Attendance Analysis 2023


SL. NO DESIGNATION NAME March – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 30 0 1 0
2 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 20 0 11 0
3 Dr. Deepa C Patil 29 0 2 0
4 Dr. Beena M D 31 0 0 0
5 Dr. Gurubasavaraja B 27 0 4 0
6 Dr. Shivaprasad Hudeda 19 0 12 0
7 Dr. Subash Chandra Bose 31 0 0 0
8 Dr. Savitha Hiremath 3 0 28 0
9 Dr. Shivanand Gavimath 25 0 6 0
10 Dr. Sandhya Rani D 30.5 0 0.5 0
11 Dr. Visal S Kumar 23.5 0 7.5 0
12 Dr. Shashi Bindu 23 0 8 0
13 Dr. Veena G Rao 25 0 6 0
14 Dr. Sudhakar Reddy P 28 0 3 0
15 Dr. Sowmya M N 29 0 2 0
16 Dr. Sankana Gowda Patil 24 0 7 0
17 Dr. Shalini S 25.5 0 5.5 0
18 Dr. Poornima Jalawadi 29.5 0 1.5 0
19 Dr. Nanda KO 28 0 3 0
20 Dr. Greeshma Menon 26.5 0 4.5 0
21 Dr. Adithya J V 29 0 2 0
22 Dr. Vidya Narayan 26 0 5 0
23 Dr. Umashankar K S 11 0 20 0
24 Dr. Unni Krishnan P M 30 0 1 0
25 Dr. Pooja Hassan G 21.5 0 9.5 0
26 Dr. Shruthi M 23.5 0 7.5 0
27 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 30 0 1 0
28 Dr. Chaya C 30 0 1 0
29 Dr. Jyoti 27.5 0 3.5 0
30 Dr. Preethi H M 28 0 3 0
31 Dr. Srihari S 27 0 4 0
32 Dr. Jyothy K B 29 0 2 0
33 Dr. Poornima PKM 28.5 0 2.5 0
34 Dr. Ashwini A 28 0 3 0
35 Dr. Vineeth C P 28 0 3 0
36 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 2 0
37 Dr. Sindu 26 4 1 0
38 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 25 4 2 0
39 Dr. Dearna Subhash 25 4 2 0
40 Dr. Rinsy K V 25 4 2 0
41 Dr. Anjali M R 26 4 1 0
42 Dr. Archana Sathiyan 25 4 2 0
43 Dr. Sreelakshmi Raj 24 4 3 0
44 Registrar Dr. Reethu Mahesh C M 25 4 2 0
45 Dr. Dhanashree S 25 4 2 0
46 Dr. Rashmi B R 26 4 1 0
47 Dr. Anushree ABC 26 4 1 0
48 Dr. Gurubhagavathi R 25 4 2 0
49 Dr. Shruthi Y K 25 4 2 0
50 Dr. Puja M S 26 4 1 0
51 Nursing Superintendent Jyothi M S 23.5 4 3.5 0
52 Nagamani K 26 4 1 0
53 Chaithra K 26 4 1 0
54 Chaithra A R 25 4 2 0
55 Staff Nurse Vasantha R 14 2 15 0
56 Pavina H C 0 0 31 0
57 Dhakshayini T P 24 4 3 0
58 Chennanjappa S 20 3 8 0
59 Mahadevi 24 4 3 0
60 Kavya K S 27 4 0 0
61 Sowmya A 20 3 8 0
62 Bhagya M 27 0 4 0
63 Anjida Kowsar 26 4 1 0
64 Anitha N 24 4 3 0
65 Sareena K S 24 4 3 0
66 Siddaraju B 25 4 2 0
67 Shanthi N R 0 0 31 0
68 Shilpa B P 0 0 31 0
69 Sujatha B 26 4 1 0
70 Sushmitha 24 4 3 0
71 Malathi S 25 4 2 0
72 Chandrakala VA 27 4 0 0
73 Devamani 27 4 0 0
74 Basavanna K 24 4 3 0
75 Mamatha N 24 4 3 0
76 Nagalambika B N 26 4 1 0
77 Priya A 26 4 1 0
78 Ragini H S 26 4 1 0
79 Sowndarya N 26 4 1 0
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 26 4 0 1
81 Prema S 23 4 0 4
82 Sowmya 5 1 0 25
83 Bhagya 24 4 0 3
84 Girija Bai 27 4 0 0
85 N Mahadevamma 27 4 0 0
86 Gajendra K 5 1 0 25
87 Gangamani 25 4 0 2
