Attendance Analysis 2023


SL. NO DESIGNATION NAME August – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/OOD LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 30 0 1 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Veena B R 27 4 0 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 25 0 6 0
4 Dr. Deepa C Patil 15 0 16 0
5 Dr. Beena M D 28.5 0 2.5 0
6 Dr. Subash Chandra Bose 31 0 0 0
7 Dr. Shivanand Gavimath 30 0 1 0
8 Dr. Sandhya Rani D 30 0 1 0
9 Dr. Visal S Kumar 26.5 0 4.5 0
10 Dr. Veena G Rao 30 0 1 0
11 Dr. Sudhakar Reddy P 30 0 1 0
12 Dr. Sowmya M N 29 0 2 0
13 Dr. Shalini S 27 0 4 0
14 Dr. Poornima Jalawadi 28 0 3 0
15 Dr. Nanda K O 0 0 ML 0
16 Dr. Greeshma Menon 9 0 22 0
17 Dr. Adithya J V 30 0 1 0
18 Dr. Vidya Narayan 22 0 9 0
19 Dr. Unni Krishnan P M 26 0 5 0
20 Dr. Pooja Hassan G 26.5 0 4.5 0
21 Dr. Shruthi M 24.5 0 6.5 0
22 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 30 0 1 0
23 Dr. Chaya C 24.5 0 6.5 0
24 Dr. Jyoti 24 0 7 0
25 Dr. Preethi H M 24.5 0 6.5 0
26 Dr. Srihari S 25 0 6 0
27 Dr. Jyothy K B 28 0 3 0
28 Dr. Poornima PKM 30.5 0 0.5 0
29 Dr. Ashwini A 25 0 6 0
30 Dr. Vineeth C P 29.5 0 1.5 0
31 Dr. Anukrishna P 31 0 0 0
32 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 27 4 0 0
33 Dr. Gajendra Vishwanath 26 4 1 0
34 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 24 4 3 0
35 Dr. Anjali M R 13 2 2 0
36 Dr. Archana Sathiyan 13 2 2 0
37 Dr. Keerthi H N 0 0 0 17
38 Dr. Navyashree K 25 4 2 0
39 Dr. Nadhi Suresh 18 4 1 8
40 Dr. Bhoomika 25 4 2 0
41  Registrar Dr. Kusuma S P 28 3 0 0
42 Dr. Chandrika H G 25 4 2 0
43 Dr. Sonali D 25 2 0 4
44 Dr. Preethi V 27 4 0 0
45 Dr. Vyshnavi Bhaskar 24 4 3 0
46 Dr. Lavanya N M 26 4 1 0
47 Nursing Superintendent Jyothi M S 25 4 2 0
48 Asst. Matron Nagamani K 25 4 2 0
49 Chaithra K 25 4 2 0
50 Chaithra A R 22 4 5 0
51 Staff Nurse Vasantha R 27 4 0 0
52 Pavina H C 0 0 31 0
53 Dhakshayini T P 25 4 2 0
54 Chennanjappa S 25 4 2 0
55 Mahadevi 26 4 1 0
56 Kavya K S 25 4 2 0
57 Sowmya A 25 4 2 0
58 Bhagya M 28 3 0 0
59 Anjida Kowsar 24 4 3 0
60 Anitha N 25 4 2 0
61 Sareena K S 26 4 1 0
62 Siddaraju B 26 4 1 0
63 Shanthi N R 24 4 3 0
64 Shilpa B P 22 3 6 0
65 Sujatha B 27 4 0 0
66 Sushmitha 26 4 1 0
67 Malathi S 24 4 3 0
68 Chandrakala VA 16 3 12 0
69 Sowndarya N 26 4 1 0
70 Thejaswini M 27 4 0 0
71 Nayana G 25 4 2 0
72 Meenakshi R 26 4 1 0
73 Sneha C 23 4 4 0
74 Prathima N 25 4 2 0
75 Rakshitha B 28 3 0 0
76 Manjula D 27 4 0 0
77 Vimala S 26 4 1 0
78 Preethi N S 26 4 1 0
79 Shanthi M 0 0 0 31
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 27 4 0 0
81 Prema S 25 4 0 2
82 Bhagya 15 2 0 14
83 Girija Bai 27 4 0 0
84 N Mahadevamma 27 4 0 0
85 Gangamani 23 4 0 4
86 Mangalamma 27 4 0 0
87 Rani 25 4 0 2
88 Tulsi 27 4 0 0
89 Mahadevi 23 3 0 5
90 Sadashiva 26 4 0 1
91 Pramila H S 26 4 0 1
92 Kumari C M 26 4 0 1
93 Manjula 27 4 0 0
94 Anitha N 24 4 0 3
95 Sujatha M 2 0 0 29
96 Manjula M 2 0 0 29
97 Deepa 26 4 0 1
98 Saroja P 6 0 0 25
99 Baby Jayanthi 23 3 0 5
100 Lakshmamma 4 0 0 27
101 Pharmacist Kirthi Kumar N 25.5 4 1.5 0
102 Mahadevaswamy 24.5 4 2.5 0
103 Sujatha M 23 4 4 0
104 Mahadevaswamy C S 28 2 1 0
105 Dresser Madhu Kumar H M 25 4 2 0
106 Mahadevaswamy M 24 4 3 0
107 Store Keeper Nagendra P 24.5 4 2.5 0
108 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 24.5 4 2.5 0
109 Office Staff Veena Kumari S S 26.5 3 1.5 0
110 Rani N 16 2 13 0
111 Sunilkumar P S 26.5 4 0.5 0
112 Farzana Banu 26 4 1 0
113 Siddalingesha Y C 14 2 15 0
114 Vasantha Kumara 25 4 2 0
115 Mallikarjuna Swamy 16 1 14 0
116 Santhosh Kumar B M 27 4 0 0
117 Siddarajappa S N 24 4 3 0
118 Sushma G 24 4 3 0
119 Computer Operator Sagar H G 22 4 5 0
120 MRD Technician Chikkanna Nayaka 23 4 4 0
121 House keeping Supervisor Savitha 27 4 0 0
122 Dark Room Attendant Huchappa A P 27.5 2 1.5 0
123 Operation Theater Attendant Arathi S 28 2 1 0
124 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 5 0 26 0
125 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 5 0 26 0
126 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 5 0 26 0
127 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 5 0 26 0
128 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 4 0 27 0
129 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 5 0 26 0
130 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 5 0 26 0
131 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 26 0
132 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 26 0
133 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 26 4 1 0
134 Physiotherapist Anju Francis 9 0 0 22
135 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 29 0 2 0
136 Dr. Manasa S D 28.5 0 2.5 0
137 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 13 2 2 0
138 Dr. Rakshith M M 25 4 2 0
139 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 25 4 2 0
140 Ravi G S 25 4 2 0
141 Manjula N 26 4 1 0
142 Veerabhadra Swamy 26 4 1 0
143 Mahesh B N 26 4 1 0
144 Renuka Prasad K B 13.5 2 15.5 0
145 Manjula 25 4 2 0
146 Sumangala 26 4 1 0
147 Shruthi S 25 4 2 0
148 Harshitha M S 27 4 0 0
149 Rajendra Prasad S 27 4 0 0
150 Poojashree B 22 3 0 6
151 Pradeepa C 27 4 0 0
152 Chandan M 26 4 1 0
153 Yoga Teacher Dr. Nirmala A R 27 4 0 0
154 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 30 0 1 0
155 Dr. Aiyanna P P 22 0 9 0
156 Operation Theater Attendant Prasad K M 26 4 1 0
157 OT Nurse Shilpa J S 0 0 31 0
158 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 19.5 0 11.5 0
159 Dr. Tejaswini K R 26.5 0 4.5 0
160 Mid Wife Anusha S 9 1 21 0
161 Laboratory Technician Triveni M 25 4 2 0
162 Shivaleela B 26 4 1 0
163 Lab Attendant Shivashankar S R 25.5 4 1.5 0
164 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 4 0 27 0
165 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 29 0 2 0
166 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 3 0
167 Pharmacy Worker Harish V D 27 4 0 0
168 Asha S 26 4 1 0
169 Analytical Chemist Swaroop 25 4 2 0
170 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 26 0
171 Bio chemist Dr. Swetha N K 4 0 27 0
172 Pharmacologist Dr. Satish A M 5 0 26 0
173 Bone Setter Yashodhara S M 26 4 1 0
174 Cook/Food Service Roja 27 4 0 0
175 Prajwal 27 4 0 0
176 Pavithra 27 4 0 0
177 Archana 27 4 0 0
178 Washerman Shivamma 0 0 0 31
179 Jayamma 27 4 0 0
180 Driver Mahesh P 27 4 0 0
181 Mallikarjuna Swamy 27 4 0 0
182 Electrician Vinay Kumar 29 2 0 0
183 Security K Siddaraju 27 0 0 4
184 B Babu Rao 28 0 0 3
185 Chandrappa 27 0 0 4
186 Kiran Kumar 25 0 0 6
187 Basappa S 27 0 0 4
188 Mahadevu 20 0 0 11
189 Nanjundaiah 30 0 0 1
190 Mahadevamma 29 0 0 2
191 Malathi 29 0 0 2
192 Srinivasa H 27 0 0 4
193 Masseur Prashanth Babu S 27 4 0 0
194 Lokesh M 26 4 1 0
195 Sowjanya P 27 4 0 0
196 Savitha B 26 4 1 0
197 Mamatha S 26 4 1 0
198 Roopa S V 24 4 3 0
199 Nagamani M 14 2 15 0
200 Nuthana B H 23 4 4 0
201 Ashok P 26 4 1 0
202 Suma T S 27 4 0 0
203 Anusha 27 4 0 0
204 Deepashree S 27 4 0 0
205 Sowmya N N 26 4 1 0
206 Latha N 26 4 1 0
207 Others Krishna 6 0 0 25
