170 Bone Setter Arun Kumar 25 4 1 0
171 Cook/Food Service Raghu 25 4 0 1
172 Mahesh 25 4 1 0
173 Suchitha 0 0 0 30
174 Kaala 25 4 1 0
175 Ramu 26 4 0 0
176 Ramesh 26 4 0 0
177 Vinu 26 4 0 0
178 Rajendra 25 4 1 0
179 Puttathayamma 25 4 1 0
180 Ramesh 25 4 1 0
181 Washerman Rathnamma K S 25 3 0 2
182 Jayamma 0 0 0 30
183 Driver Mahesh P 24 4 2 0
184 Mallikarjuna Swamy 23 4 3 0
185 Electrician Vinay Kumar 23 4 3 0
186 Security Supervisor Dasappa 30 0 0 0
187 Security Guard Narayana 30 0 0 0
188 Basappa S 30 0 0 0
189 Chandrappa 30 0 0 0
190 Vinod 30 0 0 0
191 Nagabhushana 29 0 1 0
192 Mahadev 29 0 1 0
193 Lakshmi K 29 0 1 0
194 Kiran Kumar 29 0 1 0
195 Siddaraju S 0 0 0 30
196 B Babu Rao 30 0 0 0
197 Malathi 30 0 0 0
198 Masseurs Madhu Kumar H M 24 4 2 0
199 Prashanth Babu S 26 4 0 0
200 Lokesh M 25 4 1 0
201 Yashodhara S M 20 4 6 0
202 Prasad K M 24 4 2 0
203 Sowjanya P 23 4 3 0
204 Savitha B 23.5 4 2.5 0
205 Mamatha S 19 3 8 0
206 Roopa S V 23 4 3 0
207 Nagamani M 20 4 6 0
208 Nuthana B H 24 4 2 0
209 Sowmya N N 13 2 15 0
210 Nandini S 20 3 7 0
211 Others Somu 25 4 1 0
212 Lokesh 24 4 2 0
November 2020
 
SL. NO DESIGNATION NAME Nov-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr.  Sarbeswar Kar 26 4 0 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 15 2 13 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 13 0 17 0
4 Dr. Deepa C Patil 23 0 7 0
5 Dr. Beena MD 17 0 13 0
6 Dr. Jayaraj R 8 0 22 0
7 Dr. Gurubasavaraja B 3 0 27 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 28 0 2 0
9 Dr. Krishna Prasad N 21 0 9 0
10 Dr. Subash  Chandra Bose 22 0 8 0
11 Dr. Savitha Hiremath 21.5 0 8.5 0
12 Dr. Divya K 3 0 0 27
13 Dr. Komala A 20 0 10 0
14 Dr. Shivanand Gavimath 18 0 12 0
15 Dr. Sandhya Rani D 20 0 10 0
16 Dr. Vivek GK 20 0 10 0
17 Dr. Vishal S Kumar 20 0 10 0
18 Dr. Shashi Bindu 16.5 0 13.5 0
19 Dr. Veena G Rao 20.5 0 9.5 0
20 Dr. Suma KJ 19.5 0 10.5 0
21 Dr. Sudhakar Reddy P 13 0 17 0
22 Consultants Dr. Sowmya MN 22 0 8 0
23 Dr. Sankana Gowda Patil 19 0 11 0
24 Dr. Shalini 17 0 13 0
25 Dr. Balakrishna Setty 23 0 7 0
26 Dr. Poornima Jalawadi 21.5 0 8.5 0
27 Dr. Rupal Kishore Nagda 23 0 7 0
28 Dr. Sachin Mohan Rauth 23 0 7 0
29 Dr. Nanda KO 17.5 0 12.5 0
30 Dr. Pooja S 21.5 0 8.5 0
31 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 1 0
32 Dr. Shivanna 25 4 1 0
33 Resident Medical Officer Dr. Jyothi 0 0 0 30
34 Dr. Sruthi P 22.5 4 3.5 0
35 Dr. Aparna Unny 25 4 1 0
36 Dr. Pooja 25 4 1 0
37 Dr. Bhavana B C 25 4 1 0
38 Dr. Trupthi 25 4 1 0
39 Dr. Usha M 25 4 1 0
40 Dr. Jayanth 24 4 2 0
41 Dr. Shalini C 25 4 1 0
42 Registrar Dr. Abhilash Acharya 25 4 1 0
43 Dr. Ashwini S Sangolli 25 4 1 0
44 Dr. Yatheesh H C 25 4 1 0
45 Dr. Sukanya C 25 4 1 0
46 Dr. Suma K Nayak 26 4 0 0
47 Dr. Yashas 26 4 0 0
48 Dr. Radhika 26 4 0 0
49 Dr. Pramodkumar N 26 4 0 0
50 Nursing Superintendent Sarvamangala 24 4 2 0
51 Assistance Matron Suvarnambe 24 4 2 0
52 Shobha Rani 24 4 2 0
53 Sujatha R 23 4 3 0
54 Staff Nurse Nagamani K G 24 4 2 0
55 Staff Nurse Shilpa J S 22 4 4 0
56 Staff Nurse Chethan M 23 4 3 0