88 Mangalamma 27 4 0 0
89 Siddarajamma 21 3 0 7
90 Shruthi B 19 3 0 9
91 Lakshmi 0 0 0 31
92 Tulsi 17 2 0 12
93 Mahadevi 25 4 0 2
94 Sadashiva 25 4 0 2
95 Rajamma 31 0 0 0
96 Pramila H S 24 4 0 3
97 Jayalakshmamma 25 4 0 2
98 Bhagya 14 3 0 14
99 Manjula 26 4 0 1
100 Kumari C M 27 4 0 0
101 Varalakshmi 16 2 0 13
102 Manjula N 0 0 0 31
103 Anitha N 22 3 0 6
104 Pharmacist Kirthi Kumar N 25 4 2 0
105 Mahadevaswamy 26 2 3 0
106 Sujatha M 25 4 2 0
107 Mahadevaswamy C S 21 3 7 0
108 Dresser Madhu Kumar H M 25 4 2 0
109 Mahadevaswamy M 25 4 2 0
110 Store Keeper Nagendra P 26 4 1 0
111 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 21.5 4 5.5 0
112 Office Staff Veena Kumari S S 27 3 1 0
113 Rani N 25 4 2 0
114 Sunilkumar P S 27 2 2 0
115 Farzana Banu 26 4 1 0
116 Siddalingesha Y C 25.5 4 1.5 0
117 Vasantha Kumara 25 4 2 0
118 Mallikarjuna Swamy 22 4 5 0
119 Santhosh Kumar B M 26 4 1 0
120 Siddarajappa S N 23 4 4 0
121 Sushma G 26.5 4 0.5 0
122 Computer Operator Sagar H G 24.5 4 2.5 0
123 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 3 0
124 House keeping Supervisor Savitha 27 4 0 0
125 Dark Room Attendant Huchappa A P 27 3 1 0
126 Operation Theater Attendant Arathi S 27 3 1 0
127 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 6 0 25 0
128 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 7 0 24 0
129 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 5 0 26 0
130 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 6 0 25 0
131 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 6 0 25 0
132 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 5 0 26 0
133 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 6 0 25 0
134 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 26 0
135 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 6 0 25 0
136 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 24 4 3 0
137 Physiotherapist Sharath Prabhu 7 0 0 24
138 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 30 0 1 0
139 Dr. Manasa S D 26.5 0 4.5 0
140 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 26 4 1 0
141 Dr. Rakshith MM 25 4 2 0
142 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 25 4 2 0
143 Panchakarma Assistant Manchamma 14 3 14 0
144 Ravi G S 18 2 11 0
145 Manjula N 13.5 2 15.5 0
146 Veerabhadra Swamy 25 4 2 0
147 Mahesh B N 23 4 4 0
148 Renuka Prasad K B 25 4 2 0
149 Manjula 24 4 3 0
150 Sumangala 25 4 2 0
151 Harshitha M S 26 4 1 0
152 Rajendra Prasad S 26 4 1 0
153 Shruthi S 0 0 31 0
154 Poojashree B 25 4 2 0
155 Pradeepa C 27 4 0 0
156 Chandan M 25 4 2 0
157 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 25 4 2 0
158 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 11 0 20 0