SL. NO DESIGNATION NAME July – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/OOD LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 31 0 0 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Veena B R 26 4 1 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 31 0 0 0
4 Dr. Deepa C Patil 28 0 3 0
5 Dr. Beena M D 28 0 3 0
6 Dr. Subash Chandra Bose 30 0 1 0
7 Dr. Shivanand Gavimath 26 0 5 0
8 Dr. Sandhya Rani D 31 0 0 0
9 Dr. Visal S Kumar 14 0 17 0
10 Dr. Veena G Rao 29 0 2 0
11 Dr. Sudhakar Reddy P 29 0 2 0
12 Dr. Sowmya M N 30 0 1 0
13 Dr. Shalini S 29 0 2 0
14 Dr. Poornima Jalawadi 30.5 0 0.5 0
15 Dr. Nanda K O 0 0 ML 0
16 Dr. Greeshma Menon 29 0 2 0
17 Dr. Adithya J V 29.5 0 1.5 0
18 Dr. Vidya Narayan 28 0 3 0
19 Dr. Unni Krishnan P M 30 0 1 0
20 Dr. Pooja Hassan G 31 0 0 0
21 Dr. Shruthi M 13.5 0 17.5 0
22 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 31 0 0 0
23 Dr. Chaya C 28 0 3 0
24 Dr. Jyoti 23.5 0 7.5 0
25 Dr. Preethi H M 25.5 0 5.5 0
26 Dr. Srihari S 30 0 1 0
27 Dr. Jyothy K B 30 0 1 0
28 Dr. Poornima PKM 27.5 0 3.5 0
29 Dr. Ashwini A 26 0 5 0
30 Dr. Vineeth C P 14.5 0 16.5 0
31 Dr. Anukrishna P 28 0 3 0
32 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 26 5 0 0
33 Dr. Gajendra Vishwanath 26 5 0 0
34 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 23 4 4 0
35 Dr. Anjali M R 23 5 3 0
36 Dr. Archana Sathiyan 21 5 4 1
37 Dr. Keerthi H N 13 2 0 16
38 Dr. Navyashree K 24 4 3 0
39 Dr. Nadhi Suresh 24 4 3 0
40 Dr. Bhoomika 25 4 2 0
41  Registrar Dr. Kusuma S P 27 4 0 0
42 Dr. Chandrika H G 25 4 2 0
43 Dr. Sonali D 25 4 2 0
44 Dr. Preethi V 26 4 1 0
45 Dr. Vyshnavi Bhaskar 25 4 2 0
46 Dr. Lavanya N M 26 4 1 0
47 Nursing Superintendent Jyothi M S 26 4 1 0
48 Asst. Matron Nagamani K 27 4 0 0
49 Chaithra K 23 4 4 0
50 Chaithra A R 26 4 1 0
51 Staff Nurse Vasantha R 24 4 3 0
52 Pavina H C 0 0 31 0
53 Dhakshayini T P 27 4 0 0
54 Chennanjappa S 24 4 3 0
55 Mahadevi 27 4 0 0
56 Kavya K S 26 4 1 0
57 Sowmya A 24 4 3 0
58 Bhagya M 27 4 0 0
59 Anjida Kowsar 23 4 4 0
60 Anitha N 27 4 0 0
61 Sareena K S 27 4 0 0
62 Siddaraju B 0 0 7 24
63 Shanthi N R 26 4 1 0
64 Shilpa B P 0 0 31 0
65 Sujatha B 25 4 2 0
66 Sushmitha 25 4 2 0
67 Malathi S 26 4 1 0
68 Chandrakala VA 27 4 0 0
69 Sowndarya N 26 4 1 0
70 Thejaswini M 26 4 1 0
71 Nayana G 26 4 1 0
72 Meenakshi R 23 4 4 0
73 Sneha C 24 4 3 0
74 Prathima N 23 4 4 0
75 Rakshitha B 27 4 0 0
76 Manjula D 24 4 3 0
77 Vimala S 20 4 1 6
78 Preethi N S 26 4 1 0
79 Shanthi M 20 4 0 7
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 28 3 0 0
81 Prema S 24 3 0 4
82 Bhagya 27 4 0 0
83 Girija Bai 28 3 0 0
84 N Mahadevamma 27 4 0 0
85 Gangamani 26 4 0 1
86 Mangalamma 27 4 0 0
87 Rani 25 4 0 2
88 Tulsi 27 4 0 0
89 Mahadevi 24 3 0 4
90 Sadashiva 24 3 0 4
91 Pramila H S 27 4 0 0
92 Manjula 27 4 0 0
93 Kumari C M 26 4 0 1
94 Manjula 5 0 0 26
95 Kumari 5 0 0 26
96 Anitha N 25 4 0 2
97 Sujatha M 19 3 0 9
98 Manjula M 20 3 0 8
99 Deepa 23 3 0 5
100 Shivamma 18 3 0 10
101 Saroja P 13 2 0 3
102 Pharmacist Kirthi Kumar N 24.5 3 3.5 0
103 Mahadevaswamy 26 3 2 0
104 Sujatha M 23 4 4 0
105 Mahadevaswamy C S 23.5 4 3.5 0
106 Dresser Madhu Kumar H M 23.5 4 3.5 0
107 Mahadevaswamy M 26.5 3 1.5 0
108 Store Keeper Nagendra P 14.5 3 13.5 0
109 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 23 4 4 0
110 Office Staff Veena Kumari S S 26 4 1 0
111 Rani N 23.5 4 3.5 0
112 Sunilkumar P S 24 4 3 0
113 Farzana Banu 23.5 3 4.5 0
114 Siddalingesha Y C 24.5 4 2.5 0
115 Vasantha Kumara 24 4 3 0
116 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
117 Santhosh Kumar B M 26 4 1 0
118 Siddarajappa S N 23 4 4 0
119 Sushma G 26 4 1 0
120 Computer Operator Sagar H G 21.5 4 5.5 0
121 MRD Technician Chikkanna Nayaka 23 4 4 0
122 House keeping Supervisor Savitha 26 4 0 1
123 Dark Room Attendant Huchappa A P 26.5 4 0.5 0
124 Operation Theater Attendant Arathi S 27 3 1 0
125 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 5 0 26 0
126 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 5 0 26 0
127 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 5 0 26 0
128 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 5 0 26 0
129 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 5 0 26 0
130 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 5 0 26 0
131 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 4 0 27 0
132 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 26 0
133 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 26 0
134 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 21.5 4 5.5 0
135 Physiotherapist Anju Francis 8 0 0 23
136 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 30.5 0 0.5 0
137 Dr. Manasa S D 29.5 0 1.5 0
138 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 24 5 2 0
139 Dr. Rakshith M M 25 4 2 0
140 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 26 4 1 0
141 Ravi G S 25 4 2 0
142 Manjula N 23.5 4 3.5 0
143 Veerabhadra Swamy 16 3 12 0
144 Mahesh B N 25 4 2 0
145 Renuka Prasad K B 23 4 4 0
146 Manjula 24 4 3 0
147 Sumangala 24 4 3 0
148 Shruthi S 26.5 4 0.5 0
149 Harshitha M S 26 4 1 0
150 Rajendra Prasad S 26 4 1 0
151 Poojashree B 17 3 2 9
152 Pradeepa C 27 4 0 0
153 Chandan M 26 4 1 0
154 Yoga Teacher Dr. Nirmala A R 24 4 3 0
155 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 31 0 0 0
156 Dr. Aiyanna P P 19.5 0 11.5 0
157 Operation Theater Attendant Prasad K M 25.5 4 1.5 0
158 OT Nurse Shilpa J S 0 0 31 0
159 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 27.5 0 3.5 0
160 Dr. Tejaswini K R 28.5 0 2.5 0
161 Mid Wife Anusha S 25 4 2 0
162 Laboratory Technician Triveni M 25 4 2 0
163 Shivaleela B 25 4 2 0
164 Lab Attendant Shivashankar S R 24 4 3 0
165 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 26 0
166 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 31 0 0 0
167 Pharmacy Attendant Guru Prasad 25 4 2 0
168 Pharmacy Worker Harish V D 27 4 0 0
169 Asha S 26 4 1 0
170 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
171 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 26 0
172 Bio chemist Dr. Swetha N K 5 0 26 0
173 Pharmacologist Dr. Satish A M 4 0 27 0
174 Bone Setter Yashodhara S M 24 4 3 0
175 Cook/Food Service Ramesh 28 3 0 0
176 Mahesh G 28 3 0 0
177 Sagar A M 27 4 0 0
178 Krishna R 28 3 0 0
179 Washerman Shivamma 8 0 0 23
180 Jayamma 27 4 0 0
181 Driver Mahesh P 25 4 2 0
182 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
183 Electrician Vinay Kumar 27 2 2 0
184 Security K Siddaraju 29 0 0 2
185 B Babu Rao 29 0 0 2
186 Chandrappa 27 0 0 4
187 Kiran Kumar 12 0 0 19
188 Basappa S 24 0 0 7
189 Mahadevu 25 0 0 6
190 Nanjundaiah 31 0 0 0
191 Mahadevamma 21 0 0 10
192 Malathi 28 0 0 3
193 Srinivasa H 29 0 0 2
194 Masseur Prashanth Babu S 24 4 3 0
195 Lokesh M 15 2 14 0
196 Sowjanya P 27 4 0 0
197 Savitha B 22 4 5 0
198 Mamatha S 25 4 2 0
199 Roopa S V 26 4 1 0
200 Nagamani M 26 4 1 0
201 Nuthana B H 25 4 2 0
202 Ashok P 26 4 1 0
203 Suma T S 27 4 0 0
204 Anusha 23.5 4 1.5 2
205 Deepashree S 25 4 2 0
206 Sowmya N N 27 4 0 0
207 Latha N 26 4 1 0
208 Others Krishna 5 0 0 26
SL. NO DESIGNATION NAME June – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/OOD LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 23 0 7 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Veena B R 23 4 1 2