57 Nagamani K 17 3 10 0
58 Chaithra K 0 0 13 17
59 Chiathra A R 22 4 4 0
60 Vasantha R 23 4 3 0
61 Pavina H C 22 4 4 0
62 Madhumathi H J 24 4 2 0
63 Devamani B R 24 4 2 0
64 Mallesh K S 25 4 1 0
65 Kaveri S K 25 4 1 0
66 Swamy S 25 4 1 0
67 Anitha H M 25 4 1 0
68 Jyothi M S 14 4 12 0
69 Dhakshayini T P 25 4 1 0
70 Chennanjappa S 14 3 13 0
71 Mahadevi 22 4 4 0
72 Anusha S 21 4 5 0
73 Swetha G S 24 4 2 0
74 Charan S 25 4 1 0
75 Shilpa K 25 4 1 0
76 Sindhu M 24 4 2 0
77 Suvarna P 25 4 1 0
78 Pusphalatha J 24 4 2 0
79 Sunitha N 25 4 1 0
80 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 26 4 0 0
81 Prema S 25 4 0 1
82 Sowmya 25 4 0 1
83 Bhagya 23 3 4 0
84 Rajamma 4 0 0 26
85 Indiramma 26 4 0 0
86 Pallavi S 25 4 0 1
87 Jayamma 26 4 0 0
88 Manjula B 25 4 0 1
89 Sowmya K J 0 0 0 30
90 Doddamma 23 3 0 4
91 Bhuwaneshwari 26 4 0 0
92 Manjula R 26 4 0 0
93 Susheelamma 26 4 0 0
94 Nagarathna 26 4 0 0
95 Nagamma 26 4 0 0
96 Nandini 26 4 0 0
97 Sadashiva 26 4 0 0
98 Gowramma 26 4 0 0
99 Gajendra K 26 4 0 0
100 Pharmacist Somashekar Aradhya 25 4 1 0
101 Geetha 24 4 2 0
102 Kavya N 25 4 1 0
103 Mahadevaswamy C S 22 4 4 0
104 Dresser Mahadevaswamy 25 4 1 0
105 Mahadevaswamy M 26 3 1 0
106 Store Keeper Nagendra P 21 5 4 0
107 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 18 4 8 0
108 Office Staff Veena Kumari S S 18.5 4 7.5 0
109 Rani N 21 4 5 0
110 Sunilkumar P S 23.5 4 2.5 0
111 Santhosh Kumar B M 2 0 28 0
112 Farzana Banu 27 3 0 0
113 Siddalingesha Y C 22 4 4 0
114 Vasantha Kumara 27 3 0 0
115 Mallikarjuna Swamy 20 4 6 0
116 Kirthi Kumar N 23 4 3 0
117 Sushma G 25 4 1 0
118 Siddarajappa S N 22 4 4 0
119 Arathi S 25 4 1 0
120 Computer Operator Sagar H G 22 4 4 0
121 MRD Technician Chikkanna Nayaka 22 4 3 1
122 House keeping Supervisor Savitha 25 4 0 1
123 Dark Room Attendant Huchappa A P 25 3 2 0
124 Operation Theater Attendant Sujatha M 22 4 4 0
125 Modern  Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 0 0 30 0
126 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 0 0 30 0
127 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 0 0 30 0
128 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 0 0 30 0
129 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 0 0 30 0
130 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   SK 0 0 30 0
131 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 0 0 30 0
132 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 0 0 30 0
133 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 0 0 30 0
134 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 22 4 4 0
135 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 30 0
136 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi 21 0 9 0
137 Dr. Manasa 20 0 10 0
138 House Officer Dr. Sindhura M S 25 4 1 0
139 Dr. Harshitha V 25 4 1 0
140 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 23 4 3 0
141 Panchakarma Assistant Manchamma 22 4 4 0
142 Ravi G S 23 4 3 0
143 Manjula N 11.5 2 16.5 0
144 Raju H M 20 4 6 0
145 Veerabhadra Swamy 21 4 5 0
146 Mahesh B N 11 2 17 0