159 Dr. Aiyanna P P 22 0 9 0
160 Operation Theater Attendant Prasad K M 27 4 0 0
161 OT Nurse Shilpa J S 24 4 3 0
162 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 26 0 5 0
163 Dr. Tejaswini K R 27 0 4 0
164 Mid Wife Anusha S 26 4 1 0
165 Laboratory Technician Priya N 0 0 0 31
166 Triveni M 23 4 4 0
167 Lab Attendant Shivashankar S R 24 4 3 0
168 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 26 0
169 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 30 0 1 0
170 Pharmacy Attendant Guru Prasad 27 4 0 0
171 Pharmacy Worker Harish V D 26 4 1 0
172 Asha S 24 4 3 0
173 Analytical Chemist Swaroop 31 0 0 0
174 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 6 0 25 0
175 Bio chemist Dr. Swetha N K 5 0 26 0
176 Pharmacologist Dr. Satish A M 6 0 25 0
177 Bone Setter Yashodhara S M 26 4 1 0
178 Cook/Food Service Amaravathi Bai 27 4 0 0
179 Rajendra K 26 4 0 1
180 Ramesh 27 4 0 0
181 Washerman Rathnamma K S 19 3 0 9
182 Jayamma 27 4 0 0
183 Driver Mahesh P 26 4 1 0
184 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
185 Electrician Vinay Kumar 27 2 2 0
186 Security Supervisor Narayana 0 0 0 31
187 K Siddaraju 27 0 0 4
188 B Babu Rao 28 0 0 3
189 Chandrappa 28 0 0 3
190 Kiran Kumar 15 0 0 16
191 Basappa S 28 0 0 3
192 Mahadevu 26 0 0 5
193 Nanjundaiah 28 0 0 3
194 Mahadevamma 27 0 0 4
195 Malathi 26 0 0 5
196 Srinivasa H 20 0 0 11
197 Masseur Prashanth Babu S 27 4 0 0
198 Lokesh M 25 4 2 0
199 Sowjanya P 25 4 2 0
200 Savitha B 26 4 1 0
201 Mamatha S 20 3 8 0
202 Roopa S V 25 4 2 0
203 Nagamani M 25 4 2 0
204 Nuthana B H 26 4 1 0
205 Ashok P 27 4 0 0
206 Suma T S 26 4 1 0
207 Anusha 27 4 0 0
208 Deepashree S 25 4 2 0
209 Sowmya N N 26 4 1 0
210 Naveen S 25 4 2 0
211 Latha N 26 4 1 0
212 Others Krishna 8 0 0 23
SL. NO DESIGNATION NAME February – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 25 0 3 0
2 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 25.5 0 2.5 0
3 Dr. Deepa C Patil 28 0 0 0
4 Dr. Beena M D 22.5 0 5.5 0
5 Dr. Gurubasavaraja B 26 0 2 0
6 Dr. Shivaprasad Hudeda 23 0 5 0
7 Dr. Subash Chandra Bose 28 0 0 0
8 Dr. Savitha Hiremath 28 0 0 0
9 Dr. Shivanand Gavimath 26 0 2 0
10 Dr. Sandhya Rani D 25.5 0 2.5 0
11 Dr. Visal S Kumar 28 0 0 0
12 Dr. Shashi Bindu 24.5 0 3.5 0
13 Dr. Veena G Rao 21 0 7 0
14 Dr. Sudhakar Reddy P 23 0 5 0
15 Dr. Sowmya M N 17.5 0 10.5 0
16 Dr. Sankana Gowda Patil 21.5 0 6.5 0
17 Dr. Shalini S 27.5 0 0.5 0
18 Dr. Poornima Jalawadi 14 0 14 0
19 Dr. Nanda KO 27 0 1 0
20 Dr. Greeshma Menon 26 0 2 0
21 Dr. Adithya J V 26 0 2 0
22 Dr. Vidya Narayan 25 0 3 0
23 Dr. Umashankar K S 28 0 0 0
24 Dr. Unni Krishnan P M 28 0 0 0
25 Dr. Pooja Hassan G 28 0 0 0