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 28.5 0 1.5 0
4 Dr. Deepa C Patil 30 0 0 0
5 Dr. Beena M D 28.5 0 1.5 0
6 Dr. Gurubasavaraja B 28 0 2 0
7 Dr. Subash Chandra Bose 30 0 0 0
8 Dr. Shivanand Gavimath 18 0 12 0
9 Dr. Sandhya Rani D 11 0 19 0
10 Dr. Visal S Kumar 28 0 2 0
11 Dr. Veena G Rao 27 0 3 0
12 Dr. Sudhakar Reddy P 29 0 1 0
13 Dr. Sowmya M N 29 0 1 0
14 Dr. Shalini S 27 0 3 0
15 Dr. Poornima Jalawadi 28.5 0 1.5 0
16 Dr. Nanda K O 0 0 ML 0
17 Dr. Greeshma Menon 29 0 1 0
18 Dr. Adithya J V 25 0 5 0
19 Dr. Vidya Narayan 27 0 3 0
20 Dr. Unni Krishnan P M 28 0 2 0
21 Dr. Pooja Hassan G 29 0 1 0
22 Dr. Shruthi M 25.5 0 4.5 0
23 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 30 0 0 0
24 Dr. Chaya C 25 0 5 0
25 Dr. Jyoti 25.5 0 4.5 0
26 Dr. Preethi H M 27.5 0 2.5 0
27 Dr. Srihari S 21 0 9 0
28 Dr. Jyothy K B 21 0 9 0
29 Dr. Poornima PKM 25.5 0 4.5 0
30 Dr. Ashwini A 26 0 4 0
31 Dr. Vineeth C P 26 0 4 0
32 Dr. Anukrishna P 28.5 0 1.5 0
33 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 26 4 0 0
34 Dr. Gajendra Vishwanath 23 4 3 0
35 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 18 3 9 0
36 Dr. Rinsy K V 3 1 1 0
37 Dr. Anjali M R 24 4 2 0
38 Dr. Archana Sathiyan 25 4 1 0
39 Dr. Sreelakshmi Raj 0 0 0 30
40 Dr. Keerthi H N 24 4 2 0
41 Dr. Navyashree K 23 6 1 0
42 Dr. Nadhi Suresh 22 5 3 0
43 Dr. Bhoomika 26 4 0 0
44  Registrar Dr. Kusuma S P 26 4 0 0
45 Dr. Chandrika H G 24 4 2 0
46 Dr. Sonali D 21 4 5 0
47 Dr. Preethi V 26 4 0 0
48 Dr. Vyshnavi Bhaskar 23 4 3 0
49 Dr. Lavanya N M 25 4 1 0
50 Nursing Superintendent Jyothi M S 23 5 2 0
51 Asst. Matron Nagamani K 24 4 2 0
52 Chaithra K 25 4 1 0
53 Chaithra A R 25 4 1 0
54 Staff Nurse Vasantha R 25 4 1 0
55 Pavina H C 0 0 30 0
56 Dhakshayini T P 25 4 1 0
57 Chennanjappa S 24 4 2 0
58 Mahadevi 23 4 3 0
59 Kavya K S 26 4 0 0
60 Sowmya A 25 4 1 0
61 Bhagya M 26 3 1 0
62 Anjida Kowsar 25 4 1 0
63 Anitha N 26 4 0 0
64 Sareena K S 25 4 1 0
65 Siddaraju B 26 4 0 0
66 Shanthi N R 25 4 1 0
67 Shilpa B P 0 0 30 0
68 Sujatha B 24 4 2 0
69 Sushmitha 26 4 0 0
70 Malathi S 26 4 0 0
71 Chandrakala VA 24 4 2 0
72 Sowndarya N 19 4 7 0
73 Thejaswini M 26 4 0 0
74 Nayana G 25 4 1 0
75 Meenakshi R 26 4 0 0
76 Sneha C 25 4 1 0
77 Prathima N 25 4 1 0
78 Rakshitha B 26 4 0 0
79 Manjula D 26 4 0 0
80 Vimala S 27 3 0 0
81 Preethi N S 27 3 0 0
82 Shanthi M 27 3 0 0
83 Ward Ayah/ Boy Savitha 26 4 0 0
84 Prema S 25 4 0 1
85 Bhagya 26 4 0 0
86 Girija Bai 26 4 0 0
87 N Mahadevamma 26 4 0 0
88 Gangamani 24 4 0 2
89 Mangalamma 26 4 0 0
90 Rani 13 2 0 15
91 Tulsi 26 4 0 0
92 Mahadevi 25 4 0 1
93 Sadashiva 23 4 0 3
94 Pramila H S 16 1 0 13
95 Jayalakshmamma 0 0 0 30
96 Shashikala 6 1 0 23
97 Manjula 28 2 0 0
98 Puttaswamy 5 1 0 24
99 Kumari C M 26 4 0 0
100 Renuka 5 1 0 24
101 Bhagya 0 0 0 30
102 Kumari 23 4 0 3
103 Doddathayamma 4 1 0 25
104 Manjula 26 4 0 0
105 Anitha N 25 4 0 1
106 Pharmacist Kirthi Kumar N 24 3 3 0
107 Mahadevaswamy 24 3 3 0
108 Sujatha M 26 3 1 0
109 Mahadevaswamy C S 21.5 4 4.5 0
110 Dresser Madhu Kumar H M 24 4 2 0
111 Mahadevaswamy M 24 4 2 0
112 Store Keeper Nagendra P 24.5 4 1.5 0
113 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 23.5 4 2.5 0
114 Office Staff Veena Kumari S S 26 2 2 0
115 Rani N 24 4 2 0
116 Sunilkumar P S 24 4 2 0
117 Farzana Banu 4 0 26 0
118 Siddalingesha Y C 24.5 4 1.5 0
119 Vasantha Kumara 26 4 0 0
120 Mallikarjuna Swamy 22 4 4 0
121 Santhosh Kumar B M 25 4 1 0
122 Siddarajappa S N 25 4 1 0
123 Sushma G 23 4 3 0
124 Computer Operator Sagar H G 22 4 4 0
125 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 2 0
126 House keeping Supervisor Savitha 26 4 0 0
127 Dark Room Attendant Huchappa A P 25.5 3 1.5 0
128 Operation Theater Attendant Arathi S 22 2 6 0
129 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 5 0 25 0
130 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 4 0 26 0
131 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 4 0 26 0
132 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 4 0 26 0
133 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 5 0 25 0
134 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 4 0 26 0
135 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 4 0 26 0
136 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 25 0
137 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 25 0
138 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 28 2 0 0
139 Physiotherapist Anju Francis 14 0 0 16
140 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 29 0 1 0
141 Dr. Manasa S D 26 0 4 0
142 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 23 4 3 0
143 Dr. Rakshith M M 23 4 3 0
144 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 24 4 2 0
145 Ravi G S 24 4 2 0
146 Manjula N 24.5 4 1.5 0
147 Veerabhadra Swamy 25 4 1 0
148 Mahesh B N 25 4 1 0
149 Renuka Prasad K B 26 4 0 0
150 Manjula 15 2 13 0
151 Sumangala 22 3 5 0
152 Shruthi S 25 4 1 0
153 Harshitha M S 26 4 0 0
154 Rajendra Prasad S 26 4 0 0
155 Poojashree B 24 4 2 0
156 Pradeepa C 25 4 1 0
157 Chandan M 25 4 1 0
158 Yoga Teacher Dr. Nirmala A R 26 4 0 0
159 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 30 0 0 0
160 Dr. Aiyanna P P 22 0 8 0
161 Operation Theater Attendant Prasad K M 23 4 3 0
162 OT Nurse Shilpa J S 0 0 30 0
163 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 27 0 3 0
164 Dr. Tejaswini K R 21 0 9 0
165 Mid Wife Anusha S 24 4 2 0
166 Laboratory Technician Triveni M 24 4 2 0
167 Shivaleela B 25 4 1 0
168 Lab Attendant Shivashankar S R 25 4 1 0
169 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 25 0
170 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 29 0 1 0
171 Pharmacy Attendant Guru Prasad 24 4 2 0
172 Pharmacy Worker Harish V D 25 4 1 0
173 Asha S 24 4 2 0
174 Analytical Chemist Swaroop 25 4 1 0
175 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 25 0
176 Bio chemist Dr. Swetha N K 5 0 25 0
177 Pharmacologist Dr. Satish A M 6 0 24 0
178 Bone Setter Yashodhara S M 24 4 2 0
179 Cook/Food Service Ramesh 26 4 0 0
180 Mahesh G 25 4 0 1
181 Sagar A M 25 4 0 1
182 Krishna R 26 4 0 0
183 Washerman Shivamma 26 4 0 0
184 Jayamma 25 4 0 1
185 Driver Mahesh P 25 4 1 0
186 Mallikarjuna Swamy 25 4 1 0
187 Electrician Vinay Kumar 26 2 2 0
188 Security K Siddaraju 28 0 0 2
189 B Babu Rao 21 0 0 9
190 Chandrappa 24 0 0 6
191 Kiran Kumar 25 0 0 5
192 Basappa S 28 0 0 2
193 Mahadevu 27 0 0 3
194 Nanjundaiah 30 0 0 0
195 Mahadevamma 23 0 0 7
196 Malathi 25 0 0 5
197 Srinivasa H 27 0 0 3
198 Masseur Prashanth Babu S 25 4 1 0
199 Lokesh M 22 4 4 0
200 Sowjanya P 26 4 0 0
201 Savitha B 24 4 2 0
202 Mamatha S 24 4 2 0
203 Roopa S V 24 4 2 0
204 Nagamani M 25 4 1 0
205 Nuthana B H 13 2 15 0
206 Ashok P 25 4 1 0
207 Suma T S 24 4 2 0
208 Anusha 25 4 1 0
209 Deepashree S 25 4 1 0
210 Sowmya N N 16 3 11 0
211 Naveen S 22 4 2 2
212 Latha N 25 4 1 0
213 Others Krishna 5 0 0 25
        JSS AYURVEDA HOSPITAL, MYSURU – 28
SL. NO DESIGNATION NAME May-23
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 23 0 8 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Veena B R 24 5 2 0