147 Renuka Prasad K B 23 4 3 0
148 Manjula 22 4 4 0
149 Sumangala 10 2 18 0
150 Shruthi S 21 4 5 0
151 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 22 4 4 0
152 Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 22 0 8 0
153 Dr. Aiyanna PP 18 0 12 0
154 Operation Theater Attendant Girish 25 4 1 0
155 OT Nurse Manjula S G 23 4 3 0
156 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 18.5 0 11.5 0
157 Dr. Tejaswini KR 21.5 0 8.5 0
158 Mid Wife Bindu S 24 4 2 0
159 Laboratory Technician Plavitha Rani J 24 4 2 0
160 Triveni M 22 4 4 0
161 Lab Attendant Shivashankar S R 25 4 1 0
162 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 0 0 30 0
163 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 20.5 0 9.5 0
164 Pharmacy Attendant Guru Prasad 13 2 15 0
165 Pharmacy Worker Harish V D 21 4 5 0
166 Asha S 24 4 2 0
167 Analytical Chemist Swaroop 25 4 1 0
168 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 0 0 30 0
169 Bio  chemist Dr. Swetha NK 0 0 30 0
170 Pharmacologist Dr. Satish AM 0 0 30 0
171 Bone Setter Arun Kumar 25 4 1 0
172 Cook/Food Service Raghu 25 4 1 0
173 Mahesh 24 4 2 0
174 Suchitha 0 0 0 30
175 Kaala 25 4 1 0
176 Ramu 25 4 1 0
177 Ramesh 25 4 1 0
178 Vinu 25 4 1 0
179 Rajendra 24 4 2 0
180 Puttathayamma 24 4 2 0
181 Ramesh 24 4 2 0
182 Washerman Rathnamma K S 26 4 0 0
183 Jayamma 25 4 0 1
184 Driver Mahesh P 21 4 5 0
185 Mallikarjuna Swamy 21 4 5 0
186 Electrician Vinay Kumar 21 4 5 0
187 Security Supervisor Dasappa 30 0 0 0
188 Security Guard Narayana 30 0 0 0
189 Basappa S 30 0 0 0
190 Chandrappa 30 0 0 0
191 Vinod 30 0 0 0
192 Nagabhushana 30 0 0 0
193 Mahadev 30 0 0 0
194 Lakshmi K 30 0 0 0
195 Kiran Kumar 30 0 0 0
196 B Babu Rao 30 0 0 0
197 Malathi 30 0 0 0
198 Masseurs Madhu Kumar H M 24 4 2 0
199 Prashanth Babu S 26 4 0 0
200 Lokesh M 17 4 9 0
201 Yashodhara S M 12 2 16 0
202 Prasad K M 25 4 1 0
203 Sowjanya P 11 2 17 0
204 Savitha B 22.5 4 3.5 0
205 Mamatha S 22 4 4 0
206 Roopa S V 23 4 3 0
207 Nagamani M 23 4 3 0
208 Nuthana B H 22 4 4 0
209 Sowmya N N 22 4 4 0
210 Nandini S 24 4 2 0
211 Others Somu 25 4 1 0
212 Lokesh 25 4 1 0
Dec 2020
 
SL. NO DESIGNATION NAME Dec-20
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr.  Sarbeswar Kar 25 1 5 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Manjula M S 23 4 4 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 29.5 0 1.5 0
4 Dr. Deepa C Patil 21.5 0 9.5 0
5 Dr. Beena MD 29 0 2 0
6 Dr. Jayaraj R 24 0 7 0
7 Dr. Gurubasavaraja B 24 0 7 0
8 Dr. Shivaprasad Hudeda 20 0 11 0
9 Dr. Krishna Prasad N 30 0 1 0
10 Dr. Subash  Chandra Bose 24 0 7 0
11 Dr. Savitha Hiremath 26.5 0 4.5 0
12 Dr. Komala A 26.5 0 4.5 0
13 Dr. Shivanand Gavimath 29 0 2 0
14 Dr. Sandhya Rani D 18 0 13 0
15 Dr. Vivek GK 27 0 4 0
16 Dr. Vishal S Kumar 25.5 0 5.5 0
17 Dr. Shashi Bindu 22 0 9 0
18 Dr. Veena G Rao 25.5 0 5.5 0
19 Dr. Suma K J 27 0 4 0
20 Dr. Sudhakar Reddy P 29 0 2 0
21   Dr. Sowmya M N 27.5 0 3.5 0
22 Dr. Sankana Gowda Patil 27 0 4 0
23 Dr. Shalini 13 0 18 0
24 Dr. Balakrishna Setty 31 0 0 0
25 Dr. Poornima Jalawadi 25 0 6 0