26 Dr. Shruthi M 26.5 0 1.5 0
27 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 28 0 0 0
28 Dr. Chaya C 27 0 1 0
29 Dr. Jyoti 26 0 2 0
30 Dr. Preethi H M 25.5 0 2.5 0
31 Dr. Srihari S 25 0 3 0
32 Dr. Jyothy K B 28 0 0 0
33 Dr. Poornima PKM 25.5 0 2.5 0
34 Dr. Ashwini A 28 0 0 0
35 Dr. Vineeth C P 28 0 0 0
36 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 24 4 0 0
37 Dr. Sindu 24 4 0 0
38 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 15 3 10 0
39 Dr. Dearna Subhash 13 3 10 2
40 Dr. Rinsy K V 22 4 2 0
41 Dr. Anjali M R 24 4 0 0
42 Dr. Archana Sathiyan 22 4 2 0
43 Dr. Sreelakshmi Raj 22 4 2 0
44 Registrar Dr. Reethu Mahesh C M 22 4 2 0
45 Dr. Dhanashree S 23 4 1 0
46 Dr. Rashmi B R 22 4 2 0
47 Dr. Anushree ABC 23 4 1 0
48 Dr. Gurubhagavathi R 18 4 6 0
49 Dr. Shruthi Y K 24 4 0 0
50 Dr. Puja M S 24 4 0 0
51 Nursing Superintendent Jyothi M S 22 4 2 0
52 Nagamani K 22 4 2 0
53 Chaithra K 21 4 3 0
54 Chaithra A R 13 2 13 0
55 Staff Nurse Vasantha R 22 4 2 0
56 Pavina H C 0 0 28 0
57 Dhakshayini T P 21 4 3 0
58 Chennanjappa S 24 4 0 0
59 Mahadevi 23 4 1 0
60 Kavya K S 22 4 2 0
61 Sowmya A 24 4 0 0
62 Bhagya M 24 4 0 0
63 Anjida Kowsar 22 4 2 0
64 Anitha N 23 4 1 0
65 Sareena K S 23 4 1 0
66 Siddaraju B 23 4 1 0
67 Shanthi N R 0 0 28 0
68 Shilpa B P 5 0 23 0
69 Sujatha B 22 4 2 0
70 Sushmitha 23 4 1 0
71 Malathi S 22 4 2 0
72 Chandrakala VA 24 4 0 0
73 Devamani 23 4 1 0
74 Basavanna K 23 4 1 0
75 Mamatha N 22 4 2 0
76 Nagalambika B N 23 4 1 0
77 Priya A 22 4 2 0
78 Ragini H S 22 4 2 0
79 Sowndarya N 23 4 1 0
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 23 4 0 1
81 Prema S 22 4 0 2
82 Sowmya 23 4 0 1
83 Bhagya 23 4 0 1
84 Girija Bai 23 4 0 1
85 N Mahadevamma 24 4 0 0
86 Gajendra K 23 4 0 1
87 Gangamani 23 4 0 1
88 Mangalamma 24 4 0 0
89 Siddarajamma 24 4 0 0
90 Shruthi B 23 4 0 1
91 Lakshmi 7 1 0 20
92 Tulsi 24 4 0 0
93 Mahadevi 19 3 0 6
94 Sadashiva 22 4 0 2
95 Rajamma 10 1 0 17
96 Pramila H S 22 4 0 2
97 Jayalakshmamma 23 4 0 1
98 Bhagya 23 4 0 1
99 Manjula 23 4 0 1
100 Kumari C M 20 3 0 5
101 Lalitha 4 0 0 24
102 Manjula N 6 0 0 22
103 Anitha N 21 4 0 3
104 Pharmacist Kirthi Kumar N 24 3 1 0
105 Mahadevaswamy 15 3 10 0
106 Sujatha M 23 4 1 0
107 Mahadevaswamy C S 22 4 2 0
108 Dresser Madhu Kumar H M 22 4 2 0
109 Mahadevaswamy M 24 2 2 0
110 Store Keeper Nagendra P 23 3 2 0
111 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 24 4 0 0
112 Office Staff Veena Kumari S S 11 1 16 0
113 Rani N 23 4 1 0
114 Sunilkumar P S 25 2 1 0
115 Farzana Banu 22 4 2 0
116 Siddalingesha Y C 18 3 7 0
117 Vasantha Kumara 23 4 1 0
118 Mallikarjuna Swamy 23 4 1 0
119 Santhosh Kumar B M 24 4 0 0