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 10 0 21 0
4 Dr. Deepa C Patil 31 0 0 0
5 Dr. Beena M D 25 0 6 0
6 Dr. Gurubasavaraja B 31 0 0 0
7 Dr. Shivaprasad Hudeda 30 0 1 0
8 Dr. Subash Chandra Bose 27 0 4 0
9 Dr. Savitha Hiremath 31 0 0 0
10 Dr. Shivanand Gavimath 22 0 9 0
11 Dr. Sandhya Rani D 30 0 1 0
12 Dr. Visal S Kumar 28.5 0 2.5 0
13 Dr. Shashi Bindu 27 0 4 0
14 Dr. Veena G Rao 31 0 0 0
15 Dr. Sudhakar Reddy P 25 0 6 0
16 Dr. Sowmya M N 24 0 7 0
17 Dr. Sankana Gowda Patil 2 0 0 0
18 Dr. Shalini S 29 0 2 0
19 Dr. Poornima Jalawadi 29 0 2 0
20 Dr. Nanda KO 0 0 31 0
21 Dr. Greeshma Menon 25 0 6 0
22 Dr. Adithya J V 30.5 0 0.5 0
23 Dr. Vidya Narayan 22 0 9 0
24 Dr. Umashankar K S 31 0 0 0
25 Dr. Unni Krishnan P M 28.5 0 2.5 0
26 Dr. Pooja Hassan G 29 0 2 0
27 Dr. Shruthi M 25.5 0 5.5 0
28 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 31 0 0 0
29 Dr. Chaya C 25 0 6 0
30 Dr. Jyoti 18 0 13 0
31 Dr. Preethi H M 27 0 4 0
32 Dr. Srihari S 29 0 2 0
33 Dr. Jyothy K B 30 0 1 0
34 Dr. Poornima PKM 31 0 0 0
35 Dr. Ashwini A 27 0 4 0
36 Dr. Vineeth C P 28 0 3 0
37 Dr. Anukrishna 29 0 2 0
38 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 27 4 0 0
39 Dr. Gajendra Vishwanath 27 4 0 0
40 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 26 4 1 0
41 Dr. Rinsy K V 25 4 2 0
42 Dr. Anjali M R 6 0 1 24
43 Dr. Archana Sathiyan 24 4 3 0
44 Dr. Sreelakshmi Raj 0 0 0 31
45 Dr. Keerthi H N 23 6 2 0
46 Dr. Navyashree K 27 3 0 1
47 Dr. Nadhi Suresh 26 3 0 2
48 Dr. Bhoomika 17 2 0 12
49 Registrar Dr. Reethu Mahesh C M 3 1 1 0
50 Dr. Dhanashree S 5 0 0 0
51 Dr. Rashmi B R 5 0 0 0
52 Dr. Anushree ABC 5 0 0 0
53 Dr. Gurubhagavathi R 4 1 0 0
54 Dr. Shruthi Y K 4 1 0 0
55 Dr. Puja M S 4 1 0 0
56 Dr. Kusuma S P 20 2 0 4
57 Dr. Chandrika H G 24 2 0 0
58 Dr. Sonali D 24 2 0 0
59 Dr. Preethi V 19 2 0 5
60 Dr. Vyshnavi Bhaskar 19 2 0 5
61 Dr. Lavanya N M 24 2 0 0
62 Nursing Superintendent Jyothi M S 28 3 0 0
63 Nagamani K 27 4 0 0
64 Chaithra K 26 4 1 0
65 Chaithra A R 23 4 4 0
66 Staff Nurse Vasantha R 23 4 4 0
67 Pavina H C 0 0 31 0
68 Dhakshayini T P 14 2 15 0
69 Chennanjappa S 26 4 1 0
70 Mahadevi 27 4 0 0
71 Kavya K S 27 4 0 0
72 Sowmya A 29 2 0 0
73 Bhagya M 29 1 1 0
74 Anjida Kowsar 28 3 0 0
75 Anitha N 26 4 1 0
76 Sareena K S 29 2 0 0
77 Siddaraju B 29 2 0 0
78 Shanthi N R 0 0 14 17
79 Shilpa B P 0 0 31 0
80 Sujatha B 27 4 0 0
81 Sushmitha 26 4 1 0
82 Malathi S 28 3 0 0
83 Chandrakala VA 26 4 1 0
84 Sowndarya N 25 4 2 0
85 Thejaswini M 28 2 1 0
86 Nayana G 28 2 1 0
87 Meenakshi R 28 3 0 0
88 Sneha C 28 3 0 0
89 Prathima N 26 4 1 0
90 Rakshitha B 28 3 0 0
91 Manjula D 29 2 0 0
92 Vimala S 6 0 0 3
93 Ward Ayah/ Boy Savitha 26 4 0 1
94 Prema S 20 2 0 9
95 Bhagya 27 4 0 0
96 Girija Bai 27 4 0 0
97 N Mahadevamma 26 4 0 1
98 Gangamani 23 3 0 5
99 Mangalamma 27 4 0 0
100 Rani 20 2 0 9
101 Tulsi 12 2 0 17
102 Mahadevi 27 4 0 0
103 Sadashiva 27 4 0 0
104 Pramila H S 27 4 0 0
105 Jayalakshmamma 23 3 0 5
106 Shashikala 26 4 0 1
107 Manjula 25 4 0 2
108 Puttaswamy 22 1 0 0
109 Kumari C M 25 4 0 2
110 Renuka 22 1 0 0
111 Bhagya 7 2 0 22
112 Kumari 8 0 0 0
113 Doddathayamma 6 0 0 2
114 Manjula 8 0 0 0
115 Anitha N 23 4 0 4
116 Pharmacist Kirthi Kumar N 17 2 12 0
117 Mahadevaswamy 26 3 2 0
118 Sujatha M 15 2 14 0
119 Mahadevaswamy C S 25 2 4 0
120 Dresser Madhu Kumar H M 25 4 2 0
121 Mahadevaswamy M 26 2 3 0
122 Store Keeper Nagendra P 26 1 4 0
123 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 12 1 18 0
124 Office Staff Veena Kumari S S 24 3 4 0
125 Rani N 26 3 2 0
126 Sunilkumar P S 27 3 1 0
127 Farzana Banu 26 4 1 0
128 Siddalingesha Y C 23.5 3 4.5 0
129 Vasantha Kumara 25 4 2 0
130 Mallikarjuna Swamy 26 5 0 0
131 Santhosh Kumar B M 18 3 10 0
132 Siddarajappa S N 25 4 2 0
133 Sushma G 24 4 3 0
134 Computer Operator Sagar H G 15 3 13 0
135 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24.5 3 3.5 0
136 House keeping Supervisor Savitha 27 4 0 0
137 Dark Room Attendant Huchappa A P 26 1 4 0
138 Operation Theater Attendant Arathi S 25 2 4 0
139 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 5 0 26 0
140 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 5 0 26 0
141 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 5 0 26 0
142 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 5 0 26 0
143 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 5 0 26 0
144 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 4 0 27 0
145 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 5 0 26 0
146 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 26 0
147 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 26 0
148 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 27 4 0 0
149 Physiotherapist Sharath Prabhu 4 0 0 27
150 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 31 0 0 0
151 Dr. Manasa S D 30.5 0 0.5 0
152 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 26 4 1 0
153 Dr. Rakshith MM 26 4 1 0
154 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 27 4 0 0
155 Panchakarma Assistant Manchamma 26 4 1 0
156 Ravi G S 26 4 1 0
157 Manjula N 24 4 3 0
158 Veerabhadra Swamy 25 4 2 0
159 Mahesh B N 27 4 0 0
160 Renuka Prasad K B 25 4 2 0
161 Manjula 23 4 4 0
162 Sumangala 17 3 11 0
163 Shruthi S 24.5 4 2.5 0
164 Harshitha M S 27 4 0 0
165 Rajendra Prasad S 27 4 0 0
166 Poojashree B 27 4 0 0
167 Pradeepa C 25 4 2 0
168 Chandan M 27 4 0 0
169 Yoga Teacher Dr. Nirmala A R 25 4 2 0
170 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 29 0 2 0
171 Dr. Aiyanna P P 24.5 0 6.5 0
172 Operation Theater Attendant Prasad K M 25 4 2 0
173 OT Nurse Shilpa J S 15 3 13 0
174 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 31 0 0 0
175 Dr. Tejaswini K R 31 0 0 0
176 Mid Wife Anusha S 14 2 15 0
177 Laboratory Technician Triveni M 23 3 5 0
178 Shivaleela B 26 4 1 0
179 Lab Attendant Shivashankar S R 25 4 2 0
180 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 26 0
181 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 31 0 0 0
182 Pharmacy Attendant Guru Prasad 26 4 1 0
183 Pharmacy Worker Harish V D 24 4 3 0
184 Asha S 23 4 4 0
185 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
186 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 26 0
187 Bio chemist Dr. Swetha N K 4 0 27 0
188 Pharmacologist Dr. Satish A M 5 0 26 0
189 Bone Setter Yashodhara S M 24 4 3 0
190 Cook/Food Service Ramesh 31
191 Mahesh G 31
192 Sagar A M 31
193 Krishna R 31
194 Washerman Shivamma 22 1 0 0
195 Jayamma 15 2 0 14
196 Driver Mahesh P 26 4 1 0
197 Mallikarjuna Swamy 26 4 1 0
198 Electrician Vinay Kumar 27 4 0 0
199 Security K Siddaraju 27 0 0 4
200 B Babu Rao 25 0 0 6
201 Chandrappa 28 0 0 3
202 Kiran Kumar 25 0 0 6
203 Basappa S 29 0 0 2
204 Mahadevu 26 0 0 5
205 Nanjundaiah 31 0 0 0
206 Mahadevamma 17 0 0 14
207 Malathi 29 0 0 2
208 Srinivasa H 27 0 0 4
209 Masseur Prashanth Babu S 13 2 16 0
210 Lokesh M 25 4 2 0
211 Sowjanya P 27 4 0 0
212 Savitha B 25 4 2 0
213 Mamatha S 26 4 1 0
214 Roopa S V 26 4 1 0
215 Nagamani M 25 4 2 0
216 Nuthana B H 27 4 0 0
217 Ashok P 25 4 2 0
218 Suma T S 26 4 1 0
219 Anusha 26 4 1 0
220 Deepashree S 27 4 0 0