26 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 0 0 0
27 Dr. Sachin Mohan Rauth 31 0 0 0
28 Dr. Nanda KO 29.5 0 1.5 0
29   Dr. Pooja S 28 0 3 0
30 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 27 4 0 0
31 Dr. Shivanna 27 4 0 0
32 Resident Medical Officer Dr. Jyothi 0 0 0 31
33 Dr. Sruthi P 16 3 12 0
34 Dr. Aparna Unny 27 4 0 0
35 Dr. Pooja 27 4 0 0
36 Dr. Bhavana B C 26 4 1 0
37 Dr. Trupthi 27 4 0 0
38 Dr. Usha M 27 4 0 0
39 Dr. Jayanth 26 4 1 0
40 Dr. Shalini C 27 4 0 0
41 Registrar Dr. Abhilash Acharya 27 4 0 0
42 Dr. Ashwini S Sangolli 27 4 0 0
43 Dr. Yatheesh H C 27 4 0 0
44 Dr. Sukanya C 27 4 0 0
45 Dr. Suma K Nayak 27 4 0 0
46 Dr. Yashas 27 4 0 0
47 Dr. Radhika 27 4 0 0
48 Dr. Pramodkumar N 27 4 0 0
49 Nursing Superintendent Sarvamangala 27 4 0 0
50 Assistance Matron Suvarnambe 27 4 0 0
51 Shobha Rani 27 4 0 0
52 Sujatha R 27 4 0 0
53 Staff Nurse Nagamani K G 27 4 0 0
54 Staff Nurse Shilpa J S 24 4 3 0
55 Chethan M 25 4 2 0
56 Nagamani K 23 4 4 0
57 Chaithra K 0 0 0 31
58 Chiathra A R 23 4 4 0
59 Vasantha R 22 4 5 0
60 Pavina H C 21 4 6 0
61 Madhumathi H J 27 4 0 0
62 Devamani B R 27 4 0 0
63 Mallesh K S 27 4 0 0
64 Kaveri S K 27 4 0 0
65 Swamy S 27 4 0 0
66 Anitha H M 27 4 0 0
67 Jyothi M S 14 2 15 0
68 Dhakshayini T P 23 4 3 1
69 Chennanjappa S 8 1 22 0
70 Mahadevi 23 4 4 0
71 Anusha S 23 4 4 0
72 Swetha G S 27 4 0 0
73 Charan S 27 4 0 0
74 Shilpa K 27 4 0 0
75 Sindhu M 27 4 0 0
76 Suvarna P 27 4 0 0
77 Pusphalatha J 27 4 0 0
78 Sunitha N 27 4 0 0
79 Ward Ayah/ Boy Siddarajamma 27 4 0 0
80 Prema S 26 4 0 1
81 Sowmya 26 4 0 1
82 Bhagya 20 2 0 9
83 Rajamma 13 2 0 16
84 Indiramma 27 4 0 0
85 Pallavi S 25 4 0 2
86 Jayamma 27 4 0 0
87 Manjula B 22 2 0 7
88 Manjula 27 4 0 0
89 Doddamma 24 3 0 4
90 Bhuwaneshwari 27 4 0 0
91 Manjula R 19 3 0 9
92 Susheelamma 27 4 0 0
93 Nagarathna 24 3 4 0
94 Nagamma 26 4 0 1
95 Nandini 24 3 0 4
96 Sadashiva 27 4 0 0
97 Gowramma 25 4 0 2
98 Gajendra K 27 4 0 0
99 Pharmacist Somashekar Aradhya 25 4 2 0
100 Geetha 26 4 1 0
101 Kavya N 27 4 0 0
102 Mahadevaswamy C S 24 4 3 0
103 Dresser Mahadevaswamy 20.5 4 6.5 0
104 Mahadevaswamy M 21 3 7 0
105 Store Keeper Nagendra P 23 4 4 0
106 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 13 4 14 0
107 Office Staff Veena Kumari S S 28 1 2 0
108 Rani N 23 4 4 0
109 Sunilkumar P S 24.5 4 2.5 0
110 Santhosh Kumar B M 22 4 5 0
111 Farzana Banu 23 4 4 0
112 Siddalingesha Y C 26 3 2 0
113 Vasantha Kumara 22 4 5 0
114 Mallikarjuna Swamy 2 0 29 0
115 Kirthi Kumar N 26 3 2 0
116 Sushma G 29 2 0 0
117 Siddarajappa S N 27 4 0 0
118 Arathi S 23 3 5 0
119 Computer Operator Sagar H G 22 4 2 3
120 MRD Technician Chikkanna Nayaka 25 4 2 0
121 House keeping Supervisor Savitha 27 4 0 0
122 Dark Room Attendant Huchappa A P 25 4 2 0
123 Operation Theater Attendant Sujatha M 8 3 20 0
124 Modern  Specialist-Physician Dr.Mahesh MG 6 0 25 0
125 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi SP 5 0 26 0
126 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 5 0 26 0