120 Siddarajappa S N 24 4 0 0
121 Sushma G 19 4 5 0
122 Computer Operator Sagar H G 21 4 3 0
123 MRD Technician Chikkanna Nayaka 23 4 1 0
124 House keeping Supervisor Savitha 24 4 0 0
125 Dark Room Attendant Huchappa A P 24 3 1 0
126 Operation Theater Attendant Arathi S 25 3 0 0
127 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 22 0 6 0
128 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 23 0 5 0
129 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 23 0 5 0
130 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 22 0 6 0
131 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 23 0 5 0
132 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 23 0 5 0
133 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 22 0 6 0
134 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 22 0 6 0
135 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 23 0 5 0
136 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 23 4 1 0
137 Physiotherapist Sharath Prabhu 5 0 0 23
138 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 27.5 0 0.5 0
139 Dr. Manasa S D 27 0 1 0
140 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 22 4 2 0
141 Dr. Rakshith MM 21 4 3 0
142 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 22 4 2 0
143 Panchakarma Assistant Manchamma 21 4 3 0
144 Ravi G S 23 4 1 0
145 Manjula N 24 4 0 0
146 Veerabhadra Swamy 23 4 1 0
147 Mahesh B N 17 3 8 0
148 Renuka Prasad K B 22 4 2 0
149 Manjula 23 4 1 0
150 Sumangala 21 4 3 0
151 Harshitha M S 24 4 0 0
152 Rajendra Prasad S 22 4 2 0
153 Shruthi S 11 2 15 0
154 Poojashree B 14 2 12 0
155 Pradeepa C 24 4 0 0
156 Chandan M 24 4 0 0
157 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 21 4 3 0
158 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 28 0 0 0
159 Dr. Aiyanna P P 25.5 0 2.5 0
160 Operation Theater Attendant Prasad K M 24 4 0 0
161 OT Nurse Shilpa J S 23 4 1 0
162 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 25.5 0 2.5 0
163 Dr. Tejaswini K R 10 0 18 0
164 Mid Wife Anusha S 17 3 8 0
165 Laboratory Technician Priya N 0 0 0 28
166 Triveni M 23 4 1 0
167 Lab Attendant Shivashankar S R 23 4 1 0
168 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 28 0 0 0
169 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 28 0 0 0
170 Pharmacy Attendant Guru Prasad 21 4 3 0
171 Pharmacy Worker Harish V D 11 2 15 0
172 Asha S 22 4 2 0
173 Analytical Chemist Swaroop 23 4 1 0
174 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 22 0 6 0
175 Bio chemist Dr. Swetha N K 23 0 5 0
176 Pharmacologist Dr. Satish A M 23 0 5 0
177 Bone Setter Yashodhara S M 23 4 1 0
178 Cook/Food Service Amaravathi Bai 24 4 0 0
179 Rajendra K 24 4 0 0
180 Ramesh 24 4 0 0