221 Sowmya N N 24 4 3 0
222 Naveen S 26 4 1 0
223 Latha N 27 4 0 0
224 Others Krishna 7 0 0 24
JSS AYURVEDA HOSPITAL, MYSURU – 28
SL. NO DESIGNATION NAME Apr-23
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 27 0 3 0
2 Deputy Medical Superintendent Dr. Veena B R 16 2 1 11
3 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 27.5 0 2.5 0
4 Dr. Deepa C Patil 24.5 0 5.5 0
5 Dr. Beena M D 12 0 18 0
6 Dr. Gurubasavaraja B 26.5 0 3.5 0
7 Dr. Shivaprasad Hudeda 26 0 4 0
8 Dr. Subash Chandra Bose 25 0 5 0
9 Dr. Savitha Hiremath 30 0 0 0
10 Dr. Shivanand Gavimath 29 0 1 0
11 Dr. Sandhya Rani D 29.5 0 0.5 0
12 Dr. Visal S Kumar 29 0 1 0
13 Dr. Shashi Bindu 26 0 4 0
14 Dr. Veena G Rao 28 0 2 0
15 Dr. Sudhakar Reddy P 22 0 8 0
16 Dr. Sowmya M N 24 0 6 0
17 Dr. Sankana Gowda Patil 23 0 7 0
18 Dr. Shalini S 28.5 0 1.5 0
19 Dr. Poornima Jalawadi 29.5 0 0.5 0
20 Dr. Nanda KO 19 0 11 0
21 Dr. Greeshma Menon 14 0 16 0
22 Dr. Adithya J V 28 0 2 0
23 Dr. Vidya Narayan 23 0 7 0
24 Dr. Umashankar K S 30 0 0 0
25 Dr. Unni Krishnan P M 27.5 0 2.5 0
26 Dr. Pooja Hassan G 28 0 2 0
27 Dr. Shruthi M 26 0 4 0
28 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 23 0 7 0
29 Dr. Chaya C 25.5 0 4.5 0
30 Dr. Jyoti 26.5 0 3.5 0
31 Dr. Preethi H M 26 0 4 0
32 Dr. Srihari S 23.5 0 6.5 0
33 Dr. Jyothy K B 26 0 4 0
34 Dr. Poornima PKM 29.5 0 0.5 0
35 Dr. Ashwini A 28 0 2 0
36 Dr. Vineeth C P 27.5 0 2.5 0
37 Dr. Anukrishna 27.5 0 2.5 0
38 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 24 5 1 0
39 Dr. Gajendra Vishwanath 26 4 0 0
40 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 22 5 3 0
41 Dr. Dearna Subhash 4 0 0 0
42 Dr. Rinsy K V 22 5 3 0
43 Dr. Anjali M R 23 4 3 0
44 Dr. Archana Sathiyan 19 3 1 7
45 Dr. Sreelakshmi Raj 0 0 0 30
46 Dr. Keerthi H N 19 3 0 8
47 Dr. Navyashree K 19 3 0 8
48 Dr. Nadhi Suresh 19 3 0 8
49 Dr. Bhoomika 1 0 0 29
50 Registrar Dr. Reethu Mahesh C M 25 4 1 0
51 Dr. Dhanashree S 25 4 1 0
52 Dr. Rashmi B R 25 4 1 0
53 Dr. Anushree ABC 26 4 0 0
54 Dr. Gurubhagavathi R 25 4 1 0
55 Dr. Shruthi Y K 25 4 1 0
56 Dr. Puja M S 26 4 0 0
57 Nursing Superintendent Jyothi M S 24.5 4 1.5 0
58 Nagamani K 24 4 2 0
59 Chaithra K 9 1 20 0
60 Chaithra A R 26 4 0 0
61 Staff Nurse Vasantha R 25 4 1 0
62 Pavina H C 0 0 30 0
63 Dhakshayini T P 26 4 0 0
64 Chennanjappa S 30 0 0 0
65 Mahadevi 24 4 2 0
66 Kavya K S 24 4 2 0
67 Sowmya A 17 3 10 0
68 Bhagya M 25 4 1 0
69 Anjida Kowsar 9 1 20 0
70 Anitha N 26 4 0 0
71 Sareena K S 24 4 2 0
72 Siddaraju B 25 4 1 0
73 Shanthi N R 0 0 30 0
74 Shilpa B P 0 0 30 0
75 Sujatha B 19 3 8 0
76 Sushmitha 24 4 2 0
77 Malathi S 25 4 1 0
78 Chandrakala VA 26 4 0 0
79 Sowndarya N 25 4 1 0
80 Thejaswini M 25 4 1 0
81 Nayana G 26 4 0 0
82 Meenakshi R 25 4 1 0
83 Sneha C 25 4 1 0
84 Prathima N 26 3 1 0
85 Rakshitha B 27 3 0 0
86 Manjula D 25 4 1 0
87 Ward Ayah/ Boy Savitha 26 4 0 0
88 Prema S 25 4 0 1
89 Bhagya 26 4 0 0
90 Girija Bai 26 4 0 0
91 N Mahadevamma 24 4 0 2
92 Gangamani 21 3 0 6
93 Mangalamma 26 4 0 0
94 Shruthi B 24 4 0 2
95 Tulsi 24 4 0 2
96 Mahadevi 26 4 0 0
97 Sadashiva 25 4 0 1
98 Pramila H S 26 4 0 0
99 Jayalakshmamma 26 4 0 0
100 Bhagya 12 1 0 17
101 Manjula 25 4 1 0
102 Lalitha 0 0 0 30
103 Kumari C M 26 4 0 0
104 Varalakshmi 14 2 0 14
105 Manjula N 0 0 0 30
106 Anitha N 20 3 0 7
107 Pharmacist Kirthi Kumar N 15 2 13 0
108 Mahadevaswamy 20 3 7 0
109 Sujatha M 22 4 4 0
110 Mahadevaswamy C S 25 4 1 0
111 Dresser Madhu Kumar H M 0 0 30 0
112 Mahadevaswamy M 24.5 4 1.5 0
113 Store Keeper Nagendra P 22.5 4 3.5 0
114 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 23 4 3 0
115 Office Staff Veena Kumari S S 24 4 2 0
116 Rani N 23 4 3 0
117 Sunilkumar P S 23 4 3 0
118 Farzana Banu 22 4 4 0
119 Siddalingesha Y C 21.5 4 4.5 0
120 Vasantha Kumara 26 4 0 0
121 Mallikarjuna Swamy 27 3 0 0
122 Santhosh Kumar B M 19 4 7 0
123 Siddarajappa S N 21 5 4 0
124 Sushma G 22 5 3 0
125 Computer Operator Sagar H G 22.5 5 2.5 0
126 MRD Technician Chikkanna Nayaka 21 5 4 0
127 House keeping Supervisor Savitha 25 4 0 1
128 Dark Room Attendant Huchappa A P 25 4 1 0
129 Operation Theater Attendant Arathi S 26 4 0 0
130 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 6 0 24 0
131 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 7 0 23 0
132 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 6 0 24 0
133 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 5 0 25 0
134 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 5 0 25 0
135 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 5 0 25 0
136 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 6 0 24 0
137 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 6 0 24 0
138 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 25 0
139 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 25 4 1 0
140 Physiotherapist Sharath Prabhu 6 0 0 24
141 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 27 0 3 0
142 Dr. Manasa S D 28 0 2 0
143 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 22 4 4 0
144 Dr. Rakshith MM 24 4 2 0
145 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 25 4 1 0
146 Panchakarma Assistant Manchamma 17 3 10 0
147 Ravi G S 24 4 2 0
148 Manjula N 24.5 4 1.5 0
149 Veerabhadra Swamy 23 4 3 0
150 Mahesh B N 26 4 0 0
151 Renuka Prasad K B 24 4 2 0
152 Manjula 24 4 2 0
153 Sumangala 23 4 3 0
154 Shruthi S 24 4 2 0
155 Harshitha M S 24 4 2 0
156 Rajendra Prasad S 25 4 1 0
157 Poojashree B 25 4 1 0
158 Pradeepa C 24 4 2 0
159 Chandan M 26 4 0 0
160 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 17 4 3 0
161 Dr. Nirmala A R 25 4 1 0
162 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 28 0 2 0
163 Dr. Aiyanna P P 30 0 0 0
164 Operation Theater Attendant Prasad K M 13 2 15 0
165 OT Nurse Shilpa J S 24 4 2 0
166 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 26 0 4 0
167 Dr. Tejaswini K R 29 0 1 0
168 Mid Wife Anusha S 19 3 8 0
169 Laboratory Technician Triveni M 16 3 11 0
170 Shivaleela B 13 2 0 15
171 Lab Attendant Shivashankar S R 23 4 3 0
172 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 4 0 26 0
173 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 28 0 2 0
174 Pharmacy Attendant Guru Prasad 25 4 1 0
175 Pharmacy Worker Harish V D 25 4 1 0
176 Asha S 23 4 3 0
177 Analytical Chemist Swaroop 23 5 2 0
178 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 25 0
179 Bio chemist Dr. Swetha N K 4 0 26 0
180 Pharmacologist Dr. Satish A M 5 0 25 0
181 Bone Setter Yashodhara S M 25 4 1 0
182 Cook/Food Service Ramesh 26 4 0 0
183 Mahesh G 25 4 0 1
184 Sagar A M 26 4 0 0
185 Krishna R 25 4 0 1
186 Washerman Rathnamma K S 24 4 0 2
187 Jayamma 25 4 0 1
188 Driver Mahesh P 23 4 3 0
189 Mallikarjuna Swamy 23 4 3 0
190 Electrician Vinay Kumar 26 3 1 0
191 Security K Siddaraju 28 0 0 2
192 B Babu Rao 27 0 0 3
193 Chandrappa 25 0 0 5
194 Kiran Kumar 23 0 0 7
195 Basappa S 28 0 0 2
196 Mahadevu 27 0 0 3
197 Nanjundaiah 25 0 0 5
198 Mahadevamma 25 0 0 5
199 Malathi 27 0 0 3
200 Srinivasa H 28 0 0 2
201 Masseur Prashanth Babu S 23 4 3 0
202 Lokesh M 24 4 2 0
203 Sowjanya P 0 0 30 0
204 Savitha B 23 4 3 0
205 Mamatha S 25 4 1 0
206 Roopa S V 23 4 3 0