127 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha TS 6 0 25 0
128 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas HT 5 0 26 0
129 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   SK 6 0 25 0
130 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath VG 6 0 25 0
131 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 26 0
132 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 26 0
133 X – Ray Technician Chaitra Devi T R 24.5 4 2.5 0
134 Physiotherapist Sharath Prabhu 31 0 0 0
135 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi 19.5 0 11.5 0
136 Dr. Manasa 27.5 0 3.5 0
137 House Officer Dr. Sindhura M S 27 4 0 0
138 Dr. Harshitha V 27 4 0 0
139 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 24 4 3 0
140 Panchakarma Assistant Manchamma 24.5 4 2.5 0
141 Ravi G S 22 4 5 0
142 Manjula N 25 4 2 0
143 Raju H M 12 2 17 0
144 Veerabhadra Swamy 23 4 4 0
145 Mahesh B N 23 4 4 0
146 Renuka Prasad K B 26 4 1 0
147 Manjula 26 4 1 0
148 Sumangala 23 4 4 0
149 Shruthi S 25 4 2 0
150 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 24.5 4 2.5 0
151 Shlya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 24 0 7 0
152 Dr. Aiyanna P P 26 0 5 0
153 Operation Theater Attendant Girish 26 4 1 0
154 OT Nurse Manjula S G 25 4 2 0
155 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha DT 30 0 1 0
156 Dr. Tejaswini K R 24.5 0 6.5 0
157 Mid Wife Bindu S 27 4 0 0
158 Laboratory Technician Plavitha Rani J 25.5 4 0.5 1
159 Triveni M 27 4 0 0
160 Lab Attendant Shivashankar S R 27 4 0 0
161 Microbiologist Dr.Vidyavathi B Chitharagi 5 0 26 0
162 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr.Shreeshananda Sharma 16.5 0 14.5 0
163 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 3 0
164 Pharmacy Worker Harish V D 22 4 5 0
165 Asha S 26 4 1 0
166 Analytical Chemist Swaroop 27 4 0 0
167 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 6 0 25 0
168 Bio  chemist Dr. Swetha NK 5 0 26 0
169 Pharmacologist Dr. Satish AM 6 0 25 0
170 Bone Setter Arun Kumar 25 1 5 0
171 Cook/Food Service Raghu 28 3 0 0
172 Mahesh 27 4 0 0
173 Suchitha 0 0 0 31
174 Kaala 27 4 0 0
175 Ramu 27 4 0 0
176 Ramesh 27 4 0 0
177 Vinu 28 3 0 0
178 Rajendra 28 3 0 0
179 Puttathayamma 27 4 0 0
180 Ramesh 27 4 0 0
181 Washerman Rathnamma K S 26 4 0 1
182 Jayamma 27 4 0 0
183 Driver Mahesh P 26 4 1 0
184 Mallikarjuna Swamy 26 4 1 0
185 Electrician Vinay Kumar 25 4 2 0
186 Security Supervisor Dasappa 31 0 0 0
187 Security Guard Narayana 31 0 0 0
188 Basappa S 31 0 0 0
189 Chandrappa 31 0 0 0
190 Vinod 30 0 1 0
191 Nagabhushana 31 0 0 0
192 Mahadev 30 0 1 0
193 Lakshmi K 31 0 0 0
194 Kiran Kumar 31 0 0 0
195 B Babu Rao 30 0 1 0
196 Malathi 31 0 0 0
197 Masseurs Madhu Kumar H M 21 4 6 0
198 Prashanth Babu S 21 4 6 0
199 Lokesh M 7 1 23 0
200 Yashodhara S M 26 3 1 1
201 Prasad K M 24 4 3 0
202 Sowjanya P 21 3 7 0
203 Savitha B 20 4 7 0
204 Mamatha S 24 4 3 0
205 Roopa S V 23 4 4 0
206 Nagamani M 24 4 3 0
207 Nuthana B H 22 4 5 0
208 Sowmya N N 20 4 7 0
209 Nandini S 27 4 0 0
210 Others Somu 26 4 1 0
211 Lokesh 26 4 1 0