181 Washerman Rathnamma K S 22 4 0 2
182 Jayamma 24 4 0 0
183 Driver Mahesh P 23 4 1 0
184 Mallikarjuna Swamy 23 4 1 0
185 Electrician Vinay Kumar 24 2 2 0
186 Security Supervisor Narayana 0 0 0 28
187 K Siddaraju 27 0 0 1
188 B Babu Rao 22 0 0 6
189 Chandrappa 27 0 0 1
190 Kiran Kumar 24 0 0 4
191 Basappa S 24 0 0 4
192 Mahadevu 25 0 0 3
193 Nanjundaiah 28 0 0 0
194 Mahadevamma 24 0 0 4
195 Malathi 27 0 0 1
196 Srinivasa H 23 0 0 5
197 Masseur Prashanth Babu S 23 4 1 0
198 Lokesh M 22 4 2 0
199 Sowjanya P 21 4 3 0
200 Savitha B 23 4 1 0
201 Mamatha S 20 4 4 0
202 Roopa S V 23 4 1 0
203 Nagamani M 23 4 1 0
204 Nuthana B H 22 4 2 0
205 Ashok P 22 4 2 0
206 Suma TS 23 4 1 0
207 Anusha 22 4 2 0
208 Deepashree S 24 4 0 0
209 Sowmya N N 23 4 1 0
210 Naveen S 23 4 1 0
211 Latha N 18 3 2 5
212 Others Krishna 6 0 0 22
SL. NO DESIGNATION NAME January – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 31 0 0 0
2 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 31 0 0 0
3 Dr. Deepa C Patil 30 0 1 0
4 Dr. Beena M D 31 0 0 0
5 Dr. Gurubasavaraja B 23 0 8 0
6 Dr. Shivaprasad Hudeda 31 0 0 0
7 Dr. Subash Chandra Bose 25.5 0 5.5 0
8 Dr. Savitha Hiremath 31 0 0 0
9 Dr. Shivanand Gavimath 31 0 0 0
10 Dr. Sandhya Rani D 29.5 0 1.5 0
11 Dr. Visal S Kumar 29.5 0 1.5 0
12 Dr. Shashi Bindu 30.5 0 0.5 0
13 Dr. Veena G Rao 30 0 1 0
14 Dr. Sudhakar Reddy P 28.5 0 2.5 0
15 Dr. Sowmya M N 31 0 0 0
16 Dr. Sankana Gowda Patil 23.5 0 7.5 0
17 Dr. Shalini S 19 0 12 0
18 Dr. Poornima Jalawadi 30.5 0 0.5 0
19 Dr. Nanda KO 31 0 0 0
20 Dr. Greeshma Menon 29 0 2 0
21 Dr. Adithya J V 28 0 3 0
22 Dr. Vidya Narayan 27.5 0 3.5 0
23 Dr. Umashankar K S 31 0 0 0
24 Dr. Unni Krishnan P M 29.5 0 1.5 0
25 Dr. Pooja Hassan G 27 0 4 0
26 Dr. Shruthi M 25.5 0 5.5 0
27 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 31 0 0 0
28 Dr. Chaya C 20.5 0 10.5 0
29 Dr. Jyoti 20 0 11 0
30 Dr. Preethi H M 24.5 0 6.5 0
31 Dr. Srihari S 29 0 2 0
32 Dr. Jyothy K B 29 0 2 0
33 Dr. Poornima PKM 29.5 0 1.5 0
34 Dr. Ashwini A 24.5 0 6.5 0
35 Dr. Vineeth C P 26.5 0 4.5 0
36 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 24 5 2 0
37 Dr. Sindu 25 5 1 0
38 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 19 4 8 0
39 Dr. Dearna Subhash 23 4 4 0
40 Dr. Rinsy K V 27 4 0 0
41 Dr. Anjali M R 24 5 1 1
42 Dr. Archana Sathiyan 24 4 3 0
43 Dr. Sreelakshmi Raj 24 5 2 0
44 Registrar Dr. Reethu Mahesh C M 27 4 0 0
45 Dr. Dhanashree S 26 4 1 0
46 Dr. Rashmi B R 26 4 1 0
47 Dr. Anushree ABC 25 4 2 0
48 Dr. Gurubhagavathi R 26 4 1 0
49 Dr. Shruthi Y K 25 4 2 0
50 Dr. Puja M S 27 4 0 0
51 Nursing Superintendent Jyothi M S 25.5 4 1.5 0
52 Nagamani K 26 4 1 0
53 Chaithra K 25 4 2 0