207 Nagamani M 25 4 1 0
208 Nuthana B H 25 4 1 0
209 Ashok P 26 4 0 0
210 Suma T S 25 4 1 0
211 Anusha 25 4 1 0
212 Deepashree S 24 4 2 0
213 Sowmya N N 12 2 16 0
214 Naveen S 25 4 1 0
215 Latha N 26 4 0 0
216 Others Krishna 6 0 0 24
SL. NO DESIGNATION NAME March – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 30 0 1 0
2 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 20 0 11 0
3 Dr. Deepa C Patil 29 0 2 0
4 Dr. Beena M D 31 0 0 0
5 Dr. Gurubasavaraja B 27 0 4 0
6 Dr. Shivaprasad Hudeda 19 0 12 0
7 Dr. Subash Chandra Bose 31 0 0 0
8 Dr. Savitha Hiremath 3 0 28 0
9 Dr. Shivanand Gavimath 25 0 6 0
10 Dr. Sandhya Rani D 30.5 0 0.5 0
11 Dr. Visal S Kumar 23.5 0 7.5 0
12 Dr. Shashi Bindu 23 0 8 0
13 Dr. Veena G Rao 25 0 6 0
14 Dr. Sudhakar Reddy P 28 0 3 0
15 Dr. Sowmya M N 29 0 2 0
16 Dr. Sankana Gowda Patil 24 0 7 0
17 Dr. Shalini S 25.5 0 5.5 0
18 Dr. Poornima Jalawadi 29.5 0 1.5 0
19 Dr. Nanda KO 28 0 3 0
20 Dr. Greeshma Menon 26.5 0 4.5 0
21 Dr. Adithya J V 29 0 2 0
22 Dr. Vidya Narayan 26 0 5 0
23 Dr. Umashankar K S 11 0 20 0
24 Dr. Unni Krishnan P M 30 0 1 0
25 Dr. Pooja Hassan G 21.5 0 9.5 0
26 Dr. Shruthi M 23.5 0 7.5 0
27 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 30 0 1 0
28 Dr. Chaya C 30 0 1 0
29 Dr. Jyoti 27.5 0 3.5 0
30 Dr. Preethi H M 28 0 3 0
31 Dr. Srihari S 27 0 4 0
32 Dr. Jyothy K B 29 0 2 0
33 Dr. Poornima PKM 28.5 0 2.5 0
34 Dr. Ashwini A 28 0 3 0
35 Dr. Vineeth C P 28 0 3 0
36 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 25 4 2 0
37 Dr. Sindu 26 4 1 0
38 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 25 4 2 0
39 Dr. Dearna Subhash 25 4 2 0
40 Dr. Rinsy K V 25 4 2 0
41 Dr. Anjali M R 26 4 1 0
42 Dr. Archana Sathiyan 25 4 2 0
43 Dr. Sreelakshmi Raj 24 4 3 0
44 Registrar Dr. Reethu Mahesh C M 25 4 2 0
45 Dr. Dhanashree S 25 4 2 0
46 Dr. Rashmi B R 26 4 1 0
47 Dr. Anushree ABC 26 4 1 0
48 Dr. Gurubhagavathi R 25 4 2 0
49 Dr. Shruthi Y K 25 4 2 0
50 Dr. Puja M S 26 4 1 0
51 Nursing Superintendent Jyothi M S 23.5 4 3.5 0
52 Nagamani K 26 4 1 0
53 Chaithra K 26 4 1 0
54 Chaithra A R 25 4 2 0
55 Staff Nurse Vasantha R 14 2 15 0
56 Pavina H C 0 0 31 0
57 Dhakshayini T P 24 4 3 0
58 Chennanjappa S 20 3 8 0
59 Mahadevi 24 4 3 0
60 Kavya K S 27 4 0 0
61 Sowmya A 20 3 8 0
62 Bhagya M 27 0 4 0
63 Anjida Kowsar 26 4 1 0
64 Anitha N 24 4 3 0
65 Sareena K S 24 4 3 0
66 Siddaraju B 25 4 2 0
67 Shanthi N R 0 0 31 0
68 Shilpa B P 0 0 31 0
69 Sujatha B 26 4 1 0
70 Sushmitha 24 4 3 0
71 Malathi S 25 4 2 0
72 Chandrakala VA 27 4 0 0
73 Devamani 27 4 0 0
74 Basavanna K 24 4 3 0
75 Mamatha N 24 4 3 0
76 Nagalambika B N 26 4 1 0
77 Priya A 26 4 1 0
78 Ragini H S 26 4 1 0
79 Sowndarya N 26 4 1 0
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 26 4 0 1
81 Prema S 23 4 0 4
82 Sowmya 5 1 0 25
83 Bhagya 24 4 0 3
84 Girija Bai 27 4 0 0
85 N Mahadevamma 27 4 0 0
86 Gajendra K 5 1 0 25
87 Gangamani 25 4 0 2
88 Mangalamma 27 4 0 0
89 Siddarajamma 21 3 0 7
90 Shruthi B 19 3 0 9
91 Lakshmi 0 0 0 31
92 Tulsi 17 2 0 12
93 Mahadevi 25 4 0 2
94 Sadashiva 25 4 0 2
95 Rajamma 31 0 0 0
96 Pramila H S 24 4 0 3
97 Jayalakshmamma 25 4 0 2
98 Bhagya 14 3 0 14
99 Manjula 26 4 0 1
100 Kumari C M 27 4 0 0
101 Varalakshmi 16 2 0 13
102 Manjula N 0 0 0 31
103 Anitha N 22 3 0 6
104 Pharmacist Kirthi Kumar N 25 4 2 0
105 Mahadevaswamy 26 2 3 0
106 Sujatha M 25 4 2 0
107 Mahadevaswamy C S 21 3 7 0
108 Dresser Madhu Kumar H M 25 4 2 0
109 Mahadevaswamy M 25 4 2 0
110 Store Keeper Nagendra P 26 4 1 0
111 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 21.5 4 5.5 0
112 Office Staff Veena Kumari S S 27 3 1 0
113 Rani N 25 4 2 0
114 Sunilkumar P S 27 2 2 0
115 Farzana Banu 26 4 1 0
116 Siddalingesha Y C 25.5 4 1.5 0
117 Vasantha Kumara 25 4 2 0
118 Mallikarjuna Swamy 22 4 5 0
119 Santhosh Kumar B M 26 4 1 0
120 Siddarajappa S N 23 4 4 0
121 Sushma G 26.5 4 0.5 0
122 Computer Operator Sagar H G 24.5 4 2.5 0
123 MRD Technician Chikkanna Nayaka 24 4 3 0
124 House keeping Supervisor Savitha 27 4 0 0
125 Dark Room Attendant Huchappa A P 27 3 1 0
126 Operation Theater Attendant Arathi S 27 3 1 0
127 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 6 0 25 0
128 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 7 0 24 0
129 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 5 0 26 0
130 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 6 0 25 0
131 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 6 0 25 0
132 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 5 0 26 0
133 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 6 0 25 0
134 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 5 0 26 0
135 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 6 0 25 0
136 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 24 4 3 0
137 Physiotherapist Sharath Prabhu 7 0 0 24
138 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 30 0 1 0
139 Dr. Manasa S D 26.5 0 4.5 0
140 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 26 4 1 0
141 Dr. Rakshith MM 25 4 2 0
142 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 25 4 2 0
143 Panchakarma Assistant Manchamma 14 3 14 0
144 Ravi G S 18 2 11 0
145 Manjula N 13.5 2 15.5 0
146 Veerabhadra Swamy 25 4 2 0
147 Mahesh B N 23 4 4 0
148 Renuka Prasad K B 25 4 2 0
149 Manjula 24 4 3 0
150 Sumangala 25 4 2 0
151 Harshitha M S 26 4 1 0
152 Rajendra Prasad S 26 4 1 0
153 Shruthi S 0 0 31 0
154 Poojashree B 25 4 2 0
155 Pradeepa C 27 4 0 0
156 Chandan M 25 4 2 0
157 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 25 4 2 0
158 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 11 0 20 0
159 Dr. Aiyanna P P 22 0 9 0
160 Operation Theater Attendant Prasad K M 27 4 0 0
161 OT Nurse Shilpa J S 24 4 3 0
162 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 26 0 5 0
163 Dr. Tejaswini K R 27 0 4 0
164 Mid Wife Anusha S 26 4 1 0
165 Laboratory Technician Priya N 0 0 0 31
166 Triveni M 23 4 4 0
167 Lab Attendant Shivashankar S R 24 4 3 0
168 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 26 0
169 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 30 0 1 0
170 Pharmacy Attendant Guru Prasad 27 4 0 0
171 Pharmacy Worker Harish V D 26 4 1 0
172 Asha S 24 4 3 0
173 Analytical Chemist Swaroop 31 0 0 0
174 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 6 0 25 0
175 Bio chemist Dr. Swetha N K 5 0 26 0
176 Pharmacologist Dr. Satish A M 6 0 25 0
177 Bone Setter Yashodhara S M 26 4 1 0
178 Cook/Food Service Amaravathi Bai 27 4 0 0
179 Rajendra K 26 4 0 1
180 Ramesh 27 4 0 0
181 Washerman Rathnamma K S 19 3 0 9
182 Jayamma 27 4 0 0
183 Driver Mahesh P 26 4 1 0
184 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
185 Electrician Vinay Kumar 27 2 2 0
186 Security Supervisor Narayana 0 0 0 31
187 K Siddaraju 27 0 0 4
188 B Babu Rao 28 0 0 3
189 Chandrappa 28 0 0 3
190 Kiran Kumar 15 0 0 16
191 Basappa S 28 0 0 3
192 Mahadevu 26 0 0 5
193 Nanjundaiah 28 0 0 3
194 Mahadevamma 27 0 0 4
195 Malathi 26 0 0 5
196 Srinivasa H 20 0 0 11
197 Masseur Prashanth Babu S 27 4 0 0
198 Lokesh M 25 4 2 0
199 Sowjanya P 25 4 2 0
200 Savitha B 26 4 1 0
201 Mamatha S 20 3 8 0
202 Roopa S V 25 4 2 0
203 Nagamani M 25 4 2 0
