ವೈಭವ 2022 67ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನವೆಂಬರ್ 30, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ

ಬನ್ನಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ.
#kannadarajyotsava #ಕನ್ನಡರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