54 Chaithra A R 27 4 0 0
55 Staff Nurse Vasantha R 27 4 0 0
56 Pavina H C 17 3 11 0
57 Dhakshayini T P 27 4 0 0
58 Chennanjappa S 14 2 15 0
59 Mahadevi 26 4 1 0
60 Kavya K S 25 4 2 0
61 Sowmya A 26 4 1 0
62 Bhagya M 27 3 1 0
63 Anjida Kowsar 27 4 0 0
64 Anitha N 26 4 1 0
65 Sareena K S 25 4 2 0
66 Siddaraju B 26 4 1 0
67 Shanthi N R 0 0 31 0
68 Shilpa B P 25 4 2 0
69 Sujatha B 26 4 1 0
70 Sushmitha 26 4 1 0
71 Malathi S 25 4 2 0
72 Chandrakala VA 23 4 4 0
73 Devamani 25 4 2 0
74 Basavanna K 25 4 2 0
75 Mamatha N 25 4 2 0
76 Nagalambika B N 26 4 1 0
77 Priya A 26 4 1 0
78 Ragini H S 26 4 1 0
79 Sowndarya N 27 4 0 0
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 27 4 0 0
81 Prema S 24 3 0 4
82 Sowmya 20 3 0 8
83 Bhagya 26 4 0 1
84 Girija Bai 27 4 0 0
85 N Mahadevamma 27 4 0 0
86 Gajendra K 26 4 0 1
87 Gangamani 27 4 0 0
88 Mangalamma 27 4 0 0
89 Siddarajamma 24 3 0 4
90 Shruthi B 9 0 0 22
91 Lakshmi 19 3 0 9
92 Tulsi 25 4 2 0
93 Mahadevi 26 4 0 1
94 Sadashiva 19 3 0 9
95 Rajamma 19 2 0 10
96 Pramila H S 21 3 0 7
97 Jayalakshmamma 26 4 0 1
98 Bhagya 26 4 0 1
99 Manjula 26 4 0 1
100 Kumari C M 19 3 0 9
101 Lalitha 17 3 0 11
102 Manjula N 15 3 0 13
103 Anitha N 18 2 0 11
104 Pharmacist Kirthi Kumar N 23 4 4 0
105 Mahadevaswamy 19.5 3 8.5 0
106 Sujatha M 25 4 2 0
107 Mahadevaswamy C S 24 4 3 0
108 Dresser Madhu Kumar H M 27 4 0 0
109 Mahadevaswamy M 16.5 4 10.5 0
110 Store Keeper Nagendra P 21.5 4 5.5 0
111 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 25 4 2 0
112 Office Staff Veena Kumari S S 23.5 4 3.5 0
113 Rani N 24 4 3 0
114 Sunilkumar P S 27 3 1 0
115 Farzana Banu 24.5 4 2.5 0
116 Siddalingesha Y C 20 3 8 0
117 Vasantha Kumara 25 4 2 0
118 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
119 Santhosh Kumar B M 20 4 7 0
120 Siddarajappa S N 25 4 2 0
121 Sushma G 16 3 12 0
122 Computer Operator Sagar H G 24 4 3 0
123 MRD Technician Chikkanna Nayaka 21 4 6 0
124 House keeping Supervisor Savitha 26 4 0 1
125 Dark Room Attendant Huchappa A P 28 3 0 0
126 Operation Theater Attendant Arathi S 26 2 3 0
127 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 7 0 24 0
128 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 6 0 25 0
129 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 7 0 24 0
130 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 6 0 25 0
131 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 5 0 26 0
132 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 6 0 25 0
133 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 7 0 24 0
134 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 6 0 25 0
135 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 26 0