204 Nuthana B H 26 4 1 0
205 Ashok P 27 4 0 0
206 Suma T S 26 4 1 0
207 Anusha 27 4 0 0
208 Deepashree S 25 4 2 0
209 Sowmya N N 26 4 1 0
210 Naveen S 25 4 2 0
211 Latha N 26 4 1 0
212 Others Krishna 8 0 0 23
SL. NO DESIGNATION NAME February – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 25 0 3 0
2 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 25.5 0 2.5 0
3 Dr. Deepa C Patil 28 0 0 0
4 Dr. Beena M D 22.5 0 5.5 0
5 Dr. Gurubasavaraja B 26 0 2 0
6 Dr. Shivaprasad Hudeda 23 0 5 0
7 Dr. Subash Chandra Bose 28 0 0 0
8 Dr. Savitha Hiremath 28 0 0 0
9 Dr. Shivanand Gavimath 26 0 2 0
10 Dr. Sandhya Rani D 25.5 0 2.5 0
11 Dr. Visal S Kumar 28 0 0 0
12 Dr. Shashi Bindu 24.5 0 3.5 0
13 Dr. Veena G Rao 21 0 7 0
14 Dr. Sudhakar Reddy P 23 0 5 0
15 Dr. Sowmya M N 17.5 0 10.5 0
16 Dr. Sankana Gowda Patil 21.5 0 6.5 0
17 Dr. Shalini S 27.5 0 0.5 0
18 Dr. Poornima Jalawadi 14 0 14 0
19 Dr. Nanda KO 27 0 1 0
20 Dr. Greeshma Menon 26 0 2 0
21 Dr. Adithya J V 26 0 2 0
22 Dr. Vidya Narayan 25 0 3 0
23 Dr. Umashankar K S 28 0 0 0
24 Dr. Unni Krishnan P M 28 0 0 0
25 Dr. Pooja Hassan G 28 0 0 0
26 Dr. Shruthi M 26.5 0 1.5 0
27 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 28 0 0 0
28 Dr. Chaya C 27 0 1 0
29 Dr. Jyoti 26 0 2 0
30 Dr. Preethi H M 25.5 0 2.5 0
31 Dr. Srihari S 25 0 3 0
32 Dr. Jyothy K B 28 0 0 0
33 Dr. Poornima PKM 25.5 0 2.5 0
34 Dr. Ashwini A 28 0 0 0
35 Dr. Vineeth C P 28 0 0 0
36 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 24 4 0 0
37 Dr. Sindu 24 4 0 0
38 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 15 3 10 0
39 Dr. Dearna Subhash 13 3 10 2
40 Dr. Rinsy K V 22 4 2 0
41 Dr. Anjali M R 24 4 0 0
42 Dr. Archana Sathiyan 22 4 2 0
43 Dr. Sreelakshmi Raj 22 4 2 0
44 Registrar Dr. Reethu Mahesh C M 22 4 2 0
45 Dr. Dhanashree S 23 4 1 0
46 Dr. Rashmi B R 22 4 2 0
47 Dr. Anushree ABC 23 4 1 0
48 Dr. Gurubhagavathi R 18 4 6 0
49 Dr. Shruthi Y K 24 4 0 0
50 Dr. Puja M S 24 4 0 0
51 Nursing Superintendent Jyothi M S 22 4 2 0
52 Nagamani K 22 4 2 0
53 Chaithra K 21 4 3 0
54 Chaithra A R 13 2 13 0
55 Staff Nurse Vasantha R 22 4 2 0
56 Pavina H C 0 0 28 0
57 Dhakshayini T P 21 4 3 0
58 Chennanjappa S 24 4 0 0
59 Mahadevi 23 4 1 0
60 Kavya K S 22 4 2 0
61 Sowmya A 24 4 0 0
62 Bhagya M 24 4 0 0
63 Anjida Kowsar 22 4 2 0
64 Anitha N 23 4 1 0
65 Sareena K S 23 4 1 0
66 Siddaraju B 23 4 1 0
67 Shanthi N R 0 0 28 0
68 Shilpa B P 5 0 23 0
69 Sujatha B 22 4 2 0
70 Sushmitha 23 4 1 0
71 Malathi S 22 4 2 0
72 Chandrakala VA 24 4 0 0
73 Devamani 23 4 1 0
74 Basavanna K 23 4 1 0
75 Mamatha N 22 4 2 0
76 Nagalambika B N 23 4 1 0
77 Priya A 22 4 2 0
78 Ragini H S 22 4 2 0
79 Sowndarya N 23 4 1 0
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 23 4 0 1
81 Prema S 22 4 0 2
82 Sowmya 23 4 0 1
83 Bhagya 23 4 0 1
84 Girija Bai 23 4 0 1
85 N Mahadevamma 24 4 0 0
86 Gajendra K 23 4 0 1
87 Gangamani 23 4 0 1
88 Mangalamma 24 4 0 0
89 Siddarajamma 24 4 0 0
90 Shruthi B 23 4 0 1
91 Lakshmi 7 1 0 20
92 Tulsi 24 4 0 0
93 Mahadevi 19 3 0 6
94 Sadashiva 22 4 0 2
95 Rajamma 10 1 0 17
96 Pramila H S 22 4 0 2
97 Jayalakshmamma 23 4 0 1
98 Bhagya 23 4 0 1
99 Manjula 23 4 0 1
100 Kumari C M 20 3 0 5
101 Lalitha 4 0 0 24
102 Manjula N 6 0 0 22
103 Anitha N 21 4 0 3
104 Pharmacist Kirthi Kumar N 24 3 1 0
105 Mahadevaswamy 15 3 10 0
106 Sujatha M 23 4 1 0
107 Mahadevaswamy C S 22 4 2 0
108 Dresser Madhu Kumar H M 22 4 2 0
109 Mahadevaswamy M 24 2 2 0
110 Store Keeper Nagendra P 23 3 2 0
111 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 24 4 0 0
112 Office Staff Veena Kumari S S 11 1 16 0
113 Rani N 23 4 1 0
114 Sunilkumar P S 25 2 1 0
115 Farzana Banu 22 4 2 0
116 Siddalingesha Y C 18 3 7 0
117 Vasantha Kumara 23 4 1 0
118 Mallikarjuna Swamy 23 4 1 0
119 Santhosh Kumar B M 24 4 0 0
120 Siddarajappa S N 24 4 0 0
121 Sushma G 19 4 5 0
122 Computer Operator Sagar H G 21 4 3 0
123 MRD Technician Chikkanna Nayaka 23 4 1 0
124 House keeping Supervisor Savitha 24 4 0 0
125 Dark Room Attendant Huchappa A P 24 3 1 0
126 Operation Theater Attendant Arathi S 25 3 0 0
127 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 22 0 6 0
128 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 23 0 5 0
129 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya K 23 0 5 0
130 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 22 0 6 0
131 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 23 0 5 0
132 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 23 0 5 0
133 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 22 0 6 0
134 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 22 0 6 0
135 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 23 0 5 0
136 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 23 4 1 0
137 Physiotherapist Sharath Prabhu 5 0 0 23
138 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 27.5 0 0.5 0
139 Dr. Manasa S D 27 0 1 0
140 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 22 4 2 0
141 Dr. Rakshith MM 21 4 3 0
142 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 22 4 2 0
143 Panchakarma Assistant Manchamma 21 4 3 0
144 Ravi G S 23 4 1 0
145 Manjula N 24 4 0 0
146 Veerabhadra Swamy 23 4 1 0
147 Mahesh B N 17 3 8 0
148 Renuka Prasad K B 22 4 2 0
149 Manjula 23 4 1 0
150 Sumangala 21 4 3 0
151 Harshitha M S 24 4 0 0
152 Rajendra Prasad S 22 4 2 0
153 Shruthi S 11 2 15 0
154 Poojashree B 14 2 12 0
155 Pradeepa C 24 4 0 0
156 Chandan M 24 4 0 0
157 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 21 4 3 0
158 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 28 0 0 0
159 Dr. Aiyanna P P 25.5 0 2.5 0
160 Operation Theater Attendant Prasad K M 24 4 0 0
161 OT Nurse Shilpa J S 23 4 1 0
162 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 25.5 0 2.5 0
163 Dr. Tejaswini K R 10 0 18 0
164 Mid Wife Anusha S 17 3 8 0
165 Laboratory Technician Priya N 0 0 0 28
166 Triveni M 23 4 1 0
167 Lab Attendant Shivashankar S R 23 4 1 0
168 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 28 0 0 0
169 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 28 0 0 0
170 Pharmacy Attendant Guru Prasad 21 4 3 0
171 Pharmacy Worker Harish V D 11 2 15 0
172 Asha S 22 4 2 0
173 Analytical Chemist Swaroop 23 4 1 0
174 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 22 0 6 0
175 Bio chemist Dr. Swetha N K 23 0 5 0
176 Pharmacologist Dr. Satish A M 23 0 5 0
177 Bone Setter Yashodhara S M 23 4 1 0
178 Cook/Food Service Amaravathi Bai 24 4 0 0
179 Rajendra K 24 4 0 0
180 Ramesh 24 4 0 0
181 Washerman Rathnamma K S 22 4 0 2
182 Jayamma 24 4 0 0
183 Driver Mahesh P 23 4 1 0
184 Mallikarjuna Swamy 23 4 1 0
185 Electrician Vinay Kumar 24 2 2 0
186 Security Supervisor Narayana 0 0 0 28
187 K Siddaraju 27 0 0 1
188 B Babu Rao 22 0 0 6
189 Chandrappa 27 0 0 1
190 Kiran Kumar 24 0 0 4
191 Basappa S 24 0 0 4
192 Mahadevu 25 0 0 3
193 Nanjundaiah 28 0 0 0
194 Mahadevamma 24 0 0 4
195 Malathi 27 0 0 1
196 Srinivasa H 23 0 0 5
197 Masseur Prashanth Babu S 23 4 1 0
198 Lokesh M 22 4 2 0
199 Sowjanya P 21 4 3 0
200 Savitha B 23 4 1 0
201 Mamatha S 20 4 4 0
202 Roopa S V 23 4 1 0
203 Nagamani M 23 4 1 0
204 Nuthana B H 22 4 2 0
205 Ashok P 22 4 2 0