136 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 24 4 3 0
137 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 0 31
138 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 29.5 0 1.5 0
139 Dr. Manasa S D 22.5 0 8.5 0
140 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 26 4 1 0
141 Dr. Rakshith MM 27 4 0 0
142 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 25 4 2 0
143 Panchakarma Assistant Manchamma 25 4 2 0
144 Ravi G S 21 3 7 0
145 Manjula N 24 4 3 0
146 Veerabhadra Swamy 25 4 2 0
147 Mahesh B N 24.5 4 2.5 0
148 Renuka Prasad K B 24 4 3 0
149 Manjula 25 4 2 0
150 Sumangala 26 4 1 0
151 Harshitha M S 26 4 1 0
152 Rajendra Prasad S 26 4 1 0
153 Shruthi S 24 4 3 0
154 Poojashree B 20 3 0 8
155 Pradeepa C 26 4 1 0
156 Chandan M 27 4 0 0
157 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 8 1 22 0
158 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 30 0 1 0
159 Dr. Aiyanna P P 26.5 0 4.5 0
160 Operation Theater Attendant Prasad K M 26 4 1 0
161 OT Nurse Shilpa J S 26 4 1 0
162 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 27 0 4 0
163 Dr. Tejaswini K R 26.5 0 4.5 0
164 Mid Wife Anusha S 18 3 10 0
165 Laboratory Technician Priya N 0 0 0 31
166 Triveni M 25.5 4 1.5 0
167 Lab Attendant Shivashankar S R 21 2 8 0
168 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 26 0
169 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 27.5 0 3.5 0
170 Pharmacy Attendant Guru Prasad 25 4 2 0
171 Pharmacy Worker Harish V D 20 4 7 0
172 Asha S 17 2 10 2
173 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
174 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 26 0
175 Bio chemist Dr. Swetha N K 6 0 25 0
176 Pharmacologist Dr. Satish A M 6 0 25 0
177 Bone Setter Yashodhara S M 18 1 12 0
178 Cook/Food Service Amaravathi Bai 26 4 0 1
179 Rajendra K 27 4 0 0
180 Ramesh 27 4 0 0
181 Washerman Rathnamma K S 25 4 0 2
182 Jayamma 27 4 0 0
183 Driver Mahesh P 24 5 2 0
184 Mallikarjuna Swamy 25 5 1 0
185 Electrician Vinay Kumar 28 3 0 0
186 Security Supervisor Narayana 12 0 0 19
187 K Siddaraju 5 0 0 26
188 B Babu Rao 31 0 0 0
189 Chandrappa 30 0 0 1
190 Kiran Kumar 31 0 0 0
191 Basappa S 31 0 0 0
192 Mahadevu 31 0 0 0
193 Nanjundaiah 31 0 0 0
194 Mahadevamma 30 0 0 1
195 Malathi 30 0 0 1
196 Srinivasa H 30 0 0 1
197 Pradeep S 9 0 0 22
198 Masseur Prashanth Babu S 27 4 0 0
199 Lokesh M 26 4 1 0
200 Sowjanya P 19 4 8 0
201 Savitha B 23 4 4 0
202 Mamatha S 14 2 15 0
203 Roopa S V 14 2 15 0
204 Nagamani M 20 3 8 0
205 Nuthana B H 25 4 2 0
206 Ashok P 26 4 1 0
207 Suma TS 27 4 0 0
208 Anusha 26 4 1 0
209 Deepashree S 27 4 0 0
210 Sowmya N N 26 4 1 0
211 Naveen S 26 4 1 0
212 Latha N 23 4 1 3
213 Others Krishna 7 0 0 24