206 Suma TS 23 4 1 0
207 Anusha 22 4 2 0
208 Deepashree S 24 4 0 0
209 Sowmya N N 23 4 1 0
210 Naveen S 23 4 1 0
211 Latha N 18 3 2 5
212 Others Krishna 6 0 0 22
SL. NO DESIGNATION NAME January – 2023
No of Working Days Weekly OFF Cl/EL/C. Off/ HO/GH/ML/ood LOP
1 Medical Superintendent Dr. (Prof) Sarbeswar Kar 31 0 0 0
2 Consultants Dr. Rajesh A Udapudi 31 0 0 0
3 Dr. Deepa C Patil 30 0 1 0
4 Dr. Beena M D 31 0 0 0
5 Dr. Gurubasavaraja B 23 0 8 0
6 Dr. Shivaprasad Hudeda 31 0 0 0
7 Dr. Subash Chandra Bose 25.5 0 5.5 0
8 Dr. Savitha Hiremath 31 0 0 0
9 Dr. Shivanand Gavimath 31 0 0 0
10 Dr. Sandhya Rani D 29.5 0 1.5 0
11 Dr. Visal S Kumar 29.5 0 1.5 0
12 Dr. Shashi Bindu 30.5 0 0.5 0
13 Dr. Veena G Rao 30 0 1 0
14 Dr. Sudhakar Reddy P 28.5 0 2.5 0
15 Dr. Sowmya M N 31 0 0 0
16 Dr. Sankana Gowda Patil 23.5 0 7.5 0
17 Dr. Shalini S 19 0 12 0
18 Dr. Poornima Jalawadi 30.5 0 0.5 0
19 Dr. Nanda KO 31 0 0 0
20 Dr. Greeshma Menon 29 0 2 0
21 Dr. Adithya J V 28 0 3 0
22 Dr. Vidya Narayan 27.5 0 3.5 0
23 Dr. Umashankar K S 31 0 0 0
24 Dr. Unni Krishnan P M 29.5 0 1.5 0
25 Dr. Pooja Hassan G 27 0 4 0
26 Dr. Shruthi M 25.5 0 5.5 0
27 Dr. Yalagudri Seemanthini Dundappa 31 0 0 0
28 Dr. Chaya C 20.5 0 10.5 0
29 Dr. Jyoti 20 0 11 0
30 Dr. Preethi H M 24.5 0 6.5 0
31 Dr. Srihari S 29 0 2 0
32 Dr. Jyothy K B 29 0 2 0
33 Dr. Poornima PKM 29.5 0 1.5 0
34 Dr. Ashwini A 24.5 0 6.5 0
35 Dr. Vineeth C P 26.5 0 4.5 0
36 Emergency Medical Officer Dr. Sandeep 24 5 2 0
37 Dr. Sindu 25 5 1 0
38 Resident Medical Officer Dr. Sruthi P 19 4 8 0
39 Dr. Dearna Subhash 23 4 4 0
40 Dr. Rinsy K V 27 4 0 0
41 Dr. Anjali M R 24 5 1 1
42 Dr. Archana Sathiyan 24 4 3 0
43 Dr. Sreelakshmi Raj 24 5 2 0
44 Registrar Dr. Reethu Mahesh C M 27 4 0 0
45 Dr. Dhanashree S 26 4 1 0
46 Dr. Rashmi B R 26 4 1 0
47 Dr. Anushree ABC 25 4 2 0
48 Dr. Gurubhagavathi R 26 4 1 0
49 Dr. Shruthi Y K 25 4 2 0
50 Dr. Puja M S 27 4 0 0
51 Nursing Superintendent Jyothi M S 25.5 4 1.5 0
52 Nagamani K 26 4 1 0
53 Chaithra K 25 4 2 0
54 Chaithra A R 27 4 0 0
55 Staff Nurse Vasantha R 27 4 0 0
56 Pavina H C 17 3 11 0
57 Dhakshayini T P 27 4 0 0
58 Chennanjappa S 14 2 15 0
59 Mahadevi 26 4 1 0
60 Kavya K S 25 4 2 0
61 Sowmya A 26 4 1 0
62 Bhagya M 27 3 1 0
63 Anjida Kowsar 27 4 0 0
64 Anitha N 26 4 1 0
65 Sareena K S 25 4 2 0
66 Siddaraju B 26 4 1 0
67 Shanthi N R 0 0 31 0
68 Shilpa B P 25 4 2 0
69 Sujatha B 26 4 1 0
70 Sushmitha 26 4 1 0
71 Malathi S 25 4 2 0
72 Chandrakala VA 23 4 4 0
73 Devamani 25 4 2 0
74 Basavanna K 25 4 2 0
75 Mamatha N 25 4 2 0
76 Nagalambika B N 26 4 1 0
77 Priya A 26 4 1 0
78 Ragini H S 26 4 1 0
79 Sowndarya N 27 4 0 0
80 Ward Ayah/ Boy Savitha 27 4 0 0
81 Prema S 24 3 0 4
82 Sowmya 20 3 0 8
83 Bhagya 26 4 0 1
84 Girija Bai 27 4 0 0
85 N Mahadevamma 27 4 0 0
86 Gajendra K 26 4 0 1
87 Gangamani 27 4 0 0
88 Mangalamma 27 4 0 0
89 Siddarajamma 24 3 0 4
90 Shruthi B 9 0 0 22
91 Lakshmi 19 3 0 9
92 Tulsi 25 4 2 0
93 Mahadevi 26 4 0 1
94 Sadashiva 19 3 0 9
95 Rajamma 19 2 0 10
96 Pramila H S 21 3 0 7
97 Jayalakshmamma 26 4 0 1
98 Bhagya 26 4 0 1
99 Manjula 26 4 0 1
100 Kumari C M 19 3 0 9
101 Lalitha 17 3 0 11
102 Manjula N 15 3 0 13
103 Anitha N 18 2 0 11
104 Pharmacist Kirthi Kumar N 23 4 4 0
105 Mahadevaswamy 19.5 3 8.5 0
106 Sujatha M 25 4 2 0
107 Mahadevaswamy C S 24 4 3 0
108 Dresser Madhu Kumar H M 27 4 0 0
109 Mahadevaswamy M 16.5 4 10.5 0
110 Store Keeper Nagendra P 21.5 4 5.5 0
111 Asst. Administrative Officer Nanditha Shenoi P 25 4 2 0
112 Office Staff Veena Kumari S S 23.5 4 3.5 0
113 Rani N 24 4 3 0
114 Sunilkumar P S 27 3 1 0
115 Farzana Banu 24.5 4 2.5 0
116 Siddalingesha Y C 20 3 8 0
117 Vasantha Kumara 25 4 2 0
118 Mallikarjuna Swamy 25 4 2 0
119 Santhosh Kumar B M 20 4 7 0
120 Siddarajappa S N 25 4 2 0
121 Sushma G 16 3 12 0
122 Computer Operator Sagar H G 24 4 3 0
123 MRD Technician Chikkanna Nayaka 21 4 6 0
124 House keeping Supervisor Savitha 26 4 0 1
125 Dark Room Attendant Huchappa A P 28 3 0 0
126 Operation Theater Attendant Arathi S 26 2 3 0
127 Modern  Specialist-Physician Dr. Mahesh M G 7 0 24 0
128 Modern  Specialist-Surgeon Dr. Preethi S P 6 0 25 0
129 Modern  Specialist-Obstetrician & Gynecologist Dr. Sowmya 7 0 24 0
130 Modern  Specialist-Pathologist Dr. Rekha T S 6 0 25 0
131 Modern  Specialist-Anestheologist Dr. Srinivas H T 5 0 26 0
132 Modern  Specialist-Opthalmologist Dr. Prabhakar   S K 6 0 25 0
133 Modern  Specialist-Pediatrician Dr. Manjunath V G 7 0 24 0
134 Modern  Specialist-Radiologist Dr. Vinay Raj 6 0 25 0
135 Modern  Specialist-Dentist Dr. Thippeswamy H R 5 0 26 0
136 X – Ray Technician Madhu Kumar G R 24 4 3 0
137 Physiotherapist Sharath Prabhu 0 0 0 31
138 Panchakarma Specialist Dr. Seetha Devi P 29.5 0 1.5 0
139 Dr. Manasa S D 22.5 0 8.5 0
140 House Officer Dr. Athulya Ramachandran 26 4 1 0
141 Dr. Rakshith MM 27 4 0 0
142 Panchakarma Nurse Vanajakshi P 25 4 2 0
143 Panchakarma Assistant Manchamma 25 4 2 0
144 Ravi G S 21 3 7 0
145 Manjula N 24 4 3 0
146 Veerabhadra Swamy 25 4 2 0
147 Mahesh B N 24.5 4 2.5 0
148 Renuka Prasad K B 24 4 3 0
149 Manjula 25 4 2 0
150 Sumangala 26 4 1 0
151 Harshitha M S 26 4 1 0
152 Rajendra Prasad S 26 4 1 0
153 Shruthi S 24 4 3 0
154 Poojashree B 20 3 0 8
155 Pradeepa C 26 4 1 0
156 Chandan M 27 4 0 0
157 Yoga Teacher Dr. Aparna Surendra 8 1 22 0
158 Shalya & Ksharasutra Therapy Specialist Dr. Siddaya Aradhyamath 30 0 1 0
159 Dr. Aiyanna P P 26.5 0 4.5 0
160 Operation Theater Attendant Prasad K M 26 4 1 0
161 OT Nurse Shilpa J S 26 4 1 0
162 Prasoothi Evam Streeroga Specilalist Dr. Usha D T 27 0 4 0
163 Dr. Tejaswini K R 26.5 0 4.5 0
164 Mid Wife Anusha S 18 3 10 0
165 Laboratory Technician Priya N 0 0 0 31
166 Triveni M 25.5 4 1.5 0
167 Lab Attendant Shivashankar S R 21 2 8 0
168 Microbiologist Dr. Vidyavathi B Chitharagi 5 0 26 0
169 Pharmacy Manager/ Superintendent Dr. Shreeshananda Sharma 27.5 0 3.5 0
170 Pharmacy Attendant Guru Prasad 25 4 2 0
171 Pharmacy Worker Harish V D 20 4 7 0
172 Asha S 17 2 10 2
173 Analytical Chemist Swaroop 26 4 1 0
174 Pharmacognist Dr. Mruthyunjaya K 5 0 26 0
175 Bio chemist Dr. Swetha N K 6 0 25 0
176 Pharmacologist Dr. Satish A M 6 0 25 0
177 Bone Setter Yashodhara S M 18 1 12 0
178 Cook/Food Service Amaravathi Bai 26 4 0 1
179 Rajendra K 27 4 0 0
180 Ramesh 27 4 0 0
181 Washerman Rathnamma K S 25 4 0 2
182 Jayamma 27 4 0 0
183 Driver Mahesh P 24 5 2 0
184 Mallikarjuna Swamy 25 5 1 0
185 Electrician Vinay Kumar 28 3 0 0
186 Security Supervisor Narayana 12 0 0 19
187 K Siddaraju 5 0 0 26
188 B Babu Rao 31 0 0 0
189 Chandrappa 30 0 0 1
190 Kiran Kumar 31 0 0 0
191 Basappa S 31 0 0 0
192 Mahadevu 31 0 0 0
193 Nanjundaiah 31 0 0 0
194 Mahadevamma 30 0 0 1
195 Malathi 30 0 0 1
196 Srinivasa H 30 0 0 1
197 Pradeep S 9 0 0 22
198 Masseur Prashanth Babu S 27 4 0 0
199 Lokesh M 26 4 1 0
200 Sowjanya P 19 4 8 0
201 Savitha B 23 4 4 0
202 Mamatha S 14 2 15 0
203 Roopa S V 14 2 15 0
204 Nagamani M 20 3 8 0
205 Nuthana B H 25 4 2 0
206 Ashok P 26 4 1 0
207 Suma TS 27 4 0 0
208 Anusha 26 4 1 0
209 Deepashree S 27 4 0 0
210 Sowmya N N 26 4 1 0
211 Naveen S 26 4 1 0
212 Latha N 23 4 1 3
213 Others Krishna 7 0 0 24